Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Zmiana w KRS

Obowiązek aktualizacji danych

Przedsiębiorcy wpisani do KRS muszą na bieżąco zmieniać dane objęte wpisem. Nie zgłoszenie takich zmian może rodzić ze sobą wyjątkowo ciężkie konsekwencje. W przeciwieństwie do zmian w zgłaszanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zmiany te podlegają opłacie. Na opłaty te składają się zarówno koszty sądowe, jak i koszty ogłoszenia zmian w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku dokonania płatności w formie elektronicznej lub przelewem dochodzą również koszty obsługi transakcji. Zmian tych w niektórych przypadkach można dokonać również elektronicznie. W takiej sytuacji należy liczyć się z dodatkową opłatą manipulacyjną za dokonanie przelewu. Zmian w KRS może dokonać uprawniony organ podmiotu, którego zmiana ta dotyczy w tym prokurent. Zmian tych może również dokonać przedstawiciel pośredni. Przed Sądem Rejestrowym podmiot może być reprezentowany co do zasady wyłącznie przesz radcę prawnego lub adwokata.

Zmiana siedziby przedsiębiorcy

Konieczność dokonania zmian w KRS zachodzi również wówczas gdy przedsiębiorca zmienia siedzibę swojej firmy. Dotyczy to między innymi sytuacji gdy przenosi adres siedziby z fizycznie wynajmowanego lokalu do wirtualnego biura. W takiej sytuacji wniosek o wpis zmiany w KRS może na życzenie Klienta sporządzić również pracownik wirtualnego biura. W takim przypadku po sporządzeniu ww. dokumentu osoba upoważniona do reprezentowania spółki musi go podpisać zgodnie z określonymi w umowie spółki zasadami, a następnie wnieść do właściwego Sądu Rejonowego Wydziału Gospodarczego. Procedura wpisu zmiany w KRS nie trwa długo gdyż ma ona charakter stricte formalny. Czynności z tego zakresu oprócz sędziów wykonują również referendarze sądowi. Na odmowę wpisu danych do rejestru przysługuje zażalenie.

Skutki braku zgłoszenia zmian

Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o ustawowym obowiązku zgłaszania wszelkich zmian danych ujawnionych w publicznych rejestrach oraz ewidencjach. W przypadku nie dokonania zmiany danych dotyczących adresów spółki będzie to rodziło taki skutek, że doręczenie na adres wskazany w KRS będzie skuteczne nawet jeżeli spółka nie prowadzi już tam działalności. Dla przykładu w takiej sytuacji podmiot gospodarczy nie będzie mógł się zapoznać, w szczególności zaskarżanymi decyzjami Sądu. Jest to sytuacja w, których spółka nie może podjąć racjonalnej obroni. W takim przypadku nie ma również podstaw do żądania wznowienia postępowania.

Wirtualne biuro w Rzeszowie

Nasze wirtualne biuro znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie, Serdecznie zapraszamy do współpracy.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas