Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Jak zmobilizować pracowników?

Powierzenie obowiązków pracownikom 

Prowadząc działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub w formie spółki najczęściej przedsiębiorca nie jest w stanie wykonywać wszystkich czynności samodzielnie. Z uwagi na ten fakt część, lub większość zadań i obowiązków trzeba powierzyć bardziej lub mniej wykwalifikowanym pracownikom. Wydajny pracownik będzie rozwijał firmę, a tym samym wpływał na wzrost przychodów przedsiębiorcy. Aby wykonywanie przez pracowników jego zadań służbowych i wykonywanie czynności przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, czy też umowy o świadczenie usług (umowa cywilnoprawna dla samo-zatrudnionych) było w sposób wystarczający wydajne i efektywne należy zadbać o odpowiednie pobudki motywacyjne pracowników.

Jak motywować pracowników? 

Przede wszystkim należy stosować zachęty o charakterze pozytywnym mające skłonić pracowników i osoby wykonujące na rzecz pracodawcy prace na podstawie umowy cywilnoprawnej do wykonywania w sposób rzetelny swoich obowiązków. System takich zachęt opiera się przede wszystkim na prowizjach, a także innych świadczeniach premiowych. Prowizje są właściwe dla stanowisk dotyczących marketingu, czy sprzedaży bezpośredniej. W takim przypadku pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, a dodatkowo prowizję w postaci ułamkowej lub procentowej części wartości sprzedanego towaru. W takim przypadku wynagrodzenie pracownika nie jest uzależnione wyłącznie od efektów jego pracy. Możliwy jest również model wyłącznego rozliczania prowizyjnego. W takim przypadku nie ma zastosowania minimalna stawka godzinowa, aczkolwiek w przypadku takiej formy wynagradzania pracownik nie może wykonywać pracy w zakładzie pracy, a np. w domu. Forma taka jest właściwa w szczególności dla telemarketerów telefonicznych, którzy pracują w domu, sami ustalają swój czas pracy i dostają wynagrodzenie wyłącznie za pozyskanych Klientów. Ma to swoje zalety, z uwagi na fakt że wysokość wynagrodzenia nie jest niczym ograniczona, teoretycznie może ono rosnąć z miesiąca na miesiąc. Wadą takiego rozwiązania dla zleceniobiorców jest brak stałej podstawy wynagrodzenia. Taka forma rozliczeń premiuje osoby pracowite, natomiast nie cieszy się zainteresowaniem wśród osób, które liczą na wynagrodzenie bez efektów pracy. Obsługę kadrowo-płacową warto powierzyć biuru rachunkowemu.

Nasza oferta, w zakresie wirtualnego biura 

Nasza firma zajmuje się kompleksowym doradztwem biznesowym, zwłaszcza w zakresie startup-ów. Współpracujemy z prawnikami, w tym radcami prawnymi, specjalistami od księgowości oraz pozycjonowania. Nasze biuro znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas