Kadrowy

Istota zawodu kadrowego w firmie 

Zawód kadrowego polega na tym, że dana osoba zajmuje się zarówno rekrutacją pracowników jak i potem ich obsługą kadrowo-płacową. Najczęściej zwłaszcza w mniejszych firmach stanowisko kadrowego jest połączone z ekspertem od bezpieczeństwa i higieny pracy. Z uwagi na to każdy kadrowiec powinien rozważyć odbycie studiów podyplomowych z bhp. W niektórych firmach jeden pracownik odpowiada zarówno za bhp, obsługę kadrowo-płacową oraz księgowość. Obsługą kadrową zajmują się również biura rachunkowe. Również nasza firma w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie kadr. Na zlecenie naszych Klientów wyszukujemy pracowników, nie jesteśmy jednak agencją pośrednictwa pracy bowiem czynności te wykonujemy w imieniu pracodawcy w ramach obsługi kadrowej. Naszym głównych celem jest natomiast dopełnianie w imieniu pracodawców i zleceniodawców obowiązków wynikających z prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz przepisów prawa podatkowego.

Wykształcenie kadrowego 

Najlepiej gdy kadrowy posiada wykształcenie prawnicze. Dzięki temu posiadacza wiedzę pomocną przy sporządzaniu umów o pracę czy innych dokumentów z zakresu prawa pracy. Oczywistym jest jednak, że osoba taka posiada wysokie kwalifikację, a co za tym idzie ma wyższe wymagania finansowe niż pracownik bez takiego wykształcenia. Z uwagi na ten fakt na tych stanowiskach rzadko zatrudnione są osoby z tak wysokimi kwalifikacjami. Pracownik pracodawcy z wykształceniem prawniczym może z powodzeniem reprezentować pracodawcę przed Sądem. Najczęściej jednak pracodawcy powierzają sprawy sądowe prawnikom korporacyjnym takim jak adwokaci czy radcy prawni, a w sprawach podatkowych doradcy podatkowi.

Powierzenie czynności kadrowych zewnętrznej firmie 

W dzisiejszych czasach jednak powoli zawód kadrowego przechodzi do przeszłości, a zastępuje go delegacja zadań wynikających z obowiązków takiej osoby do zewnętrznej firmy jaką jest biuro rachunkowe lub Kancelaria kadrowo-płacową. W naszej opinii lepszym rozwiązaniem jest powierzenie tych obowiązków biuro rachunkowemu, z uwagi na fakt, że obsługa kadrowo-płacowa jest nierozerwalnie związana z księgowością. Dzielenie tych dwóch zadań na dwa podmioty jest niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego oraz zasad organizacji zarządzania dlatego też należy do rzadkości. W obu przypadkach zasadą rozliczania z podmiotem zajmującym się obsługą kadrowo-placową jest ryczałt uzależniony od potencjalnej liczby obsługiwanych dokumentów. Jeżeli chcesz poznać naszą szczegółową ofertę zapraszamy do kontaktu lub umówienia spotkania w jednym z naszych biur zlokalizowanych w województwie podkarpackim.