Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Klasyfikacja zawodów i specjalności

Kto tworzy klasyfikację?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowuje klasyfikację zawodów i specjalności. Dokument ten jest przydatny przede wszystkim przy badaniach rynku pracy oraz opracowywania programów walki z bezrobociem. Klasyfikacja ta obejmuje wiele zawodów, a w ich zakresie dodatkowo określone specjalności. Wykonywanie niektórych zawodów jest ściśle obwarowane wymogiem spełniania określonych przesłanek i uzyskaniem szczególnych kwalifikacji, natomiast inne zawody może wykonywać każdy. Przykładem zawodu regulowanego jest zawód lekarza. Klasyfikacja jest to oparta na normach międzynarodowych w tym zakresie i jest zmieniana co kilka lat w zależności od potrzeb. Zmiany takie następują w drodze Rozporządzenia właściwego Ministra.

Co określa klasyfikacja zawodów? 

  W klasyfikacji zawodów określone są zadania, które są związane z wykonywaniem danego zawodu. Oczywiście w praktyce opis zawodu może znacznie odbiegać od sytuacji na rynku pracy. W związku tym faktem zarzuca się ww. klasyfikacji niekompletność, nieprecyzyjność oraz oderwanie od rzeczywistych warunków. Oczywiście zainteresowani mogą wnosić o uwzględnienie w klasyfikacji nowego zawodu. Sama klasyfikacja w praktyce jest stosowana wyłącznie przez Urzędy Pracy dlatego też przedsiębiorcy nie są zainteresowani wprowadzaniem w niej zmian. Formularze na których można żądać zmiany treści klasyfikacji są dostępne na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Kto przygotowuje dokument? 

  Klasyfikacja zawodów i specjalności jest bardzo obszernym dokumentem przygotowywanym, przez pracowników Ministerstwa Pracy. Rynek pracy zwłaszcza ostatnimi czasy podlega dynamicznemu rozwojowi i zmianą dlatego też powstaje wiele nowych zawodów, a niektóre starsze zawody całkowicie tracą na znaczeniu w związku z zastosowaniem maszyn. Nie mniej jednak wykreślenie danego zawodu jest procesem skomplikowanym wymagającym udowodnienia faktu, iż zawód ten w istocie nie jest już wykonywany przez pracowników. Pewne powiązana z klasyfikacją zawodów znajdujemy w klasyfikacji rodzajów działalności gospodarczej zwanej PKD. Klasyfikacje te są oparte jednak na innych założeniach i opracowywane przez dwa odrębne Ministerstwa dlatego podobieństwa wydają się iluzoryczne i powierzchowne.

Jakie zawody mogą prowadzić działalność w wirtualnym biurze? 

  Wirtualne biuro na terenie województwa podkarpackiego współpracuje z osobami wykonującymi zawody objęte klasyfikacją zawodów i specjalności Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także nowe zawody, które znajdą się w ww. klasyfikacji za kilka lat. Jeżeli chcesz poznać ofertę wirtualnego biura dla pracowników oraz przedsiębiorców serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas