Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Kadrowy

Istota zawodu kadrowego w firmie 

Zawód kadrowego polega na tym, że dana osoba zajmuje się zarówno rekrutacją pracowników jak i potem ich obsługą kadrowo-płacową. Najczęściej zwłaszcza w mniejszych firmach stanowisko kadrowego jest połączone z ekspertem od bezpieczeństwa i higieny pracy. Z uwagi na to każdy kadrowiec powinien rozważyć odbycie studiów podyplomowych z bhp. W niektórych firmach jeden pracownik odpowiada zarówno za bhp, obsługę kadrowo-płacową oraz księgowość. Obsługą kadrową zajmują się również biura rachunkowe. Również nasza firma w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie kadr. Na zlecenie naszych Klientów wyszukujemy pracowników, nie jesteśmy jednak agencją pośrednictwa pracy bowiem czynności te wykonujemy w imieniu pracodawcy w ramach obsługi kadrowej. Naszym głównych celem jest natomiast dopełnianie w imieniu pracodawców i zleceniodawców obowiązków wynikających z prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz przepisów prawa podatkowego.

Wykształcenie kadrowego 

Najlepiej gdy kadrowy posiada wykształcenie prawnicze. Dzięki temu posiadacza wiedzę pomocną przy sporządzaniu umów o pracę czy innych dokumentów z zakresu prawa pracy. Oczywistym jest jednak, że osoba taka posiada wysokie kwalifikację, a co za tym idzie ma wyższe wymagania finansowe niż pracownik bez takiego wykształcenia. Z uwagi na ten fakt na tych stanowiskach rzadko zatrudnione są osoby z tak wysokimi kwalifikacjami. Pracownik pracodawcy z wykształceniem prawniczym może z powodzeniem reprezentować pracodawcę przed Sądem. Najczęściej jednak pracodawcy powierzają sprawy sądowe prawnikom korporacyjnym takim jak adwokaci czy radcy prawni, a w sprawach podatkowych doradcy podatkowi.

Powierzenie czynności kadrowych zewnętrznej firmie 

W dzisiejszych czasach jednak powoli zawód kadrowego przechodzi do przeszłości, a zastępuje go delegacja zadań wynikających z obowiązków takiej osoby do zewnętrznej firmy jaką jest biuro rachunkowe lub Kancelaria kadrowo-płacową. W naszej opinii lepszym rozwiązaniem jest powierzenie tych obowiązków biuro rachunkowemu, z uwagi na fakt, że obsługa kadrowo-płacowa jest nierozerwalnie związana z księgowością. Dzielenie tych dwóch zadań na dwa podmioty jest niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego oraz zasad organizacji zarządzania dlatego też należy do rzadkości. W obu przypadkach zasadą rozliczania z podmiotem zajmującym się obsługą kadrowo-placową jest ryczałt uzależniony od potencjalnej liczby obsługiwanych dokumentów. Jeżeli chcesz poznać naszą szczegółową ofertę zapraszamy do kontaktu lub umówienia spotkania w jednym z naszych biur zlokalizowanych w województwie podkarpackim.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas