Prawo o ruchu drogowym

Ważne dla kierowców 

Przy wykonywaniu działalności gospodarczej bardzo często zachodzi potrzeba korzystania z pojazdów mechanicznych.W związku z rozwojem motoryzacji ruch na drogach publicznych jest reglamentowany przez szereg przepisów. Normy te służą ochronie bezpieczeństwa ludzi oraz mienia. Z uwagi na ten fakt każdy uczestnik ruchu drogowego powinien szczegółowo zapoznać się z podstawowymi zasadami prawa o ruchu drogowym. W przypadku osób kierujących pojazdami samochodowymi konieczne jest uzyskanie stosownych uprawnień. Egzamin na prawo jazdy składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Na części teoretycznej egzaminowany ma obowiązek rozwiązać pytanie jednokrotnego wyboru. Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów umożliwia zaliczenie egzaminu z wynikiem pozytywnym. Konieczne jest także ukończenie kursu praktycznego. Można również ukończyć kurs teoretyczny jednak nie jest to wymagane. Kierowca w toku kursu powinien nabyć umiejętności techniczne związane z prowadzaniem samochodu, a dodatkowo nauczyć się jeździć samochodem zgodnie z przepisami. Bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze, gdyż od niego zależy ludzkie życie i zdrowie. W trakcie egzaminu praktycznego kursant wykonuje podstawowe zadania takie jak wyprzedzanie, czy też parkowanie. Warunkiem zaliczenie jest wykonanie w sposób prawidłowy wszystkich zadań. Dodatkowo kandydat na kierowcę nie może spowodować utrudnienia lub zagrożenia w ruchu drogowym. W sytuacjach skrajnych egzaminu może zostać przerwany.

Zasady ruchu

  Prawo o ruchu drogowym często się zmienia jednak podstawowe zasady nie ulegają modyfikacją. Jest to zrozumiale, gdyż trudno wymagać od kierowcy ciągłego doszkalania w tym zakresie. Warto jednak gdy kierowca od czasu do czasu odświeżą sobie znajomość prawa o ruchu drogowym. W przypadku natomiast gdyż nie prowadził samochodu przez dłuższy okres zalecane jest wykupienie kursu doszkalającego. Nie ma takiego formalnego obowiązku jednak z uwagi na względy bezpieczeństw prawie każdy kierowca czujący się niepewnie za kierownicą odbywa taki kurs. Takie rozwiązanie łączy się z dodatkowymi wydatkami, jednak nie można tego uniknąć. W takiej sytuacji instruktor nauki jazdy pobiera wynagrodzenie za każdą godzinę jazdy. Istnieje także możliwość prowadzenia niektórych pojazdów bez posiadania prawo jazdy. Dotyczy to między innymi motorowerów, czy czterokołowców które spełniają określone parametry.

Skontaktuj się z Nami 

  Nasze wirtualne biuro pomaga przedsiębiorcom w wielu formalnością, w tym w zarejestrowaniu pojazdu. Współpracujemy również z warsztatami samochodowymi, które świadczą usługi w zakresie naprawy pojazdów mechanicznych.Nasze biura znajdziesz w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.