Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Adres do rejestracji Kraków

Adres do rejestracji firmy lub spółki w Krakowie

  • cena: od 39 zł netto miesięcznie
  • proces zawarcia umowy: maksymalnie 24 godziny
  • lokalizacja: centrum Krakowa - śródmieście
  • usługi: wirtualne biuro Kraków, adres do rejestracji firmy Kraków, adres do rejestracji spółki Kraków
  • nazwa firmy: Wirtualne Biuro Kraków sp. z o. o.
  • dane rejestrowe:  NIP: 5170428314 KRS: 0000989914 REGON: 522960279
  • adres: ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków
  • tel.: + 48 661 745 418
  • e-mail: kontakt@24wirtualne-biuro.pl
  • witryna: https://24wirtualne-biuro.pl/krakow
firma-krakowjpg

Założenie własnej firmy lub spółki

Jak założyć indywidualną działalność gospodarczą w Krakowie?

Rozpoczęcie prowadzenia jednoosobowej firmy jest bardzo proste. Nie wymaga to zawarcia umowy, chyba, że chcemy prowadzić firmę z drugą osobą fizyczną lub prawną w ramach spółki cywilnej. Każdy może założyć firmę. Formalności związane z wpisaniem danych przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są bardzo proste i nie zajmują dużo czasu. Znacznie ważniejsze jest to, aby przemyśleć założenie firmy pod względem ekonomicznym. Nie jest sztuka stać się przedsiębiorcą, ale sztuka jest to, aby utrzymać się na rynku, zdobyć stabilną pozycję i przede wszystkim generować dochody. Nikt nie zakłada firmy tylko i wyłącznie z pasji do tego co robi. Głównym zadaniem firmy jest zarabianie na jej właściciela, tak aby mógł on zyskać niezależność finansową i spełniać swoje marzenia. Jeżeli więc zakładasz firmę to naprawdę nie warto martwić się formalnościami, bo po pierwsze nie są one trudne, a po drugie ktoś może je załatwić za Ciebie.

Jedną z tych formalności jest uzyskanie tytułu prawnego do lokalu. Minister odpowiedzialny za prowadzenie CEIDG nie weryfikuje podanych danych, teoretycznie mógłbyś więc podąć dowolny adres, nawet pustostan, gdyby nie to, że weryfikacją adresu przedsiębiorców zajmuje się Urząd Skarbowy. Zanim postanowisz więc podać adres we wniosku o wpis danych firmy do CEIDG zadbaj, aby mieć jakiś dokument, który da Ci podstawę do używania tego adresu. Jeżeli jesteś właścicielem lokalu to nie ma z tym problemu, gdyż informacja o tym, że dana nieruchomość należy do Ciebie najczęściej będzie się znajdować w księgach wieczystych. Jeżeli natomiast nie jesteś właścicielem, to musisz posiadać umowę najmu, dzierżawy, ewentualnie umowę najmu wirtualnego biura w Krakowie. Jeżeli chciałbyś załatwić sprawę rejestracji firmy naprawdę szybko to nie musisz czekać na dokończenie procesu zawarcia umowy o wirtualne biuro. Pracownik wirtualnego biura prześle Ci pisemną zgodę na użycie adresu wirtualnego biura w Krakowie, a resztę formalności będziesz mógł dopełnić na spokojnie po nadaniu numeru NIP.

Jak założyć spółkę w Krakowie?

Założenie spółki w Krakowie jest nieco trudniejsze i najczęściej wymaga pomocy prawnika lub księgowego. W przypadku spółek również należy podać adres siedziby. Jeżeli takim nie dysponujesz lub też Twój lokal nie pełnia wymogów to w odpowiedniej rubryce formularza adresowanego do KRS wpisz adres wirtualnego biura w Krakowie. Oczywiście wcześniej musisz poinformować o tym zamiarze wybrane wirtualne biuro i uzyskać akceptację. W praktyce uzyskanie takiej zgody nie powinno Ci zająć dłużej niż 5-10 minut, a przy okazji możesz uzyskać pomoc w założeniu spółki. Dla wirtualnego biura nie znaczenia czy będziesz prowadził spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną, czy też inny podmiot, gdyż procedura jest jedna i ta sama dla wszystkich. Traktujemy Klientów sprawiedliwie, gdyż równe traktowanie jest jednym z naszych podstawowych standardów etycznych.

miejsce-prowadzenia-dzialalnoscijpg

Czy adres siedziby spółki jest równoznaczny z adresem prowadzenia działalności gospodarczej?

Tak, ale nie zawsze. Może zdarzyć się sytuacja, że Twoja spółka lub firma będzie przyjmować Klientów, sprzedawać produkty lub je wytwarzać pod jednym adresem, a jej siedziba będzie znajdować się w całkiem innym miejscu. We wszelkich bazach firm, w tym rządowych ujawniony będzie jednak wyłączenie adres siedziby danego przedsiębiorstwa, a nie adres zakładu lub lokalu, gdzie prowadzona jest w imieniu tego przedsiębiorstwa działalność gospodarcza. Te dwa adresy maja znaczenie przy ustaleniu urzędu skarbowego, pod który firma będzie podlegać. Adres siedziby decyduje o właściwości fiskusa, w zakresie podatku od osób fizycznych oraz prawnych, natomiast adres faktycznego wykonywania działalności przesądza o właściwości organów skarbowych, w zakresie podatku od towarów i usług. Jest to zrozumiałe, gdyż w miejscu gdzie dokonywane są czynności opodatkowane funkcjonariusze urzędu skarbowego mogą przeprowadzić kontrolę, a racjonalna organizacja pracy urzędów nakazuje działanie jednostki fiskusa jak najbliżej podatnika i tego co ma sprawdzać.

wirtualne-biuro-usjpg

Czy urząd skarbowy rzeczywiście ściga wirtualne biura?

Nie. Pracownicy fiskusa to bardzo często ludzie wykształceni, którzy posiadają wiedzę na temat czego na czym tak naprawdę polega praca wirtualnych biur. Może w jakimś małym miasteczku powiatowym wirtualne biuro jest pewną nowością, ale w miastach liczących kilkuset mieszkańców wirtualne biura, coworking oraz biura serwisowane to standard. Podobnie jest w Krakowie, w tak nowoczesnym i innowacyjnym mieście funkcjonuje setki wirtualnych biur, gdyż korzystają z nich nie tylko mieszkańcy małopolski, ale całej Polski. Osobiście uważam, że znalezienie Polaka, który nie wie gdzie leży Kraków jest niemożliwe.

Podanie właściwego adresu we wniosku o rejestrację firmy w Krakowie

Czasami zdarza się, że Klient przez pomyłkę przekręci adres wirtualnego biura. Nawet drobny błąd w tym zakresie nie wygląda dobrze, adres przedsiębiorstwa powinien być dokładny.

Co wtedy zrobić?

Wielu przedsiębiorców jest przekonanych, ze wówczas konieczne jest złożenie i opłacenie wniosku o zmianę danych w KRS. O ile w przypadku CEIDG takie działanie jest prawidłowo i nie wiąże się z kosztami, to aktualizacja danych spółki pociąga za sobą konieczność wniesienia wysokiej opłaty sądowej oraz zamieszczenia płatnego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Można jednak tego uniknąć. Z naszej praktyki wynika, że błędne podanie we wniosku danych adresowych jest najczęściej traktowane jako oczywista nieścisłość. W Internecie można się spotkać z błędną informacją, że tylko pomyłki po stronie referendarza sądowego lub sędziego mogą być poprawiane z urzędu. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że błąd w nazwie ulicy lub kodzie pocztowym zostanie skorygowany przez Sąd z urzędu. Oczywiście w tym celu należy złożyć wniosek, ale nie na urzędowym formularzu tylko w zwykłej formie pisemnej. Co ważne wniosek taki nie podlega opłacie. Jeżeli zatem pomyliłeś się podanych w KRS adresie, np. popełniłeś literówkę lub błąd ortograficzny to nie musisz się martwić dodatkowymi kosztami.

wirtualne-biuro-krakowjpg

Czy rejestracja firmy pod wirtualnym adresem jest powszechna?

Tak, chociaż wielu przedsiębiorców nadal jest nieco uprzedzona do tego pomysłu. Jeżeli zakładamy nową firmę to raczej należy szukać oszczędności, aniżeli generować niepotrzebne wydatki związane z wynajmem biura, które nie jest współdzielone. Część przedsiębiorców kojarzy firmę z tradycyjnym biurem, co jest błędem, gdyż już dawno temu stereotyp ten został przełamany. Dzisiaj specjaliści pracują przede wszystkim zdalnie i nie jest im do tego potrzebne biura w kształcie jakim znaliśmy jeszcze w latach 90 ubiegłego wieku. Kto tego nie zrozumie, niestety może znaleźć się na straconej pozycji, gdyż podążanie za nowymi trendami naszym zdaniem jest warunkiem odniesienia sukcesu. Oczywiście biuro to nie wszystko, w działalności firmy to tylko jedna z małych cegiełek, która ma znaczenie, jednak to właśnie biuro jest centrum każdej firmy, gdzie podejmowane są najważniejsze decyzje.

W tym miejscu warto przypomnieć słynną wypowiedzieć A. Orłowski – CEO Conventia sp. z o. o., który stwierdził:

„Jeżeli się nie rozwijasz to tak naprawdę jako przedsiębiorca nie stoisz nadal w tym samym miejscu, ale się cofasz . Skoro cały świat się rozwija, gospodarka staje się coraz bardziej innowacyjna to musisz ten świat gonić. Nawet z punktu widzenia fizycznego wyznacznikiem ruchu jest zawsze drugi obiekt, a tym obiektem dla Ciebie są przedsiębiorcy, którzy w tym wyścigu znajdują się przed Tobą. Jeżeli ludzie, którzy osiągnęli więcej niż Ty korzystają, np. z wirtualnego biura albo wdrożyli w swojej firmie CRM to może pora, abyś zaczął podążać wytyczoną przez nich ścieżką.”

Trudno się nie zgodzić z takim stwierdzeniem, gdyż bez wątpienia każdy przedsiębiorca powinien podążać za tym co nowe i co może zapewnić jego firmie rozwój.

zmiana-adresujpg

Adres siedziby, a rezygnacja z biura wirtualnego

Rezygnacja z wirtualnego biura

Po zakończeniu współpracy z wirtualnym biurem w Krakowie, którego adres używasz należy niezwłocznie zawiadomić wszystkie urzędy, pod które firma podlega i Sąd rejestrowy o tym fakcie. Warto także poinformować kontrahentów o zmianie adresu siedziby, lub też wykreśleniu spółki z rejestru, względnie usunięcie wpisu w CEIDG. Niedopuszczalna jest sytuacja, że po zakończeniu współpracy na adres wirtualnego biura nadal jest doręczona adresowana do Ciebie korespondencja. Oczywiście, w sytuacji gdy są to pojedyncze przypadki, a adres został usunięty z publicznych rejestrów to operator biura wirtualnego nie powinien wyciągnąć z tego tytułu konsekwencji jednak gdy sytuacja taka się powtarza i jest wręcz nagminna sprawca może zostać z tego tytułu pociągnięty, z tego tytułu do odpowiedzialności cywilnej. Niestety w Internecie na wielu portalach nadal będzie znajdować się informacja na temat poprzedniego adresu twojej firmy, nie zawsze da się usunąć takie dane lub jest to nadmiernie utrudnione, dlatego wykreślenia tych danych podmiot udostępniający adres nie powinien wymagać. W sytuacji natomiast gdy Klient po zakończeniu współpracy nadal posługuje się wynajmowanych adresem w KRS jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia, z tytułu bezumownego korzystania z lokalu. W takiej sytuacji Urzędy Skarbowe bez zbędnej zwłoki wykreślają takich przedsiębiorców z rejestru VAT oraz NIP co w zasadzie uniemożliwia im prowadzanie biznesu.

Adres siedziby, a zawieszenie spółki lub firmy

Przedsiębiorcy bardzo często tkwią w błędnym przekonaniu, że mogą rozwiązać umowę o wirtualne biuro po zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej i nadal posługiwać się adresem wirtualnego biura w Krakowie bez tytułu prawnego i wnoszenia opłat za wynajem. Jest to oczywiście błędne stanowisko. Po rozwiązaniu umowy o wirtualne biuro należy wykreślić adres z rządowych baz, w tym KRS. Jeżeli przedsiębiorca tego nie uczyni nadal obowiązuje umowa i jest zobowiązany do zapłaty albo używa adresu w sposób bezprawny. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo zamierza zawiesić działalność gospodarczą, i w związku z tym nie będziesz otrzymywać listów lub ich ilość będzie nieznaczna, a także nie ma potrzeby korzystania z innych usług może skontaktować się z wirtualnym biurem w Krakowie i uzgodnić preferencyjną stawkę czynszu na okres zawieszenia firmy lub spółki. W takim przypadku opłata pokrywać będzie wyłącznie udostępnienie adresu na potrzeby Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Opłata ta będzie znacznie niższa niż, ta która wynikała by z wynajmu wirtualnego biura na zasadach ogólnych. Nie może być jednak tak, że jakaś firma korzysta z adresu za darmo, gdyż jest to nieuczciwe zarówno dla operatora wirtualnego biura jak i jego Klientów, którzy wnoszą opłaty pokrywające między innymi koszty wynajmu i utrzymania biura, z którego korzystają.

adres-firmy-krakowjpg

Adres do innych potrzeb niż rejestracja firmy

Oczywiście adres jest najczęściej potrzebny do zarejestrowania określonego podmiotu gospodarki, może on być jednak użyty także np. przy zakładaniu konta w portach branżowych, zwłaszcza tych o zasięgu regionalnym, które promują lokalne firmy. Celowe posłużenie się adresem, do którego nie mamy prawa może spowodować możliwość pociągnięcia to odpowiedzialności cywilnoprawnej, z tytułu bezumownego używania adresu. Takie zachowanie jest najczęściej wykrywane wówczas, gdy osoby, która podała cudzy adres otrzymuje na ten adres korespondencję. W takiej sytuacji pracownik wirtualnego biura podejmie kroki, w celu ustalenia okoliczności zaistniałej sytuacji i możliwości rozwiązania problemu, który został nią wywołany. Podanie takiego adresu wiąże się również z tym, że adresowana do nieznanej osoby korespondencja najczęściej zostanie po prostu zniszczona gdyż wirtualne biuro nie jest zobowiązane do skanowania, a nawet przechowywania korespondencji, która nie należy do jego klientów.

Adres do rejestracji  fimy w Krakowie- podsumowanie 

Wynajem adresu do rejestracji firmy jest bardzo proste. Należy jednak pamiętać o tym, aby nie posługiwać się takim adresem bezprawnie, a w tym celu podpisać umowę o wirtualne biuro w Krakowie

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas