Rekrutacja pracowników

Kiedy konieczne jest przeprowadzenie procesu rekrutacji pracowników? 

Jeżeli zakładamy firmę lub w przypadku gdy prowadzimy działalności gospodarczą przez jaki czas oraz planujemy jej rozwój musimy przeprowadzić rekrutacje pracowników. Sam proces rekrutacyjny można zrealizować również korzystając z wirtualnego biura, gdzie mogą odbyć się spotkania z kandydatami na pracowników. W prywatnych firmach możemy zatrudnić znajomą osobę lub członka rodziny. Działanie takie jest jednak niedopuszczalne i naganne pod względem etycznym w przypadku jednostek sektora finansów publicznych. Pomimo tego właśnie przedsiębiorcy organizują najbardziej sprawiedliwe procesy rekrutacyjne. Firmom zależy bowiem na zatrudnianiu pracowników o wysokich kwalifikacjach, gdyż to od nich zależy jakość świadczonych przez zakład pracę usług, czy produkowanych towarów. Prestiż, który zdobywa się dzięki wysokim standardem gwarantuje dopływ Klientów, a tym samym rosnący przychód. Natomiast sektor państwowy utrzymywana jest z podatków i innych danin publicznych, z uwagi na tę okoliczność bez względu na jakość funkcjonowania nie zostanie on pozbawiony środków, nie działa bowiem na zasadach wolnego rynku. Postulatem jest, aby jak największa liczbę zadań publicznych powierzać podmiotom prywatnym. Jest to rozwiązanie zapewniające najwyższy standard usług, przy najniższych kosztach.

Jakie cechy są ważne u potencjalnego pracownika? 

Przy zatrudnianiu pracowników powinno brać się przede wszystkim umiejętności miękkie, takie jak zdolności komunikacyjne, skrupulatność, spostrzegawczość oraz wykształcenie. Wykształcenie stanowi pewien fundament niezbędny do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Bardzo ważnym jest też doświadczenie nabyte w firmach działających w sektorze prywatnym. Nie powinno ono jednak odgrywać roli decydującej, bowiem pracownik może zawsze doświadczenie nabyć, natomiast braki w wykształceniu są trudne do nadrobienia. W przypadku pracownika, który nie posiada doświadczenia zawodowego najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie go na stanowisko stażysty, aby przez okres stażu nabył kluczowe kompetencje konieczne do wykonywania pracy. Warto zaznaczyć, że do wykonywania niektórych rodzajów pracy koniecznym jest posiadanie kierunkowego wykształcenia, np. prawniczego, medycznego czy też budowlanego. W przypadku natomiast zatrudnienia osoby, która wcześniej pracowała w instytucjach państwowych lub samorządowych pracownika należy wdrożyć również w zakresie najwyższych standardów jakie obowiązuje w prywatnym firmach poprzez odpowiednio długi okres stażu oraz pouczyć o odpowiedzialności za powierzone działania. Również w naszej firmie stosowane są najwyższe standardy obsługi Klienta, z uwagi na fakt, iż dążymy do ciągłego rozwoju jakościowego naszych usług. Doradzamy przedsiębiorcom w naszych biurach w Jarosławiu, Rzeszowie oraz Przeworsku, a także prowadzimy biuro rachunkowe.