Wirtualne Biuro dla Cudzoziemca

        Cudzoziemcy mogą co do zasady prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski. Jest to zrozumiałe, bowiem państwo dąży do rozwoju gospodarki, a tym samym zakładania nowych działalności gospodarczych. O ile wykonywanie przez Cudzoziemców pracy na terenie RP podlega reglamentacji założenie firmy nie wiąże się z pewnymi wyjątkami obowiązkiem spełnienia dodatkowych formalności. Ponadto obywatele UE mają zagwarantowane, że mogą prowadzić działalność gospodarczą na takich samych Zasadach jak obywatele Polscy.

        Cudzoziemcy najczęściej nie mają w Polsce stałego miejsca zamieszkania, nie mogą więc zarejestrować biura w swoim mieszkaniu. Zwykle osoby takie wynajmują mieszkanie tymczasowo, dlatego nie mają możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w tym mieszkaniu. Rozwiązaniem dla takich ludzi jest usługa wirtualnego biura, dzięki temu uzyskają oni adres do rejestracji firmy w Polsce w bardzo korzystnej cenie.

        Współpracująca z Nami Kancelaria prawna pomaga dodatkowo Cudzoziemom w załatwieniu niezbędny formalności związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Cudzoziemcy często nie znają języka polskiego co utrudnia im kontakt z administracją rządową i samorządową. Współpracujemy również z tłumaczami języka ukraińskiego, dzięki czemu nawet osoby nie znające języka polskiego i angielskiego mogą się z nami porozumieć.

        Cudzoziemcom oferujemy szeroki zakres usług, takich jak udostępnienie adresu do korespondencji w wybranym mieście, tj. Rzeszowie, Jarosławiu, bądź Przeworsku, obsługę korespondencji przychodzącej oraz inne usługi związane z usługą podstawową takie jak skany korespondencji. Polska jest dobrym środowiskiem dla przedsiębiorców. W ostatnich latach nasz kraj awansował w rankingach pod względem łatwości procedur związanych z założeniem firmy.

        Pomagamy również przedsiębiorcom w obsłudze Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej oraz systemu CEIDG. Współpracujący z nami radca prawny natomiast dokonuję w imieniu naszych Klientów rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja taka jest obligatoryjna dla spółkę, fundacji i stowarzyszeń działających  na terenie Polski. Zapraszamy do naszego biura, przygoda z Polską dzięki skorzystaniu z naszych usług na pewno przyczyni się do powstania pozytywnym wspomnień związanych z naszym krajem. Jesteśmy również pod telefonem.