Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Jak założyć spółkę bez przyjazdu do Polski?

Czy założenie spółki bez przyjazdu do naszego kraju jest w ogóle możliwe?

Tak, zdecydowanie. Nie musisz przyjeżdżać do Polski, aby założyć spółkę. Mamy gotową procedurę dzięki, której wszystko będziesz mógł załatwić na odległość.

W jaki sposób mogę założyć spółkę w Polsce przebywając za granicą?

Istnieje kilka rozwiązań tego problemu. Podstawowe z nich to:

  1. założenie spółki w systemie s-24,
  2. zakup gotowej spółki,
  3. założenie spółki przez powiernika,
  4. założenie spółki przez pełnomocnika.

Założenie spółki w systemie s-24 jest możliwe, w przypadku posiadania profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Warunkiem wyrobienia profilu zaufanego jest posiadanie numeru PESEL. W przypadku braku posiadania numeru PESEL istnieje wyłącznie możliwość zakupu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeżeli przebywasz za granicą nie musisz przyjeżdżać do Polski, w celu weryfikacji tożsamości. Wystarczy, że miejscowy notariusz zagraniczny potwierdzi Twoją tożsamości na odpowiednim dokumencie. Następnie dokumenty potwierdzone przez zagranicznego notariusza będziesz musiał przesłać do Polski pocztą lub kurierem. Na tej podstawie możemy wyrobić dla Ciebie kwalifikowany podpis elektroniczny.

Zakup gotowej spółki

Zakup gotowej spółki również jest możliwy bez przyjazdu do Polski, Twój podpis pod umową może potwierdzić zagraniczny notariusz, który prowadzi praktykę w kraju, w którym przebywasz. W przypadku niektórych krajów będziesz musiał dodatkowo uzyskać klauzulę appstile lub zalegalizować dokument w Polsce. W innych krajach natomiast wystarczające będzie tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego, dotyczy to krajów, z którymi Polska zawarła umowy międzynarodowe w przedmiocie wzajemnego uznawania dokumentów urzędowych. W przypadku pozostałych krajów wymagana jest legalizacja dokumentu lub przynajmniej nadanie jej klauzuli appstile.

Założenie spółki przez powiernika

Spółkę może też założyć osoba zaufana, która przyjedzie w tym celu do Polski i załatwi wszystkie formalności. Po założeniu spółki powiernik może przekazać Ci posiadane udziały. W tym celu możesz zawrzeć z powiernikiem stosowną umowę. Pamiętają jednak, że w takim przypadku to Twoje dane powinny zostać ujawnione w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Założenie spółki przez pełnomocnika

Takie rozwiązanie jest stosowane najczęściej gdy nie ma możliwości założenia spółki w systemie s-24. Pełnomocnikiem przy zawarciu umowy spoko może być w zasadzie każdy, zarówno członek rodziny, jak i całkowicie obca osoba. Warunkiem jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy spółki musi zostać udzielone w formie aktu notarialnego.

Jaki wariant wybrać?

Wybór odpowiedniej procedury jest zależny od okoliczności danej sprawy, przede wszystkim celów jakie chce osiągnąć osoba planująca założenie spółki. W każdym jednak przypadku założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez fizycznej obecności w Polsce jest możliwe i nie wpływa znacząco na czas trwania procesu rejestracji spółki.

Najczęściej Klienci, którzy nie dysponują profilem zaufanym, z uwagi na brak numeru PESEL korzystają z możliwości wyrobienia podpisu elektronicznego poprzez weryfikację tożsamości u zagranicznego notariusza.

Chcesz założyć spółkę?

Założymy dla Ciebie spółkę i możemy poprowadzić jej księgowość i zapewnimy Ci usługę wirtualnego biura w Rzeszowie. Możesz do nas napisać lub zadzwonić. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Współautorem bloga jest doktor Adam Orłowski - Prezes Zarządu Conventia sp. z o. o., od 8 lat zarządza podmiotami z branży usług coworkingowych, wcześniej prowadził zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiada tytuł naukowy doktora.  

O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas