Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Zatrudnienie członka zarządu lub prokurenta na podstawie powołania

W jakiej formie może być zatrudniony członek zarządu lub prokurent?

Członek zarządu lub prokurent może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menadżerskiego. Najczęściej członek zarządu jest jednak zatrudniony na podstawie powołania.

Jakie są korzyści z zatrudnienia członka zarządu na podstawie powołania?

W takim przypadku z wynagrodzenia członka zarządu lub prokurenta nie są potrącane składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto zgodnie z ostatnią interpretacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynagrodzenie prokurenta jest wolne od składki zdrowotnej. Inaczej jest w przypadku innych form zatrudnienia, gdyż wówczas trzeba odprowadzać należne składki.

Jak powołać członka zarządu lub prokurenta?

W tym celu wspólnicy spółki muszą podjąć stosowną uchwałę, a następnie zgłosić dane członka zarządu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kto ustala wysokość wynagrodzenia członka zarządu na podstawie powołania?

Wysokości wynagrodzenia prokurenta i członka zarządu ustalają wspólnicy. W tym celu muszą oni podjąć stosowną uchwałę. Uchwała taką muszą podpisać wszyscy wspólnicy jeżeli zapada ona poza zgromadzeniem wspólników.

Jak opodatkowane jest wynagrodzenie członka zarządu i prokurenta zatrudnionych na podstawie powołania?

Wynagrodzenia to jest opodatkowane według skali podatkowej. W przypadku członka zarządu spółka potrąca zaliczki na podatek dochodowy z jego wynagrodzenia. Prokurent natomiast musi samodzielnie obliczyć i wpłacić podatek do Urzędu Skarbowego po zakończeniu roku podatkowego. Ponadto członek zarządu ma możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu, które są takie same jak w przypadku umowę o pracę. Prokurent jest wyłączony z tej możliwości. W przypadku obu funkcji można natomiast odliczyć kwotę wolną od podatku.

Czy wynagrodzenie wypłacone członkowi zarządu i prokurentowi stanowi koszt dla spółki?

Tak, wynagrodzenie to stanowi koszt dla spółki co powoduje zmniejszenie jej dochodów, a tym samym wartości należnego podatku. Oczywiście wynagrodzenie to powinno odpowiadać warunkom rynkowym i odzwierciedlać pracę wykonywaną przez członka zarządu, nie zaś stanowić ukrytą dywidendę mającą na celu zaniżenie podstawy opodatkowania.

Czy członek zarządu może pełnić funkcję bezpłatnie?

Tak, ale może to się wiązać z powstaniem po stronie spółki przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. W takim przypadku spółka będzie musiała uwzględnić ten przychód, co będzie wiązało się ze zwiększeniem podstawy opodatkowania, a tym samym zapłaty wyższego podatku CIT.

Czy członka zarządu lub prokurenta można w każdym chwili odwołać?

Tak, wspólnicy posiadają autonomię zarówno w wyborze jak i dokonywaniu zmian w składzie zarządu oraz w zakresie powołania oraz odwoływania prokurentów.

Czy wspólnik może pełnić funkcję członka zarządu lub prokurenta?

Tak, do zarządu lub na stanowisko prokurenta może zostać powołany wspólnik spółki lub osoba spoza grona wspólników. Osoba taka musi posiadać zdolność do czynności prawnych i nie być karana za niektóre przestępstwa.

Wynagrodzenie prokurenta i członka zarządu, a nowy ład

W przypadku gdy funkcję prokurenta lub członka zarządu pełnić wspólników spółki, w niektórych sytuacjach pobrane przez niego wynagrodzenie może być potraktowanie jako ukryta dywidenda. W takim przypadku spółka nie będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ww. wynagrodzenia.

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dokumentów potrzebnych do przyznania członków zarządu lub prokurentowi wynagrodzenia oraz, w zakresie rozliczenia tego wynagrodzenia zapraszamy do kontaktu pod numerem 724 046 783. Możesz również napisać na nasz adres mailowy, który znajdziesz tutaj.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas