Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Zakup spółki

Zalety zakupu

 Zakup gotowej spółki może być w niektórych sytuacjach najodpowiedniejszym rozwiązaniem. Wynika to z faktu, że zakup spółki pozwala na rozpoczęcie działalności gospodarczej od razu. Oczywiście chodzi tutaj wyłącznie o spółki kapitałowe, takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też spółka akcyjna. W przypadku spółek osobowych prawa handlowego nie istnieje możliwość ich zbycia w taki prosty sposób. Oczywiście zakup gotowej spółki wiąże się z pewnego rodzaju zagrożeniami, jednak bilans zysków i strat należy uznać za dodatni.

Kiedy warto kupić gotową spółkę?

  Zakup gotowej spółki jest w niektórych sytuacjach konieczny. Dla przykładu przypadek taki nastąpi, gdy przedsiębiorca zamierza uczestniczyć w projekcie lub przetargu, w którym wymagany jest określony staż gospodarczy firmy. Duży staż firmy jest również brany pod uwagę przez kontrahentów, gdyż firmy z doświadczeniem budzą większe doświadczenie. Czasami z określoną spółką wiąże się prestiż i to sam wizerunek firmy stanowi olbrzymią wartość. Zakup gotowej spółki wiąże się z pewnym, hipotetycznym ryzykiem, gdyż istnieje możliwość, że poprzedni właściciel zataił wierzycieli spółki. Oczywiście nowy właściciel nie odpowiada za te zobowiązania, jednak odpowiedzialność taką ponosi spółka, którą zakupił. Zminimalizowaniu lub nawet całkowitemu wyeliminowaniu tego ryzyka służy nałożenia na spółkę obowiązków sprawozdawczych. Podstawowy obowiązek w tym zakresie jest związany ze sporządzeniem sprawozdania finansowego z działalności spółki. Sprawozdanie takie sporządza zwykle księgowy lub biegły rewident. W sytuacji takiej gdy sprawozdanie takie jest nierzetelne, nie zawiera prawdziwych informacji lub zataja fakty istotne dla sytuacji podmiotu gospodarczego to wówczas osoba sporządzająca sprawozdanie i władze spółki mogą być pociągnięci zarówno do odpowiedzialności finansowej, jak i karnej.

Gdzie kupić gotową spółkę?

  Sprzedażą gotowych spółek zajmują się między innymi firmy oferujące usługi wirtualnego biura. Wynika to z faktu, że takie podmioty gospodarcze mają dużą styczność z nowo powstałymi spółkami. W takiej sytuacji zostanie oczywiście pobrana prowizja z tytułu pośrednictwa. Prowizja taka nie jest wysoka. Dodatkowo w takiej sytuacji można kontynuować umowę o wirtualne biuro. Bardzo często lokalizacja siedziby jest ważna z uwagi na fakt, że projekty unijne są adresowane zazwyczaj do przedsiębiorców z określonego obszaru geograficznego.

Nasze wsparcie 

  Nasze wirtualne biuro posiada siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Współpracujemy także z innymi firmami oferującymi usługi w zakresie wirtualnego biura na terenie całej Polski.  

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas