Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Lista adresów członków zarządu - jak załadować dokument do systemu s24

Lista adresów członków zarządu - osób reprezentujących spółkę

1. Przygotowanie listy adresów członków zarządu

Do wniosku o wpis spółki do rejestru należy dołączyć listę członków zarządu z podaniem ich adresów. Listę muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu. 

Na załączonym obrazku znajduje się przykładowy dokument dotyczący osób uprawnionych do reprezentacji spółki, w tym prokurentów. Ze względów praktycznych, oświadczenie prokurenta zostało przygotowane jako osobny dokument. Jest to spowodowane koniecznością indywidualnego podpisu przez prokurenta, który musi również wyrazić zgodę na pełnienie swojej funkcji. W związku z tym, aby usprawnić proces, połączyliśmy oba oświadczenia prokurenta w jednym dokumencie.


Lista czonkw zarzdu - przykadpng

2. Załaduj dokument do systemu S24

 W tym celu wybierz z listy rozwijanej opcję „Lista adresów do doręczeń osób reprezentujących spółkę”  (zobacz strzałkę nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej). Następnie kliknij przycisk „Wybierz dokument”  (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym znajdującym się poniżej). Po załadowaniu dokumentu, możesz wcisnąć przycisk „Zapisz”  (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym  poniżej)."


Wybr dokumentu - lista adresw czonkw zarzdupng

3. Wybierz dokument do podpisu

Po podpisaniu dokumentu można od razu załadować podpisany plik do systemu. Można również załadować dokument bez podpisu, a następnie podpisać go w systemie S24. W tym celu należy wybrać zakładkę „Dokumenty" (zobacz strzałkę nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej), następnie zaznaczyć opcję „Lista adresów do doręczeń osób nieprezentujących spółkę"   i kliknąć przycisk „Wybierz dokument" (strzałka nr 3 na obrazku poniżej)."

Wybierz dokument do podpisu - Lista adresw zarzdupng

4. Podpisz dokument w S24- dodaj podpisującego i złóż podpis

  1. Dodać osobę podpisującą dokument - kliknij przycisk „Dodaj osobę podpisującą" (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym poniżej).
  2. Następnie pojawi się okno do dodania osób podpisujących. W tym oknie wymienieni będą członkowie zarządu spółki. Możesz też dodać dowolną osobę w zakładce "Dodanie dowolnej osoby podpisującej", jednakże dokument muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu. Zaznacz wybraną osobę (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej), a następnie kliknij przycisk „Dodaj" (strzałka nr 3 na obrazku poniżej).
  3. Po wykonaniu tej operacji wrócisz do poprzedniego okna, w celu złożenia podpisu będziesz musiał wcisnąć przycisk „Podpisz" (strzałka nr 4 na obrazku znajdującym się poniżej). Podpisywanie dokumentu wygląda w tym przypadku tak samo, jak w przypadku umowy spółki.

Szczegółową instrukcję podpisania umowy spółki znajdziesz w artykule dotyczącym zawierania umowy spółki w systemie S24, w krokach nr 17 i 18.  Co ważne Listę adresów członków zarządu powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu.  

Na obrazku poniżej znajduje się tylko jedna osoba podpisująca gdyż dodano tylko jednego członka zarządu jest tylko jeden członek zarządu, ale w rzeczywistości jest ich więcej, każdy z nich musi powtórzyć tę procedurę.Lista adresw czonkw zarzdu - podpispng

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas