Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Zakładanie spółek Kraków

Biuro zakładania i rejestracji spółek w Krakowie

ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków
NIP: 6762621904
KRS: 0000982529
REGON: 522590569
Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 5 000 zł w całości pokryty
witryna:
https://24wirtualne-biuro.pl/zakladanie-spolek-krakow
tel.
+48 724 046 783
+48 726 066 462

Czy Kraków jest dobrym miejscem na rejestrację nowej spółki?

Tak. Jeżeli stresuje Cię rejestracja spółek Kraków to idealne miejsce na jej siedzibę.

Kraków to doskonałe miejsce zarówno dla przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w biznesie, jak i dla doświadczonych właścicieli firm i spółek. W Krakowie zarejestrowanych jest tysiące spółek, przede wszystkim spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak założyć spółkę szybko i sprawnie?

Przez cały proces może Cię przeprowadzić nasze biuro rachunkowe, którego strona jest dostępna pod adresem:
https://24wirtualne-biuro.pl/zakladanie-spolek-krakow

Po kontakcie załatwimy wszystkie formalności, a potem zajmiemy się prowadzeniem księgowości Twojej spółki.

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mi się opłaca?

Przed założeniem i rejestracją spółki wielu przedsiębiorców zastawia się, czy to się im po prostu opłaci. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jednak jedno można powiedzieć na pewno - jeżeli nie spróbujesz zrealizować nowego pomysłu biznesowego to nigdy się nie przekonasz czy osiągnął by on sukces, czy stałby się wielką klapą. Każdy pomysł i projekt trzeba sprawdzić w praktyce.

W jaki sposób można zarejestrować spółkę w Krakowie?

Istnieje dwie podstawowe formy rejestracji spółki w Krakowie, można to zrobić całkowicie przez Internet korzystając z możliwości jaki stwarza system s24 lub też zgłosić spółkę do rejestru przesyłając uzupełniony w formie elektronicznej wniosek przez Portal Rejestrów Sądowych. W obu przypadkach adresatem wniosku o rejestrację spółki jest Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie. W ramach tego Sądu funkcjonuje Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, który ma siedzibę przy ul. Rondo 7. Pamiętaj jednak, że nawet jeżeli dokumenty zostaną przesłane do niewłaściwego Wydziału zostaną one przekazane do właściwej jednostki organizacyjnej Sądu.

Kto zakłada spółki w Krakowie?

Sąd dwa rodzaje obecnych lub przyszłych przedsiębiorców, którzy zakładają spółki w Krakowie.

Do pierwszej z nich należą osoby, które chcą optymalizować koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Tacy przedsiębiorcy zwykle mają już ugruntowaną pozycję na rynku, ale chcą zmniejszyć koszty prowadzenia firmy, a także skorzystać z innych zalet jakie oferuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, chodzi tutaj przed wszystkim o:

 • brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, w tym podatkowe,
 • możliwość przekazania przedsiębiorstwa swoim następcą prawnym, najczęściej spadkobiercom.

To prawda -  spółka doskonale realizuje te wymogi

Z uwagi na wskazane zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bardzo dużo przedsiębiorców decyduje się na ten ruch i zakłada spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, właśnie tutaj, w naszym kochanym mieście Krakowie. Czasami zachodzi konieczność przekształcenie przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Znacznie częściej jednak łatwiejszym, szybszym i tańszym rozwiązaniem jest utworzenie nowej spółki, o której mowa powyżej i przeniesienie majątku przedsiębiorcy, który jest potrzebny do prowadzenia działalności gospodarczej na spółkę.

Na tym etapie warto się jednak zastanowić, czy aby na pewno przeniesienie majątku na spółkę to dobre rozwiązanie? Przeciwko takiej operacji gospodarczej przemawia to, że jeżeli spółka stanie się właścicielem danej rzeczy, to rzecz ta może być przedmiotem egzekucji w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko spółce.

Co zatem najlepiej zrobić?

Najlepszym rozwiązaniem jest wynajęcie lub wydzierżawienie przedmiotów potrzebnych do prowadzenie przez spółkę działalności gospodarczej. W takiej sytuacji:

 • po pierwsze składniki majątku przedsiębiorcy będą stanowić nadal jego majątek prywatny i będą bezpieczne przed egzekucją dotyczącą zadłużenia spółki,
 • wspólnik może pobierać od spółki wynagrodzenie z tytułu wynajmowania lub wydzierżawiania tych rzecz, które podlega bardzo korzystnemu opodatkowaniu (8,5 %)

Druga grupę osób, które są zainteresowane założeniem spółki stanowią początkujący przedsiębiorcy, którzy słusznie uważają, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to dla nich dobre rozwiązanie. Osoby te cenią w spółkach przede wszystkim to, że:

 • wspólnicy nie podlegają obowiązkowemu upieczeniu w ZUS i NFZ,
 • w przypadku niepowodzenia biznesu i zaistnienia stanu niewypłacalności spółki nie będą oni ponosić odpowiedzialności za jej zobowiązania.

Od czego zacząć założenie spółki w Krakowie?

Założenie spółki to proces, który składa się z kilku kroków. Niektóre czynności należy wykonać w odpowiedniej kolejności.  Kroki prowadzące do założenia, a później rejestracji spółki są następujące:

 • załatwienie formalności dotyczących narzędzia, którym będziemy się  posługiwać się przy podpisywaniu dokumentów,
 • uzyskanie tytułu prawnego do lokalu siedziby spółki,
 • przygotowanie danych potrzebnych do zawarcia umowy spółki,
 • podpisanie umowy spółki lub złożenie zgodnych oświadczeń woli przed notariuszem,
 • przygotowanie załączników do wniosku rejestracyjnego,
 • uzupełnienie formularzy w systemie s24 lub PRS,
 • wynajęcie biura lub skorzystanie z oferty wirtualnego biura w Krakowie,
 • zawarcie umowy z biurem rachunkowym na obsługę księgową,
 • złożenie formularza NIP-8, względnie VAT-R,
 • zgłoszenie danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Załatwienie formalności dotyczących narzędzia, którym będziemy się  posługiwać się przy podpisywaniu dokumentów

Przed rejestracją spółki warto przygotować się na elektroniczne podpisywanie dokumentów. Od 1 lipca 2021 r.  wszelkie wnioski i formularze do KRS należy bowiem podpisywać w ten właśnie sposób. Istnieją dwa narzędzia, których możesz użyć, w celu uczynienia zadość temu obowiązkowi:

 • profil zaufany,
 • podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu.

Profil zaufany  można założyć przez Internet, a w celu jego potwierdzenia należy okazać dokument tożsamości w dowolnym urzędzie skarbowym lub oddziale ZUS, np. w Krakowie. Podpisywanie dokumentów tym narzędziem wygląda w ten sposób, że w celu zatwierdzenia dokumentu musimy się zalogować na konto profilu zaufanego i wpisać kod, który otrzymamy na numer telefonu podany przy zakładaniu profilu zaufanego.

Podpis elektroniczny możemy zakupić u dowolnego dostawcy komercyjnego. Co ważne podpis ten musu być zabezpieczony kwalifikowanym certyfikatem, gdyż zwykły podpis elektroniczny dostarczany przez wiele firm nie spełnia tych kryteriów. Istotne jest również to, czy podpis elektroniczny jest ważny, gdyż wydawane są one na określony czas, a w przypadku braku odnowienia po tym okresie wygasają.

Uzyskanie tytułu prawnego do lokalu siedziby spółki

Przed założeniem spółki powinniśmy ustalić w jakim lokalu będzie się mieścić jej siedziba. Jeszcze kilka lat temu do wniosku o rejestracje spółki należało dołączyć umowę najmu lokalu, a przynajmniej wirtualnego biura. Aktualnie Krajowy Rejestr Sądowy nie weryfikuje na etapie złożenia wniosku o wpis, czy spółka posiada tytuł do lokalu, w którym znajdować się będzie jej siedziba.  Nie oznacza to jednak, że spółka może używać cudzego adresu bezprawnie. Przed zawarciem umowy spółki powinniśmy postarać się o promesę zawarcia umowy. W przypadku wirtualnego biura w Rzeszowie lub Krakowie nie ma z tym problemem. Promesa taka może być udzielona nawet w formie mailowej.

Przygotowanie danych potrzebnych do zawarcia umowy

Do zawarcia umowy potrzebne są określone dane. Warto je przygotować wcześniej, tak aby proces zawarcia umowy przebiegał bez opóźnień. Jeżeli korzystasz z pomocy naszego biura rachunkowego przygotujemy wszystkie dane i dokumenty potrzebne do zawarcia umowy, a także sporządzimy jej projekt po konsultacji z Tobą na temat tego jakich postanowień  w umowie spółki oczekujesz. W sytuacji, gdy wspólnikiem spółki jest osoba prawna zarejestrowana za granicą przed zawarciem umowy należy przygotować odpis z zagranicznego rejestru tego podmiotu lub jeżeli nie jest to możliwe uzyskać zaświadczenie z tego rejestru, które musi określać co najmniej formę organizacyjną tej osoby prawnej, osoby upoważnione do jej reprezentowania oraz zasady, na podstawie których wykonują one prawo do reprezentacji ww. zagranicznej osoby prawnej.

Podpisanie umowy spółki lub złożenie zgodnych oświadczeń woli przed notariuszem

Gdy już wszystkie dokumenty są gotowe można przystąpić do zawarcia umowy spółki. Jeżeli wybrałeś umowę udostępnioną w systemie s24 wystarczy, że wszyscy wspólnicy złożą pod nią podpis elektroniczny lub zatwierdzą ją profilem zaufanym i spółka zostanie utworzona. Warto pamiętać, że spółka powstaje z chwilą zawarcia umowy, a nie nadania numeru KRS. Rejestracja spółki w KRS powoduje wyłącznie to, że spółka nabywa pełną osobowość prawną.

Jeżeli natomiast zdecydowałeś się na założenie spółki w Krakowie  w formie aktu notarialnego to musisz umówić spotkanie w Kancelarii notarialnej. Na spotkaniu notariusz odczyta sporządzona umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i upewni się, że wszystko jest zrozumiałe dla jej wspólników. Pamiętaj, żeby na spotkanie z notariuszem zabrać dokument tożsamości, gdyż tylko tak notariusz może sprawdzić Twoją tożsamość. Po sporządzeniu aktu notarialnego notariusz wyda Ci jego odpis. Ważne, aby zapytać notariusza o numer CREWAN aktu notarialnego, gdyż numer ten trzeba będzie podać we wniosku o rejestrację spółki złożonym w PRS.

W umowie najlepiej powołać skład pierwszego zarządu spółki.

Przygotowanie załączników do wniosku rejestracyjnego

Samej umowy spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego  nie należy dołączać do wniosku o rejestrację spółki, natomiast w przypadku umowy zawartej w s24 umowa ta automatycznie zostanie wczytana do systemu. W przypadku umowy notarialnej Sąd lub referendarz samodzielnie pobiorą treść umowy z Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Do wniosku należy dołączyć natomiast inne dokumenty takie jak odpis lub zaświadczenie z rejestru dotyczące osoby prawnej zarejestrowanej poza granicami Polski przez zagraniczny organ lub Sąd. Dokument ten należy dołączyć z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.  Dotyczy to także podmiotów zarejestrowanych w innym kraju Unii Europejskiej. Jeżeli dokumenty te mają formę papierową do wniosku należy dołączyć ich skan, a w terminie 3 dni od złożenia wniosku przesłać do Sądu Rejestrowego w Krakowie ich oryginału lub odpisy poświadczone przez notariusza pod rygorem wezwania do uzupełnia braków formalnych wniosku. Przesyłka adresowana do Sądu Rejonowego w Krakowie powinna zawierać numer sprawy. Do wniosku należy  też dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej i za ogłoszenie, chyba, że korzystamy z płatności online w systemie s24 lub PRS. Do wniosku należy także dołączyć oświadczenie zarządu o pokryciu kapitału zakładowego przez wspólników. Oświadczenie to musi bycz zgodne z prawdą dlatego wcześniej wspólnicy muszą przekazać wkład pieniężny lub rzeczowy spółce poprzez przelanie Środów, wpłatę w gotowce, a w przypadku rzeczy ich wydanie.

Uzupełnienie formularzy w systemie s24 lub PRS

W celu uzyskania numeru KRS należy również uzupełnić sam wniosek o wpis do KRS oraz formularze stanowiące załączniku, które mają formę elektroniczną. Warunkiem uwzględnienia wniosku jest wypełnienie wszystkich formularzy w sposób prawidłowy. Czasami drobny  błąd lub literówka może skutkować wezwaniem do poprawienia wniosku lub nawet jego zwrotem. W niektórych sytuacjach zdarza się, że wyplenienie formularzy nie jest możliwe z uwagi na problemy techniczne. Pamiętaj, że korzystają z naszych usług uzyskasz pełne wsparcie techniczne. Po wypełnianiu formularzy i dołączeniu wymaganych dokumentów można podpisać wniosek i przesłać go do Sądu Rejestrowego w Krakowie i oczekiwać na wpis.

Wynajęcie biura lub skorzystanie z oferty biura wirtualnego

Po rejestracji spółki należy niezwłocznie zgłosić się do wynajmującego, który udzielił nam zgody na użycie adresu siedziby spółki, w celu zawarcia umowy. Umowę można podpisać zdalnie z wykorzystaniem profilu zaufanego lub kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego lub w formie papierowej. W związku z wymogami AML mogą być potrzebne także dodatkowe dane wspólników oraz członków zarządu spółki.

Zawarcie umowy z biurem rachunkowym na obsługę księgową

W dzisiejszych czasach tylko bardzo odważni ludzie decydują się na samodzielne prowadzenie ksiąg. rachunkowych spółki, chyba, że akurat są księgowymi lub doradcami podatkowymi. Po rejestracji spółki należy zatem wybrać biuro rachunkowe w Krakowie. Możesz skorzystać z naszej oferty lub wybrać nasze inne rachunkowe. Umowę z naszym biurem rachunkowym, możesz zawrzeć przez  Internet lub osobiście, tak jak Ci wygodniej. Załącznik do umowy stanowi cennik. Po podpisaniu umowy musisz upoważnić pracownika naszego biura rachunkowego do składania deklaracji rozliczeniowych w Twoim imieniu.

Złożenie formularza NIP-8, względnie VAT-R,

Jeżeli zawarłeś umowę biurem rachunkowym wszelkie formalności z tym związane załatwią za Ciebie księgowi zatrudnieni w tym biurze. Jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś się na biuro rachunkowe musisz samodzielnie  przesłać w terminie 21 dni do Urzędu Skarbowego zgłoszenie identyfikacyjne NIP-8, a także zgłoszenie do VAT na formularzu VAT-R, jeżeli zamierzasz być czynnym podatnikiem tego podatku.

Zgłoszenie danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Wiele przedsiębiorców zapomina o konieczności zgłoszenia danych beneficjentów rzeczywistych do CRBR. Zgłoszenie to można przesłać wyłącznie elektronicznie podpisując je profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Obowiązek , w tym zakresie ciąży na Zarządzie Spólki. Beneficjenci rzeczywiści  to osoby, które kontrolują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przeważnie wspólnicy posiadający powyżej 25 % udziałów, rzadziej członkowie zarządu lub inne osoby, którzy dzięki formalnym lub faktycznym powiązaniom kierują spółką.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas