Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Jak można upoważnić inną osobę do działania w imieniu Przedsiębiorcy? 

 Wielu przedsiębiorców nie może wykonywać wszystkich czynności przed sądami lub urzędami samodzielnie. W związku z tym zachodzi konieczność powołania pełnomocnika. Pełnomocnikiem przed Sądem może być wyłącznie adwokat lub radca prawny, albo prawnik będący pracownikiem firmy przedsiębiorcy. Dodatkowo pełnomocnikiem takim może być prokurent. Prokurent nie może być jednak pełnomocnikiem jednoosobowego przedsiębiorcy, gdyż takie pełnomocnictwo musi zostać wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Przed urzędami przedsiębiorca może być reprezentowany przez każdą pełnoletnią osobę. Jeżeli natomiast chodzi o działalność biznesową przedsiębiorca ma zupełną dowolność w zakresie wyboru pełnomocnika. W takich sprawach pełnomocnik powinien być osobą godną zaufania, gdyż zaciąga zobowiązania w imieniu przedsiębiorcy. Przedsiębiorca i pełnomocnik ustalają pomiędzy sobą zakres umocowania, który może być określony w umowie. Jeżeli pełnomocnik przekroczy swoje uprawnienia przedsiębiorca może go pociągnąć do odpowiedzialność odszkodowawczej albo unieważnić zawarta w imieniu przedsiębiorcy przez pełnomocnika umowę.

Kto może być pełnomocnikiem?

  Funkcje pełnomocnika przedsiębiorcy może również pełnić pracownik wirtualnego biura. W praktyce nasi Klienci często potrzebują zastępstwa w prostych sprawach urzędowych, takich jak rejestracja pojazdu czy pobyty na terenie kraju. Opłaty prawników za takie usługi są wyjątkowo wysokie, dlatego też w sprawach mniej skomplikowanych, które nie wymaga wiedzy prawnej można skorzystać z pomocy osób nieposiadających wykształcenia prawniczego. Dotyczy to oczywiście spraw administracyjnych, gdyż przed Sądem powinien działać prawnik. Nasza forma współpracuje z Kancelariami adwokackimi i radcowskimi, które możemy polecić, jeżeli zajdzie potrzeba skorzystania z tego rodzaju usług. Ceny prawników są zróżnicowane, jednak koszty te najczęściej się zwracają. Lepiej rozwiązywać swoje problemy prawne korzystając z pomocy fachowców.

Jakie wymogi musi spełniać pełnomocnictwo? 

  Pełnomocnictwo należy sporządzić w formie pisemnej. Najlepiej w tym celu udać się do notariusza, a wtedy pełnomocnictwo będzie sporządzone w formie notarialnej. W takiej sytuacji mamy pewności, że wszystkie dane w pełnomocnictwie się zgadzają iż będzie ono skuteczne. Koszt takiego pełnomocnictwa to maksymalnie 30 zł, więc to nieduży wydatek. Nasza firma współpracuje również z Kancelariami notarialnymi dzięki czemu możemy koordynować współprace również w tym zakresie. Nasze biuro znajdziesz w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji wystarczy zadzwonić lub napisać maila.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas