Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Zakazy konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji pracownika z pracodawcą

 Pracodawcy coraz częściej zawierają z pracownikami dodatkowe umowy na podstawie, których pracownicy nie mogą podejmować działalności konkurencyjnej w stosunku do swojego pracodawcy w trakcie trwania stosunku pracy. Przez działalność konkurencyjną należy rozumieć zarówno wykonywanie obowiązków na rzecz pracodawcy działającego w konkurencyjnej branży jak i też prowadzenie w tym zakresie działalności gospodarczej na własny rachunek. W przypadku złamania takiej umowy przez pracownika grozi mu odpowiedzialność odszkodowawcza, w tym możliwość zażądania przez pracodawcę zapłaty przewidzianej w umowie kary pieniężnej.

Kiedy warto zawrzeć umowę o zakazie konkurencji? 

  Umowy o zakazie konkurencji są zawierane zarówno w ramach stosunku pracy, jak i stosunków cywilnoprawnych. Umowy takie są popularne zwłaszcza w przypadku kontraktów menadżerskich. Kontrakty takie polegają na samozatrudnieniu osoby na ważnym, odpowiedzialnym stanowisku w firmie. Kontrakty takie minimalizują koszty zatrudnienia, gdyż w takim przypadku zatrudniona osoba samodzielnie pokrywa składki na ubezpieczenie społeczne, najczęściej deklarując najniższa podstawę wymiaru. Przy wykonywaniu działalności gospodarczej pracownicy bardzo często mają dostęp do ważnych z punktu widzenia firmy informacji. Informację te dotyczą między innymi sposobu przeprowadzania transakcji. Jeszcze w większym zakresie są chronione dane osobowy Klientów.  Umowy o zakazie konkurencji mają na celu uniknięcie sytuacji, iż pracownik lub osoba świadcząca usługi na rzecz firmy wykorzysta uzyskaną w trakcie zatrudnienia wiedzę w celu otworzenia własnej firmy lub co gorsze sprzeda ją konkurencji. Takie działania są niezgodne z zasadami uczciwości, a dodatkowo godzą w zasady wolnego rynku kształtowanego przez zasadę równej, uczciwej konkurencji. Niestety jednak w dzisiejszych czasach pracownicy coraz rzadziej identyfikują się ze swoim zakładem pracy co powoduje konieczność zawierania umów o zakazie konkurencji również po zakończeniu współpracy z firmą. Budowanie relacji pomiędzy przedsiębiorcą, a jego pracownikami powinno być priorytetem w kształtowaniu właściwej polityki kadrowej opartej o zasady współżycia społecznego. Takie działania gwarantują zarówno wydajność pracy jak i zapobiegają nieuczciwym praktyką pracowników związanych  podejmowaniem przez byłych pracowników współpracy z podmiotami konkurencyjnymi.

Nasza pomoc

  Wirtualne biuro w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie stara się być lojalne wobec swoich kontrahentów, a szczegóły zawieranych umów są znane wyłącznie ich stronom. Nasze działania są ukierunkowane na budowanie długotrwałych relacji zaufania.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas