Wirtualne biuro dla aplikanta

Kim jest aplikant?

Aplikant jest to osoba przygotowująca się do wykonywania zawodu prawniczego. Wyróżniamy zarówno aplikantów uczęszczających na aplikację adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, czy notarialną. Nie należy mylić aplikanta z praktykantem. Aplikant jest już prawnikiem jednak nie posiada jeszcze uprawnień do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza. Aby posiadać uprawnienia do wykonywania tych zawodów należy skończyć aplikację lub skorzystać z innych form dojścia do tych zawodów. Nie każdy adwokat, radca prawny lub notariusz skończył aplikację, gdyż istnieją również pozaaplikacyjne ścieżki kariery zawodowej. Większość jednak prawników posiadających uprawnienia korporacyjne ukończyło aplikację. Po zakończeniu aplikacji lub nabycia uprawnień do zwolnienia z aplikacji prawnik musi zdać jeszcze egzamin (w pewnych sytuacjach w przypadku trybu pozaaplikacyjnego jest również zwolniony z egzaminu).

Świadczenie usług przez aplikanta

Co prawda aplikant może świadczyć usługi prawne dla Klientów Indywidualnych, jednak jego uprawnienia w tym zakresie są ograniczone, gdyż nie może samodzielnie reprezentować stron przed Sądem. Jest to istotne ograniczenie które powoduje że samodzielna działalność aplikanta jest nieopłacalna ekonomicznie. W związku z tym faktem aplikanci najczęściej podejmują zatrudnienie w Kancelarii radcowskiej lub adwokackiej. W takim przypadku reprezentują strony przed Sądem z upoważnienia radcy prawnego lub adwokata na jego rachunek oraz odpowiedzialności. Nie zmienia to faktu, że bardzo często współpraca ta polega na świadczeniu usług na tzw. samozatrudnienie. W takim przypadku aplikant jest samodzielnym przedsiębiorcą zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Umożliwia to wygodne rozliczanie się na podstawie wystawionych faktur VAT. Warto bowiem pamiętać, że w przypadku usług prawnych obligatoryjnym wymogiem jest zarejestrowanie jako płatnik VAT czynny. Jednocześnie należy zaznaczyć, że aplikant wykonuje właśnie usługi prawne co nie budzi wątpliwości. Aplikant nie może wpisać jako swoje PKD działalności biurowej jeżeli z upoważnienia adwokata lub radcy prawnego udziela porad prawych i zastępuje go w sądzie.

Praca aplikanta w wirtualnym biurze w Rzeszowie 

Aplikant może wykonywać swoje czynności w Kancelarii swojego patrona lub wynająć własne biuro. W takim przypadku będzie w pewnym zakresie niezależny co pozytywnie wpłynie na wyniki jego pracy. Jeżeli jesteś zainteresowany wynajmem wirtualnego biura w Rzeszowie, Jarosławiu lub Przeworsku serdecznie zapraszamy do współpracy. Nasza firma współpracuje z Kancelariami adwokackimi i radcowskimi dlatego też kierujemy ofertę także do aplikantów tych zawodów.