Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wirtualne biuro dla asystencki zarządu

Spółki w obrocie gospodarczym 

 W dzisiejszych czasach funkcjonuje i powstaje coraz więcej spółek, które kierowane są przez organy, między innymi zarząd. Zarząd reprezentuje spółkę na zewnątrz, a także podejmuje decyzję w wewnętrznych sprawach spółki, takich jak zatrudnianie lub zwalnianie pracowników. Zarząd składa się z jednej lub kilku osób, które podejmują decyzję w sposób samodzielny, łączny lub kolegialny. Zarząd korzysta z pomocy prawników zatrudnionych przez spółkę, a także obsługi administracyjnej. Za sprawy techniczne i administracyjne odpowiada zwykle asystentka lub asystent zarządu. Osoba taka wykonuje wszelkie czynności zlecone przez członków zarządu.

Kwalifikacje asystentki zarządu 

  Asystentka zarządu nie musi honorować się określonym wykształceniem, doświadczeniem, czy kwalifikacjami. Oczywiście funkcję asystenta czy asystentki zarządu może pełnić zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Najczęściej do pracy takiej zatrudniane są osoby młode zaraz po ukończeniu studiów. Współpraca taka może przybrać formę zatrudnienia, zlecenia lub umowy stażowej. Nie można natomiast zatrudniać takich osób bez przewidzianego wynagrodzenia, czy chociażby stypendium, gdyż może to być wówczas traktowane jako wyzysk. Niestety jednak ciągłą praktyką przedsiębiorców jest zatrudnianie ludzi na bezpłatne staże.

Zadania asystentki zarządu 

  Asystentka zarządu, w szczególności zajmuje się prowadzeniem kalendarza spotkań członków zarządu. W tym zakresie asystentka uzgadnia terminy spotkań i prowadzi ich ewidencję. Asystentka powinna również powiadamiać o planowanych terminach spotkań członków zarządu oraz w miarę możliwości przypominać im o tych wydarzeniach. Na zlecenie członków zarządu asystentka zarządu powinna także przygotowywać wszelkiego rodzaju prezentację i zestawienia, które są potrzebne członkom zarządu w celu podejmowania decyzji. Bardzo często jest to bardzo monotonna i żmudna praca, która wymaga dużej odporności na stres. Praca ta jednak nie wiąże się z dużą odpowiedzialnością, gdyż ostateczną decyzję w sprawie podejmują osoby decyzyjne, a nie te które wykonują czynności pomocnicze. Nie mniej jednak w przypadku gdy praca asystentki nie będzie wystarczająco wydajna pracodawca może rozważyć rozwiązanie z nią stosunku pracy lub nieprzedłużanie umowy o pracę zawartej na czas oznaczony.

Nasza oferta w ramach świadczenia usług asystenckich 

  Nasze wirtualne biuro wspiera spółki prawa handlowego w wykonywaniu czynności administracyjnych oraz technicznych. Pomoc ta dotyczy również pełnienia funkcji asystentki na rzecz zarządów takich spółek. W przypadku gdy spółki nie stać na zatrudnienie pełno etatowej asystentki usługi w tym zakresie może świadczyć wirtualne biuro. Serdecznie zapraszamy do naszych wirtualnych biur w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas