Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Zryczałtowane koszty dochodzenia należności w transakcjach handlowych

Skutki nieopłacenia faktury 

 W przypadku nie opłacenia faktury w terminie wierzyciel może ponieść dodatkowe koszty związane z procesem polubownego lub sądowego dochodzenia należności. Nie jest uzasadnionym, aby wierzyciel ponosił takie negatywne konsekwencje niesumiennego działania dłużnika. W związku z tym faktem kosztami tymi można obciążyć dłużnika. Koszty te mogą zostać doliczone do zaległej płatności w kwocie odpowiadającej  40 euro przeliczonym na złote. Decydujący momentem dla określenia wartości kursu jest w tym przypadku ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wierzytelność stała się wymagalna. W praktyce kwota to wynosi ok. 160 zł. Kwota ta może zostać przeznaczona przez wierzyciela, w szczególności na zapłatę honorarium prawnika sporządzającego wezwanie do zapłaty, czy też reprezentującego wierzyciela w Sądzie. W przypadku gdy wierzyciel będzie reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego w toku sprawy sądowej przysługuje mu także zwrot kosztów procesu pomniejszony o kwotę otrzymaną z tytułu zryczałtowanych wydatków w kwocie 40 euro. Kwota zryczałtowanych wydatków przysługuje nawet jeżeli nie dojdzie do rozprawy sądowej. Należność ta przysługuje od każdej niezapłaconej faktury oddzielnie.

Odsetki ustawowe za opóźnienie 

  Niezapłacenie faktury w terminie wiąże się dla Kontrahenta również z obowiązkiem zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki te są znacznie wyższe niż w przypadku transakcji w obrocie nieprofesjonalnym. Nie ma przy tym znaczenia, czy wierzyciel poniósł rzeczywistą szkodę, np. miał określoną sumę zainwestować, czy skorzystał z usług prawnika, któremu musiał zapłacić wynagrodzenie. Odsetki i kwota 40 euro ma charakter ryczałtowy i jest niezależna od wysokości powstałej szkody. Nie zmienia to faktu, że w przypadku powstania szkody wierzyciel może dodatkowo żądać naprawienia szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych. Regulowanie płatności jest również ważne z punktu widzenia podatkowego, gdyż pomimo nieuiszczenia zapłaty wierzyciel musi odprowadzić z jej tytułu podatek VAT. Warto również zauważyć że kwota zryczałtowanych wydatków oraz odsetki jest traktowana jako przychód. Regulowanie płatności w terminie jest również sprawą honorową i wynika z realizacji zasad współżycia społecznego oraz podstawowej zasady porządku prawnego jaką jest obowiązek przestrzegania zawartych umów. Nie wykonanie umowy w terminie w sposób negatywny świadczy o danej firmie i powoduje spadek zaufania do niej pośród jej kontrahentów. Dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia takiej firmy po uzyskaniu wyroku sądowego w Krajowym Rejestrze Długów.

Kontakt z Nami 

  Nasze wirtualne biuro znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zaparzamy do kontaktu.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas