Kancelaria notarialna

  Przedsiębiorcy zwłaszcza Ci prowadzący działalność deweloperską bardzo często współpracują z notariuszami. Jest to konieczne bowiem dla ważności niektórych czynności prawnych konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego. W przypadku Kancelarii notarialnej nie ma możliwości skorzystania z wirtualnego biura, bowiem Kancelaria taka musi być w pełni wyposażona. Właściciel Kancelarii notarialnej, którym może być tylko i wyłącznie notariusz musi wynająć bądź kupić lokal na swoje biuro. W lokalu tym powinna znajdować się poczekalnia, w której Klienci notariusza będą oczekiwać na spotkanie w celu sporządzenia aktu notarialnego, a także pomieszczenie sekretarskie, w którym urzędować będzie sekretarka lub sekretarz przyjmujący interesantów i umawiający terminy sporządzenia aktów notarialnych. W lokalu tym powinno znajdować się co oczywiste również pomieszczenie dla notariusza, ewentualnie dla kilku notariuszy w przypadku spółki lub zatrudnionych przez notariusza aplikantów, asesorów oraz zastępców notarialnych. Osoby takie posiadają wykształcenie i wykonują czynności merytoryczne w zakresie sporządzania aktów notarialnych jednak pod nadzorem i na wyłączną odpowiedzialność zatrudniającego ich notariusza. Notariusz zwykle wykonuje swój zawód w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Zazwyczaj w związku na zakres powierzonych obowiązków i wymogi natury organizacyjnej oraz logistycznej notariusz zatrudnia personel obsługi administracyjnej. W tym zakresie istnieje możliwość skorzystania z usług wirtualnego biura w Rzeszowie, z uwagi na fakt, że w ramach obsługi administracyjnej wirtualne biuro może zajmować się umawianiem spotkań z notariuszem. Nie istnieje natomiast możliwość świadczenia przez naszą firmę reklamy na rzecz notariuszy, gdyż przepisy korporacyjne bezwzględnie zabraniają notariuszom reklamowania się.

  Wynagrodzenie za czynności notarialne jest stosunkowo wysokie, z uwagi na fakt, iż notariusz jest wysoko wyspecjalizowanym prawnikiem, który musiał się kształcić przez wiele lat i zdać wiele egzaminów, aby uzyskać pełne uprawnienia zawodowe. Ponadto notariusz ponosi ogromne koszty prowadzenia działalności gospodarczej takie jaka koszty zatrudnienia personelu pomocniczego, opłaty za najem lokalu i media, a także inne opłaty związane z wykonywaniem zawodu takie jak opłata z tytułu obowiązkowego  i dobrowolnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czy składka członkowska przekazywana do samorządu notarialnego.

  Jeżeli chcesz poznać ofertę wirtualnego biura w Rzeszowie zapraszamy do kontraktu w celu wysłania projektu umowy.