Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Zarządzanie wierzytelnościami

Wystawienie faktury, a sukces transkacyjny 

Można powiedzieć, że w niektórych sytuacjach wystawienie faktury na podstawie zawartej z kontrahentem umowy jest dopiero połową sukcesu. Bardzo często, zwłaszcza podmioty gospodarcze nie realizują swoich wymagalnych zobowiązań w terminie. Warto pamiętać, że wierzyciel nie może bezczynnie czekać na zapłatę od dłużnika, gdyż po pewnym czasie dana wierzytelność może ulec przedawnieniu. Aby tego uniknąć należy podjąć pewne kroki w celu wyegzekwowania wierzytelności. Nie ma przy tym znaczenia, że wierzyciel może być pewien co do tego, że w toku postępowania egzekucyjnego nie uzyska sum przekraczających kosztów postępowania. Jest tak dlatego, że działania wierzyciela mają mieć na celu zawsze udaremnienie skutkom przedawnienia. Jeżeli wierzytelność się przedawni uzyskanie zapłaty od dłużnika na drodze przymusu komorniczego już nigdy nie będzie możliwe. Zgodnie z kodeksem cywilnym każda czynność przed Sądem lub organem egzekucyjnym przerywa bieg przedawnienia, co znaczy, że może ono biec na nowo. Do czynności takich należy między innymi wytoczenie powództwa czy też złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika. O ile wytoczyć powództwo w danej konkretnej sprawie można tylko raz, to przepisy umożliwiając, aby wierzyciel udaremniał skutkom przedawnienia poprzez wytaczanie postępowanie egzekucyjnego dowolna ilość razy. W takich przypadkach bieg terminu przedawnienia zaczyna biec na nowo dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania toczącego się przed Sądem lub organem egzekucyjnym.

Zarządzanie wierzytelnościami 

Zarządzaniem wierzytelnościami zajmują się firmy windykacyjne. Te zagadnienia można też powierzyć Kancelarii adwokackiej lub radcowskiej. Zaletą pierwszego rozwiązania jest kompleksowość świadczonych usług, firma windykacyjna zajmuje się bowiem windykacją zaległych zobowiązań zarówno na drodze formalno-prawnej jak i faktycznej, w szczególności może dzwonić do dłużnika, aby dobrowolnie spłacił zobowiązanie, czy też podejmować kroki w celu wyszukania majątku dłużnika i podania tych informacji komornikowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne. Natomiast zaletą drugiego rozwiązania są koszty w przypadku skutecznego przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W takim bowiem przypadku to na dłużniku ciążą koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego reprezentującego wierzyciela w postępowaniu sądowym, w tym klauzulowym, a także postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika.

Oferta wirtualne biura

Jeżeli nie wiesz jaką opcję zarządzania swoimi wierzytelnościami wybrać zapraszamy do naszego biura w Rzeszowie, Jarosławiu i Przeworsku

Nasza pomoc

Chętnie doradzamy naszym Klientom, w zakresie formalności związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas