Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Urlopy

Pojęcie urlopu wypoczynkowego 

 Pracownik jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu na żądanie. Pracodawca powinien również zwolnić pracownika z pracy gdy wymagają tego zasady współżycia społecznego. Dla przykładu jeżeli w domu pracownika doszło do awarii, która grozi zniszczeniem mieszkania pracodawca powinien pozwolić p[pracownikowi opuścić zakład pracy i ratować swój dobytek. Oczywiście w takim przypadku pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas, w którym praca nie była wykonywana, chyba że czas ten został potraktowany jako urlop wypoczynkowy. Pracownik nie może natomiast samowolnie upuścić miejsca pracy, gdyż może to być potraktowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracownika wobec pracodawcy i prowadzić w konsekwencji do rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika.

Praca w okresie urlopu wypoczynkowego 

 W okresie urlopu wypoczynkowego pracownik może również podjąć pracę u innego pracodawcy jeżeli nie pozostaje to w sprzeczności z obowiązkiem dbałości o dobro zakładu pracy. Naruszeniem takiego obowiązku jest bez wątpienia podejmowanie działalności konkurencyjnej, czy też zatrudnienie u konkurencji. Nie dotyczy to co oczywiste sytuacji gdy pracodawca wyraził zgodę na dodatkową pracę lub działalności pracownika. Na pracodawcy natomiast nie ciąży obowiązek dbałości o zakład pracy jeżeli mamy do czynienia z indywidualną działalnością gospodarczą, działanie na korzyść takiego przedsiębiorstwa leży bowiem bezpośrednio w interesie przedsiębiorcy gdyż stanowi ono jego majątek.

Odpoczynek w trakcje urlopu 

  Najczęściej pracownicy w okresie urlopu wypoczynkowego wyjeżdżają na wakacje. Wakacje można spędzić w Polsce lub za granicą. W związku z faktem, że społeczeństwo jest coraz bardziej zamożne ta druga opcja jest coraz bardziej popularna. Nie mniej jednak warto zauważyć, że spędzenie wakacji w niektórych zagranicznych krajach może okazać się znacznie tańsze niż w Polsce. W niektórych rejonach turystycznych na terenie Polski wypoczynek jest bardzo kosztowny. Osoby, których nie stać na tego rodzaju wypoczynek spędzają czas w domu. Takie rozwiązanie ma swoje zalety, gdyż można więcej czasu spędzić z rodziną, czy też u znajomymi. Pracodawcy coraz częściej dofinansują wypoczynek pracownika. Dotyczy to głównie przedsiębiorstw działających sektorze publicznym, gdyż tam związki zawodowe wynegocjowały szereg przywilejów pracowniczych.

Nasza oferta

  Nasze wirtualne biuro współpracuje z biurami turystycznymi. W ramach prowadzenia obsługi administracyjnej możemy w imieniu pracodawcy załatwiać formalności związane z udzielaniem urlopu. Nasze wirtualne biura mają swoje siedziby w Przeworsku, Jarosławiu, a także Rzeszowie.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas