Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Zarządzanie wierzytelnościami

Wystawienie faktury, a sukces transkacyjny 

Można powiedzieć, że w niektórych sytuacjach wystawienie faktury na podstawie zawartej z kontrahentem umowy jest dopiero połową sukcesu. Bardzo często, zwłaszcza podmioty gospodarcze nie realizują swoich wymagalnych zobowiązań w terminie. Warto pamiętać, że wierzyciel nie może bezczynnie czekać na zapłatę od dłużnika, gdyż po pewnym czasie dana wierzytelność może ulec przedawnieniu. Aby tego uniknąć należy podjąć pewne kroki w celu wyegzekwowania wierzytelności. Nie ma przy tym znaczenia, że wierzyciel może być pewien co do tego, że w toku postępowania egzekucyjnego nie uzyska sum przekraczających kosztów postępowania. Jest tak dlatego, że działania wierzyciela mają mieć na celu zawsze udaremnienie skutkom przedawnienia. Jeżeli wierzytelność się przedawni uzyskanie zapłaty od dłużnika na drodze przymusu komorniczego już nigdy nie będzie możliwe. Zgodnie z kodeksem cywilnym każda czynność przed Sądem lub organem egzekucyjnym przerywa bieg przedawnienia, co znaczy, że może ono biec na nowo. Do czynności takich należy między innymi wytoczenie powództwa czy też złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika. O ile wytoczyć powództwo w danej konkretnej sprawie można tylko raz, to przepisy umożliwiając, aby wierzyciel udaremniał skutkom przedawnienia poprzez wytaczanie postępowanie egzekucyjnego dowolna ilość razy. W takich przypadkach bieg terminu przedawnienia zaczyna biec na nowo dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania toczącego się przed Sądem lub organem egzekucyjnym.

Zarządzanie wierzytelnościami 

Zarządzaniem wierzytelnościami zajmują się firmy windykacyjne. Te zagadnienia można też powierzyć Kancelarii adwokackiej lub radcowskiej. Zaletą pierwszego rozwiązania jest kompleksowość świadczonych usług, firma windykacyjna zajmuje się bowiem windykacją zaległych zobowiązań zarówno na drodze formalno-prawnej jak i faktycznej, w szczególności może dzwonić do dłużnika, aby dobrowolnie spłacił zobowiązanie, czy też podejmować kroki w celu wyszukania majątku dłużnika i podania tych informacji komornikowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne. Natomiast zaletą drugiego rozwiązania są koszty w przypadku skutecznego przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W takim bowiem przypadku to na dłużniku ciążą koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego reprezentującego wierzyciela w postępowaniu sądowym, w tym klauzulowym, a także postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika.

Oferta wirtualne biura

Jeżeli nie wiesz jaką opcję zarządzania swoimi wierzytelnościami wybrać zapraszamy do naszego biura w Rzeszowie, Jarosławiu i Przeworsku

Nasza pomoc

Chętnie doradzamy naszym Klientom, w zakresie formalności związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas