Wirtualne biuro dla agenta Ubezpieczeniowego

Popyt na usługi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne

Przemiany gospodarcze po 1989 r., które miały miejsce w Polsce przyczyniły się do wygenerowania popytu na usługi ubezpieczeniowe. Istota tych usług polega na przejęciu przez podmiot zewnętrzny ryzyka z tytułu odpowiedzialności podmiotu ubezpieczonego z tytułu różnych okoliczności. Suma wypłacana przez Ubezpieczyciela może służyć zarówno naprawienia szkody powstałej w dobrach osoby ubezpieczającego, jak i też osoby trzeciej, np. w przypadku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zakłady Ubezpieczeń funkcjonują pod względem ekonomicznym na zasadzie dywersyfikacji ryzyka wynikającego ze zdarzeń statystycznych. W przypadku indywidualnej osoby powstanie szkody w pewnej wysokości może powodować jej niewypłacalności, a co za tym idzie nie jest wskazanym, aby osoba ta ponosiła tak duże ryzyko, po to właśnie są ubezpieczenia.

Rodzaje ubezpieczeń

Można wyróżnić ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Do obowiązkowych ubezpieczeń zaliczymy oc dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, czy tez ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu wykonywania niektórych zawodów, np. adwokata czy też radcy prawnego. Jeżeli chodzi o przedmiot ubezpieczenia nie budzi wątpliwości, że można ubezpieczyć wszystko od domu mieszkalnego, przez samochód, aż po części ciała jak robią to znani sportowcy np. piłkarze.

Wizerunek agentów ubezpieczeniowych

Agenci Ubezpieczeniowi często nie mają w Polsce pozytywnego wizerunku, w związku z społecznie przepisaną etykietą, że często osoby takie narzucają swoje usługi i pobierają duże prowizje. Stereotyp ten jest oczywiście nieprawdziwy bowiem usługa ubezpieczeniowa jest naprawdę ludziom potrzebne, a zakres prowizji wynika, z kwoty jaką klientowi udało się zaoszczędzić dzięki doradztwu agenta.

Poznaj naszą ofertę 

Nasza firma oferuje agentom ubezpieczeniowym ofertę wirtualnego biura, która jest szczególnie przydatna na wstępnym etapie prowadzenia biznesu, bowiem pozwala na minimalizację zobowiązań finansowych. Posiadamy biura w trzech miastach na terenie województwa podkarpackiego, w tym jego stolicy,  a więc Rzeszowie. Dodatkowo zarówno biuro w Rzeszowie, jak i Przeworsku i Jarosławiu jest w pełni wyposażone. Dysponujemy również biurem na terenie wiejskim, co pozwala na rejestracje firmy na obszarze wiejskim co jest przydatne zwłaszcza w projektach finansowanych przez Unię Europejską. Jeżeli masz jakieś szczegółowe pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej wystarczy zadzwonić na podany numer do sekretariatu naszej firmy. Zachęcamy do rozwoju małej przedsiębiorczość świadcząc usługi wspomagające na rzecz małych podmiotów gospodarczych. Takimi właśnie przedsiębiorcami są zwykle agenci ubezpieczeniowi.