Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wewnątrz-wspólnotowe nabycie oraz dostawa towarów

Na czym polega wewnątrz-wspólnotowe nabycie towarów 

Wewnątrz-wspólnotowe nabycie lub dostawa to zagadnienie dość skomplikowane łączące się z dodatkowymi obowiązkami w stosunku do Urzędu Skarbowego. Jednocześnie możliwości wynikającego z tego rodzaju transakcji są korzystne dla podatników pozwalają one bowiem na zastosowaniu zerowej stawki podatku VAT. Przede wszystkim należy zdefiniować czym jest wewnątrz-wspólnotowe nabycie towarów, a jest nim nabycie i dostawa, która następuje na rzecz przedsiębiorcy z innego państwa należącego jednak do Unii Europejskiej. W takim przypadku musimy zgłosić na formularzu VAT-R aktualizacyjnym lub rejestracyjnym, że zamierzamy zawierać takie transakcje. Właściwym jest Urząd Skarbowy miejsca siedziby przedsiębiorcy. Sporządzamy dla płatników takie zgłoszenia. Urząd skarbowy nada nam Europejski Numer Identyfikacji Podatkowej, który najczęściej zawiera nasz NIP z przedrostkiem PL.  Nadanie takie następuje, w szczególności w przypadku zakupu usług elektronicznych, np. świadczonych przez Google.

Regulacje ustawowe

Regulacje dotyczące wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów wynikają z dążenia ustawodawcy do unikania kaskadowego opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku zastosowania odwrotnego obciążenia podatkowego. Regulacje te należy ocenić pozytywnie. W razie wątpliwości w zakresie tej instytucji prawnej należy skonsultować się z doradca podatkowym, adwokatem lub radca prawnym.

Uzyskanie numeru VAT-UE

Nie musimy czekać na odpowiedź z Urzędu Skarbowego, bowiem możemy nabywać towary lub je dostarczać (dotyczy to również usług) od dnia zgłoszenia, a nie nadania NIP-UE. W takim przypadku możemy zastosować o ile są spełnione pozostałe przesłanki zerową stawkę VAT. Oznacza to, że nabywca towaru bądź usługi z innego (jeżeli jest przedsiębiorcą i występuje odwrotne obciążenie podatkowe) państwa UE nie będzie w finalnym rozliczeniu ponosił kosztów podatku VAT. Transakcja ta będzie bowiem rozliczana zarówno po stronie podatku należnego jak i naliczonego, a tym samym kwota podatku wynikająca z tego rodzaju transakcji wyniesie odpowiednio 0 zł lub 0 euro, jest zatem neutralna pod względem podatkowym i to niezależnie od wartości sprzedaży płatnika.  Z uwagi na ten fakt, w przypadku WNT należy przechowywać oryginał faktury na potrzeby obliczenia podatku należnego oraz kopie na potrzeby podatku naliczonego.

Nasza oferta 

Nasze biuro rachunkowe zajmuje się również wewnątrz-wspólnotowym nabyciem towarów. Prowadzimy księgowość w formie elektronicznej dzięki czemu przygotowujemy dla naszym Klientów Jednolity plik Kontrolny. Zapraszamy do naszego biura w Jarosławiu, Przeworsku, a także Rzeszowie.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas