Wirtualne biuro dla asystenta

Na czym polega praca asystenta? 

Wiele zawodów wymaga bardzo dużej wiedzy teoretycznej, ale także przygotowania praktycznego. Przygotowanie takie odbywa się głównie właśnie na etapie asystentury. Chodzi tutaj jednak o wykonywanie konkretnego, specjalistycznego zawodu jako asystent bardziej doświadczonego fachowca. Tak jest między innymi w przypadku asystentów sędziego. Są to już wykształceni prawnicy, którzy wykonują czynności pomocnicze, ale z zakresu merytorycznego rozpoznania spraw. Nie należy mylić zawodu asystenta z funkcją sekretarki. Są to zawody różne nie mające wielu punktów stycznych. Przede wszystkim zasadą jest to, że asystent wykonuje czynności merytoryczne, najczęściej jest on osobą przygotowaną do zawodu pod względem teoretycznym, która wykonuje swoją funkcję nie tylko w celach zarobkowych, ale także aby nabyć niezbędne kompetencje umożliwiające samodzielne wykonywanie tych czynności.

Sektor publiczny, a prywatny

Niektóre zawody asystenckie są wykonywane w ramach sektora publicznego. W takim przypadku asystent dysponuje własnym gabinetem lub dzieli go z innymi asystentami. Podobnie jest w przypadku gdy asystent wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia u pracodawcy prywatnego. Inaczej jest w przypadku asystentów wykonujących własną działalność gospodarczą, którzy są niejako samo-zatrudnieni. W takim przypadku zwykle, zwłaszcza jeżeli asystent świadczy usługi na rzecz wielu podmiotów koniecznym jest wynajęcie wirtualnego biura, w którym będzie zlokalizowana siedziba zawodowa asystenta. Zarobki asystentów kształtują się zwykle na bardzo niskim poziomie z uwagi na to, że nie wykonują oni czynności samodzielnie, na własny rachunek. W związku z tym faktem osoby takie szukają rozwiązań generujących jak najmniejsze koszty. Właśnie takim rozwiązaniem jest wirtualne biuro w Rzeszowie. Asystent dzięki skorzystaniu z tej oferty ma dostęp do stanowiska pracy bez konieczności wynajmowania swojego własnego biura. Oczywiście jeżeli asystent rozszerzy swoją działalność może zrezygnować z usług wirtualnego biura i wynająć swój własny lokal użytkowy. Na początek jednak najlepiej jest po prostu wynająć wirtualne biuro co nie łączy się z dużymi formalnościami prawnymi, administracyjnymi, ani też podatkowymi.

Szczegóły oferty wirtualnego biura w Rzeszowie 

Jeżeli chcesz poznać szczegóły oferty wirtualnego biura w Rzeszowie dla asystentów zapraszamy na zupełnie niezobowiązującą prezentację naszych usług. Wspieramy małych przedsiębiorców jakimi są między innymi asystenci dlatego staramy się dopasować ofertę do ich możliwości finansowych jednocześnie zapewniając najwyższy standard usług administracyjnych oraz co-workingowych.