Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Umowa o wirtualne biuro

Podstawowe elementy umowy 

Umowa o wirtualne biuro powinna jak każda umowa oznaczać w sposób wystarczająco dokładny strony umowy. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG powinno być to nazwa, imię i nazwisko osoby fizycznej, nazwa jej firmy oraz numer REGON. Nie jest konieczne wskazanie adresu zamieszkania takiej osoby, bowiem zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 2016 r., w pozwie wystarczającym jej wskazanie adresu siedziby przedsiębiorcy. W przypadku osób prawnych należy w umowie wskazać  ich nazwę, adres siedziby oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Inne elementy umowy

Umowa taka powinna określać również czy zawarta jest na czas określony, czy też na czas nieoznaczony. W obu przypadkach można przewidzieć możliwość wypowiedzenia tej umowy przez jedną ze stron, natomiast w przypadku umowy na czas nieokreślony jest to element obligatoryjny. W takiej sytuacji strony przewidują okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia trwa zwykle od miesiąca do 3 miesięcy. Dla firmy korzystającej z usług wirtualnego biura niekorzystniejszym jest wynegocjowanie jak najkrótszego okresu wypowiedzenia, bowiem minimalizuje to ryzyko ekonomiczne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Możemy również w umowie takiej postanowić, że w niektórych sytuacjach umowa taka ulegnie rozwiązanie w trybie natychmiastowym z winy Zleceniodawcy bądź też Zleceniobiorcy w skutek rażącego naruszenia warunków umowy. W umowie o wirtualne biuro mogą się również znaleźć informację dotyczące odsetek umownym za opóźnienie. My jednak odsetek takich nie stosujemy podobnie jak kar umownych. Wiele firm zawiera w umowie postanowienie, zgodnie z którym w przypadku niewykonania zobowiązania jednej ze stron należy się odszkodowanie w postaci ryczałtu, inaczej kary umownej.

Zakres usług 

Należy również określić zakres usług. Może to być tylko udostępnianie  adresu do korespondencji lub tak jak w naszym przypadku pełen zakres usług czyli obsługa korespondencji, udostępnienie adresu, wysyłka korespondencji przychodzącej na wskazany adres, udostępnienie lokalu do spotkań biznesowych, skany korespondencji. W naszym przypadku wszystkie te usługi są w cenie.

Nasza oferta

Nasza firma oferująca wirtualne biuro w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie stosuje wzory umów bardzo korzystne dla naszych Kontrahentów. Nie stosujemy kar umownych oraz długich okresów wypowiedzenia bowiem budujemy zaufanie w stosunkach handlowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą wystarczy zadzwonić, umowę możemy podpisać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oczywiście wyślemy również Ci umowę podpisaną przez naszą firmę w formie papierowej za pośrednictwem listu poleconego poczty polskiej. 

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas