Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Jakie jest cel przepisów AML?

Przepisy te zapewniają prawne ramy podejmowania działań, które uniemożliwiają lub zapobiegają praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na czym polega pranie brudnych pieniędzy?

Praniu brudnych pieniędzy polega na podejmowania działań, w celu wprowadzenia do obrotu środków pieniężnych lub mienia, które zostały pozyskane w przestępczy sposób lub nie zostały opodatkowane. Oczywiście znacznie bardziej niebezpieczny jest ten pierwszy wariant. 

Na czym polega finansowanie terroryzmu?

Finansowanie terroryzmu polega na przeznaczaniu środków zdobytych zarówno w sposób legalny, jak i nielegalny na prowadzenie działalności terrorystycznej. Działalność taka obejmuje działania sprzeczne z prawem międzynarodowym lub krajowym, którym celem lub skutkiem jest zastraszanie lub spowodowanie szkód w życiu, zdrowiu oraz mieniu.

Czy przepisy AML są skuteczne?

Niestety przewidziane przez przepisy AML procedury nie są skuteczne, gdyż najczęściej podlegają im uczciwi przedsiębiorcy, natomiast przestępcy stosują metody, które uniemożliwiają wykrycie ich działań. Instytucje zobowiązane nie posiadają odpowiednich narzędzi prawnych, dzięki którym stosowane przez nich środki mogłyby skutecznie realizować cele ustawy. Postuluje się, aby realizację środków bezpieczeństwa finansowego powierzyć organom władzy państwowej, np. Naczelnikom Urzędów Skarbowych, którzy dysponują urzędami umożliwiającym realizację tego rodzaju zadań. Oczywiście w takim przypadku konieczne byłoby zatrudnienie dodatkowych pracowników posiadających wykształcenie prawnicze. Obowiązki w tym zakresie mógłby także przejąć Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który dysponuje aparatem urzędniczym w niemal każdym powiecie.

Czy przepisy AML stanowią obciążenie dla uczciwych firm?

Tak, realizacja procedur przewidzianych przez przez przepisy AML łączy się z ogromnymi kosztami i nakładem pracy po stronie przedsiębiorców. Przejęcie wykonywania tych czynności przez państwo znacznie ułatwiłoby powodzenia biznesu w Polsce oraz ułatwiło walkę z procesem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Czy prywatne firmy, które muszą walczyć z praniem brudnych pieniędzy otrzymują na ten cel środki?

Nie, wszelkie koszty, które są przeznaczane przez firmy na realizację procedur AML obciążają przedsiębiorców, państwo w żaden sposób w nich nie partycypuje. Nie istnieje też możliwość dofinansowania kosztów realizacji procedur AML. Takie rozwiązanie na pewno nie jest korzystne dla rozwoju nowych przedsiębiorstw w Polsce, gdyż stanowi duża barierę rozpoczęcia działalności w branżach regulowanych.

Kto może pomóc we wdrożeniu procedur AML?

Pomocy takiej udzielają odpłatnie adwokaci i radcy prawni. Można oczywiście zwrócić się do specjalistów, którzy nie wykonują zawodu prawniczego, jednak wiąże to się z dużym ryzykiem, że świadczone usługi nie będą spełniać odpowiednich, wymaganych standardów. Niestety bardzo mało Kancelarii zajmuje się tego rodzaju sprawami, dlatego też koszty wdrożenia są wysokie, zarówno w przypadku dużych spółek takich jak banki jak i mniejszych firm zajmujących się księgowość lub dostarczaniem usługi wirtualnego biura.

Czy wdrożenie przepisów AML to obowiązek?

Tak, w przypadku podmiotów prowadzących działalność, w zakresie określonych branż, w tym wirtualnych biur, czy biur rachunkowych wdrożenie tych procedur jest obowiązkiem, którego naruszenie może łączyć się z nałożeniem dotkliwych kar finansowych, nawet, w przypadku gdy osoby zarządające firma nie było świadome, że ciążą na nich tego rodzaju obowiązki.

Nasza oferta

Zajmujemy się świadczeniem usług, w zakresie wirtualnego biura, zakładania spółek i księgowości. Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą zadzwoń pod numer 724 046 782 lub napisz. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Współautorem bloga jest doktor Adam Orłowski - Prezes Zarządu Conventia sp. z o. o., od 8 lat zarządza podmiotami z branży usług coworkingowych, wcześniej prowadził zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiada tytuł naukowy doktora.  

O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas