Minimalne wynagrodzenie za pracę.

  Od 2018 r. obowiązuje wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2017 r. była to kwota okrągłych dwóch tysięcy złotych, natomiast w bieżącym roku jest to 2 100 zł. Podana kwota stanowi kwotę brutto co oznacza, że jej część jest zatrzymywana przez pracodawcę w celu opłacenia za pracownika niezbędnych składek i podatków. W praktyce pracownik dysponujący minimalnym wynagrodzeniem za pracę otrzyma na rękę kwotę niespełna 1 600 zł. Warto także zauważyć, ze koszt pracodawcy jest jeszcze większy i przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę oscyluje wokół kwoty 2, 5 tysiąca złotych.

  Ustawodawca od 2017 r. uregulował także minimalne wynagrodzenie godzinowe. Dotyczy to przede wszystkim osób, które wykonują pracę na podstawie umów cywilno-prawnych. Do takich umów zaliczamy, w szczególności umowę zlecenia, umowę o dzieło, umowę egzekucyjną, czy też umowę o świadczenie usług. W związku z tym faktem, również w przypadku takich umów koniecznym jest prowadzenie ewidencji czasu pracy, chyba, że kwota wynagrodzenia jest tak wysoka, że prowadzenie takiej ewidencji nie jest konieczne ze względu na wymów zastosowanie przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Oczywiście ważne jest to, aby ewidencja taka odpowiadała rzeczywistemu stanowi, gdyż znane są przypadki iż pracodawcy celowo lub nieumyślnie dopuszczali się uchybień w tym zakresie, która najczęściej miały wpływ na obniżenie wynagrodzenia zatrudnianych pracowników lub zleceniobiorców.

  Minimalne wynagrodzenie za pracę jest ustalane na stosunkowo niskim poziomie, jednak w zamyśle ustawodawcy ma gwarantować pracownikom minimalny standard życia i środki na utrzymanie, tj. zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych. Przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę są również wyrazem ochrony pracowników jako słabszej strony stosunków pracy. Na przestrzeni lat kwoty minimalnej wynagrodzenia ulegała podwyższaniu. Wysokość tego wynagrodzenia jest ustalana biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz poziom inflacji. W historii Polski nie zdarzyła się natomiast sytuacja, aby ta kwota uległa obniżeniu. Kwota minimalnego wynagrodzenia jest także wolna od zajęcia przez komornika. W związku z tym faktem osoba która zarabia najniższa stawkę nie musi obawiać się, że zostanę pozbawiona podstawowych środków do życia w związku z zadłużeniem.

  Nasze wirtualne biuro pomaga przedsiębiorcom minimalizować koszty. Zaoszczędzone pieniądze firma może przeznaczyć na wynagrodzeni. Nasze biura znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.