Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Zawód sekretarki

Dlaczego zawód sekretarki jest niedoceniany? 

Sekretarka to bardzo potrzebny zawód, niekiedy niedoceniany. Najczęściej zawód ten wykonują kobiety. Nic nie stoi jednak temu na przeszkodzie, aby zawód ten wykonywał również mężczyzna, w takim przypadku określa się go mianem sekretarza. Do obowiązków sekretarki należy przede wszystkim wykonywanie czynności administracyjnych związanych z prowadzeniem biura. Do takich czynności należy, w szczególności odbieranie telefonów, umawianie spotkań, czy przyjmowanie interesantów. Większość małych przedsiębiorców nie korzysta z usług sekretarki, bowiem nie stać ich na jej zatrudnienie. W takim przypadku wszystkie czynności związane z prowadzeniem biura oraz innymi czynnościami technicznymi wykonuje sam przedsiębiorca. Zatrudnienie sekretarki lub sekretarza to stosunkowo wysoki koszt, który jest uzależniony zarówno od formy zatrudnienia jak i wymiaru zatrudnienia.

Formy zatrudnienia pomocy biurowej

Najbardziej kosztownym z punktu widzenia pracodawcy jest zatrudnienie sekretarki na podstawie umowy o pracę, gdyż pozapłacowe koszty zatrudnienia w przypadku tej formy współpracy są najwyższe. Najbardziej korzystna pod tym względem jest umowa o dzieło. Należy jednak zaznaczyć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych może kwestionować taką umowę w przypadku zatrudnienia sekretarki. Istotą umowy o dzieło jest, to aby rezultat pracy zatrudnionego miał charakter obiektywny. Nie ważne jest tutaj to, czy ma on postać materialną, czy niematerialną, ważne aby umowa ta nie wyczerpywała znamion umowy zlecenia, a tym bardziej umowy o pracę. Najbardziej adekwatna formą zatrudnienia sekretarki jest bez wątpienia umowa o pracę. Jeżeli chodzi o wymiar czasu pracy zwykle w przypadku zatrudnienia sekretarki jest on pełny. Niekiedy pracodawcy ze względu na ograniczone środki decydują się na zatrudnienie takiej osoby na pół etatu. W takimi przypadku sekretarka może pracować maksymalnie 4 godziny dziennie lub 8 godzin dziennie, ale co drugi dzień mieć wolne. Istnieją oczywiście inne możliwe warianty, z tym zastrzeżeniem, że liczba przepracowanych godzin nie może przekroczyć 20 w ciągu tygodnia taki jest bowiem maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy w przypadku zatrudnienia na pół etatu.

Usługi sekretarskie i biurowe naszej firmy

Jeżeli nie chcesz ponosić kosztów zatrudnienia sekretarki, a potrzebujesz, aby niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności wykonywała osoba trzecia co pozwoli zmniejszyć Twój zakres działań możesz także skorzystać z usługi sekretarskiej oferowanej przez wirtualne biuro w Rzeszowie

Zalety korzystania z usług naszej firmy

To rozwiązanie zapewni Ci bardzo wysoki standard usług za niewielkie pieniądze. Posiadamy także biura w Przeworsku i Jarosławiu. Niebawem jeżeli nasze plany dojdą do skutku otworzymy także placówkę w Przemyślu w jak najdogodniejszej lokalizacji.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas