Wirtualne biuro dla agencji pracy tymczasowej

Kryzys na rynku pracodawcy 

W związku z kryzysem demograficznym i rozwojem gospodarczym coraz więcej pracodawców boryka się z brakiem rąk do pracy. Dotyczy to zwłaszcza rolnictwa i innych branży sezonowych. Agencja pracy tymczasowej to firma zajmująca się zarówno poszukiwaniem pracowników jak i późniejszym udostępnianiem ich innym pracodawcą. Agencja pracy tymczasowej ma szerszy zakres czynności niż biuro pośrednictwa pracy. Leasing pracowniczy polega na wynajmowaniu pracowników czy też zleceniobiorców od innych Zleceniodawców lub Pracodawców. Dzięki temu pracodawca przede wszystkim nie musi spełnić wielu formalności związanych ze zgłoszeniem pracowników, takich jak rejestracja pracownika czy zleceniobiorcy do ubezpieczenia społecznego, opłacania zaliczki na podatek dochodowy. Te wszystkie czynności wykonuje agencja pracy tymczasowej, a pracodawca dostaje gotowy produkt w postaci pracy pracowników rozliczanej najczęściej na dniówki. Klient ww. agencji dostaje wyłącznie fakturę zbiorczą na koniec miesiąca, co minimalizuje do minimum jego obowiązki w zakresie księgowości.

Leasing pracowniczy w Polsce

Do Polski leasingowani są głównie obywatele Ukrainy. Do wielu prac ze względu na niskie zarobki nie można pozyskać pracowników. Dotyczy to oczywiście prac fizycznych, które wymagają dużego nakładu pracy. W związku z tym do Polski sprowadzani są głównie obywatele Ukrainy, dla których polskie wynagrodzenie wydaje się niezwykle atrakcyjne, trudno się dziwić bowiem pensje na Ukrainie są tak niskie, że często nie pozwalają na utrzymanie nawet bardzo skromne. Wielu Ukraińców pozostaje w Polsce na stałe w związku z brakiem barier kulturowych i cywilizacyjnych. Jednocześnie należy stwierdzić, że nie jest prawdą, że obywatele Ukrainy zabierają pracę Polakom, bowiem wykonują oni pracę fizyczne, których nie chcą wykonywać Polacy. Do zatrudnienia obywatela Ukrainy w Polsce może być potrzebne pozwolenie na pracę, lub wystarczające będzie zgłoszenie do właściwego organu faktu powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy. Agencje pracy tymczasowej można prowadzić zarówno w formie indywidualnej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji Informacji Gospodarczej (CEIDG) lub w formie spółki prawa handlowego, która podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wirtualne biuro dla agencji pracy tymczasowej w Rzeszowie 

Nasze wirtualne biuro w Rzeszowie oferuje usługi dla agencji pośrednictwa pracy tymczasowej. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej firmie takiej zwłaszcza na początkowym etapie działalności może nie być potrzebne, aby wynajmować biuro, dlatego może skorzystać z wirtualnego biura. Jeżeli chcesz poznać szczegółową ofertę zapraszamy do kontaktu.