Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Zawód sekretarki

Dlaczego zawód sekretarki jest niedoceniany? 

Sekretarka to bardzo potrzebny zawód, niekiedy niedoceniany. Najczęściej zawód ten wykonują kobiety. Nic nie stoi jednak temu na przeszkodzie, aby zawód ten wykonywał również mężczyzna, w takim przypadku określa się go mianem sekretarza. Do obowiązków sekretarki należy przede wszystkim wykonywanie czynności administracyjnych związanych z prowadzeniem biura. Do takich czynności należy, w szczególności odbieranie telefonów, umawianie spotkań, czy przyjmowanie interesantów. Większość małych przedsiębiorców nie korzysta z usług sekretarki, bowiem nie stać ich na jej zatrudnienie. W takim przypadku wszystkie czynności związane z prowadzeniem biura oraz innymi czynnościami technicznymi wykonuje sam przedsiębiorca. Zatrudnienie sekretarki lub sekretarza to stosunkowo wysoki koszt, który jest uzależniony zarówno od formy zatrudnienia jak i wymiaru zatrudnienia.

Formy zatrudnienia pomocy biurowej

Najbardziej kosztownym z punktu widzenia pracodawcy jest zatrudnienie sekretarki na podstawie umowy o pracę, gdyż pozapłacowe koszty zatrudnienia w przypadku tej formy współpracy są najwyższe. Najbardziej korzystna pod tym względem jest umowa o dzieło. Należy jednak zaznaczyć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych może kwestionować taką umowę w przypadku zatrudnienia sekretarki. Istotą umowy o dzieło jest, to aby rezultat pracy zatrudnionego miał charakter obiektywny. Nie ważne jest tutaj to, czy ma on postać materialną, czy niematerialną, ważne aby umowa ta nie wyczerpywała znamion umowy zlecenia, a tym bardziej umowy o pracę. Najbardziej adekwatna formą zatrudnienia sekretarki jest bez wątpienia umowa o pracę. Jeżeli chodzi o wymiar czasu pracy zwykle w przypadku zatrudnienia sekretarki jest on pełny. Niekiedy pracodawcy ze względu na ograniczone środki decydują się na zatrudnienie takiej osoby na pół etatu. W takimi przypadku sekretarka może pracować maksymalnie 4 godziny dziennie lub 8 godzin dziennie, ale co drugi dzień mieć wolne. Istnieją oczywiście inne możliwe warianty, z tym zastrzeżeniem, że liczba przepracowanych godzin nie może przekroczyć 20 w ciągu tygodnia taki jest bowiem maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy w przypadku zatrudnienia na pół etatu.

Usługi sekretarskie i biurowe naszej firmy

Jeżeli nie chcesz ponosić kosztów zatrudnienia sekretarki, a potrzebujesz, aby niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności wykonywała osoba trzecia co pozwoli zmniejszyć Twój zakres działań możesz także skorzystać z usługi sekretarskiej oferowanej przez wirtualne biuro w Rzeszowie

Zalety korzystania z usług naszej firmy

To rozwiązanie zapewni Ci bardzo wysoki standard usług za niewielkie pieniądze. Posiadamy także biura w Przeworsku i Jarosławiu. Niebawem jeżeli nasze plany dojdą do skutku otworzymy także placówkę w Przemyślu w jak najdogodniejszej lokalizacji.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas