Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Kancelaria notarialna

Współpraca z notariuszami

Przedsiębiorcy, zwłaszcza Ci prowadzący działalność deweloperską bardzo często współpracują z notariuszami. Jest to konieczne bowiem dla ważności niektórych czynności prawnych konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego. W przypadku Kancelarii notarialnej nie ma możliwości skorzystania z wirtualnego biura, bowiem Kancelaria taka musi być w pełni wyposażona. Właściciel Kancelarii notarialnej, którym może być tylko i wyłącznie notariusz musi wynająć bądź kupić lokal na swoje biuro. W lokalu tym powinna znajdować się poczekalnia, w której Klienci notariusza będą oczekiwać na spotkanie w celu sporządzenia aktu notarialnego, a także pomieszczenie sekretarskie, w którym urzędować będzie sekretarka lub sekretarz przyjmujący interesantów i umawiający terminy sporządzenia aktów notarialnych. W lokalu tym powinno znajdować się co oczywiste również pomieszczenie dla notariusza, ewentualnie dla kilku notariuszy w przypadku spółki lub zatrudnionych przez notariusza aplikantów, asesorów oraz zastępców notarialnych. Osoby takie posiadają wykształcenie i wykonują czynności merytoryczne w zakresie sporządzania aktów notarialnych jednak pod nadzorem i na wyłączną odpowiedzialność zatrudniającego ich notariusza. Notariusz zwykle wykonuje swój zawód w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Zazwyczaj w związku na zakres powierzonych obowiązków i wymogi natury organizacyjnej oraz logistycznej notariusz zatrudnia personel obsługi administracyjnej. W tym zakresie istnieje możliwość skorzystania z usług wirtualnego biura w Rzeszowie, z uwagi na fakt, że w ramach obsługi administracyjnej wirtualne biuro może zajmować się między innymi umawianiem spotkań z notariuszem. Nie istnieje natomiast możliwość świadczenia przez naszą firmę reklamy na rzecz notariuszy, gdyż przepisy korporacyjne bezwzględnie zabraniają notariuszom reklamowania się.

Ile wynosi taksa notarialna? 

Wynagrodzenie za czynności notarialne jest stosunkowo wysokie, z uwagi na fakt, iż notariusz jest wysoko wyspecjalizowanym prawnikiem, który musiał się kształcić przez wiele lat i zdać wiele egzaminów, aby uzyskać pełne uprawnienia zawodowe. Ponadto notariusz ponosi ogromne koszty prowadzenia działalności gospodarczej takie jaka koszty zatrudnienia personelu pomocniczego, opłaty za najem lokalu i media, a także inne opłaty związane z wykonywaniem zawodu takie jak opłata z tytułu obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czy składka członkowska przekazywana do samorządu notarialnego.

Kontakt z Nami

Jeżeli chcesz poznać ofertę wirtualnego biura w Rzeszowie zapraszamy do kontraktu w celu wysłania projektu umowy.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas