Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Zakładanie firm Rzeszów

Jak założyć działalność gospodarczą w Rzeszowie?

To bardzo proste, wystarczy uzyskać wpis w CEIDG.

Czym jest CEIDG?

Ewidencja CEIDG to centralna baza przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub też w formie spółki cywilnej.

Czy mogą założyć firmę w Polsce, jeżeli przebywam za granicą?

Tak, nie ma ku temu przeszkód. W celu prowadzenia działalność gospodarczej na terenie Polski trzeba posiadać obywatelstwo Polski, innego kraju UE lub obywatelstwo państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Cudzoziemiec, który nie spełnia tych warunków może założyć jednoosobową działalność gospodarczą jeżeli posiada prawo pobytu w Polsce. Ta sama zasada dotyczy działalności prowadzonej przez osoby fizyczne w ramach spółki cywilnej.

Czy do założenia firmy potrzebuje profilu zaufanego?

Nie, gdyż możesz załatwiać sprawę także osobiście w urzędzie. Posiadanie profilu zaufanego jest jednak zalecane, gdyż dzięki niemu możesz załatwić prawie każdą sprawę bez konieczności wizyty w urzędzie lub przesyłania papierowego wniosku pocztą, co jest kosztowne.

Chcę założyć firmę – od czego zacząć?

Założyć firmę można dosłownie w ciągu kwadransa, nie zmienia to jednak faktu, że proces ten składa się z kilku etapów.

Etap pierwszy – wybór sposobu złożenia wniosku o wpis w CEIDG

Złożenie wniosku o wpis firmy do CEIDG jest bardzo proste. Wniosek taki możemy złożyć w formie papierowej osobiście w urzędzie lub też przesłać go pocztą. Jeżeli chcemy załatwić sprawę zdalnie to istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia wniosku przez Internet lub skorzystania z pomocy konsultanta punktu kontaktowe.

Etap drugi – założenie profilu zaufanego

Jeżeli zdecydowałeś się założyć firmę z użyciem profilu zaufanego musisz złożyć wniosek o wydanie takiego podpisu. Wniosek ten może złożyć przez Internet. W formularzu należy podać podstawowe dane osobowe Wnioskodawcy. Po przesłaniu wniosku zostanie on zweryfikowany, a Ty będziesz musiał udać się dowolnie wybranej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego, w celu przeprowadzenia procesu weryfikacji przez pracownika urzędu. Po tej weryfikacji będziesz mógł już podpisywać dokumenty profilem zaufanym.

Etap trzeci – wypełnienie i wysłanie wniosku

Jeżeli posiadasz już profil zaufany możesz wypełnić i wysłać wniosek. Jeżeli formularz elektroniczny został uzupełniono prawidłowo otrzymasz potwierdzenie przyjęcia wniosku – UPP. Maksymalnie po 24 godzinach wpis informacji o Twojej firmie będzie się znajdować w bazie CEIDG.

Chcę założyć firmę w Urzędzie

Oczywiście jest taka możliwość. Rejestracją firm w Rzeszowie zajmuje się Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa. Jeżeli jednak chcesz, aby wszystkie te formalności załatwił za Ciebie księgowy to zapraszamy do naszego Biura zakładania firm w Rzeszowie.

Jaką księgowość musisz prowadzić, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej?

W takim przypadku wystarczy, że dla Twojej firmy będzie prowadzona księgowość uproszczona, pod warunkiem, że Twoje przychody tytułu prowadzenia firmy nie przekroczą kwoty 2 milionów euro. Zaletą tej formy prowadzenia księgowości są znacznie niższe koszty oraz brak obowiązku składania raportu finansowego dotyczącego Twojej firmy. Oczywiście możesz również, w tym przypadku prowadzić pełne księgi rachunkowe, ale nie jest to obowiązkowe.

Czym jest punkt kontaktowy?

Punkt kontaktowy to specjalna jednostka działająca w ramach Ministerstwa Rozwoju i Technologii zajmująca się udzielaniem przyszłym i aktualnym przedsiębiorcom podstawowych informacji na temat zasad prowadzenia firmy w Polsce. Z punktem kontaktowym można skontaktować się telefonicznie lub mailowo. Ze względu na duże zainteresowanie taką bezpłatną pomocą najczęściej czas oczekiwania na połączenie lub maila z odpowiedzią na pytanie jest wydłużony. Alternatywą dla kontaktu z punktem kontaktowym jest uzyskanie pomocy od naszego Biura zakładania firm w Rzeszowie.

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej

We wniosku wpis do CEIDG przyszły przedsiębiorca musi podać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Można nawet zarejestrować firmę wstecz, a więc wnioskodawca może jako datę rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazać datę przeszłą, przeszłą lub też dzień złożenia wniosku o wpis. Można zatem  zarejestrować działalność gospodarczą także z wyprzedzeniem.

Prokurent przedsiębiorcy

Od pewnego czasu przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG mogą ustanowić swojego prokurenta. Dane prokurenta ujawnia się w CEIDG. Osoba pełniąca tę funkcję może reprezentować swojego mocodawcę także przed Sądem. Ponadto osoba taka może mieć przyznane na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy wynagrodzenie, od którego nie jest naliczana składka społeczna, a jedynie zdrowotna. Prokurent może wykonywać swoje czynności na podstawie samego powołania lub stosunku zatrudnienia.

Na co warto uważać?

Przedsiębiorcy, którzy niedawno zarejestrowali swoje firmy bardzo często otrzymują od prywatnych firm informację, że muszą wnieść opłatę za wpis w rejestrze. Takie pisma pomimo, że są wysyłane przez zwykłe prywatne firmy lub spółki są napisany w sposób sugerujący, że pochodzi ono od organu administracji publicznej lub Sądu. Wpis do CEIDG jest całkowicie bezpłatny dlatego tego rodzaju listy najlepiej jest zignorować, a jeżeli wpłaciliśmy żądaną kwotę i czujemy sie oszukani zawiadomić organy ścigania.

Telemarketerzy, a założenie firmy

Po otwarciu firmy musisz liczy się z tym, że będzie do Ciebie dzwonić duża liczba telemarketerów, którzy będą Ci oferować różnego rodzaju usługi dla firm, od założenia rachunku bankowego, po księgowość, po kredyty i leasing. Czasami bywa to irytujące, ale nie możesz na to nic poradzić.

Ulga ZUS na start

Jeżeli w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej i zakładasz nową firmę przez pierwsze 6 miesięcy nie będziesz musiał opłacać obowiązkowej składki na ubezpieczenie społeczne. Po tym okresie będziesz miał prawo przez okres 2 lat korzystać z preferencyjnej wysokości składek z tytułu ubezpieczenia społecznego. Od samego początku prowadzenia działalności gospodarczej będziesz musiał jednak opłacać minimalną składkę na ubezpieczenie zdrowotne bez względu na to, czy Twoja firma będzie uzyskiwać jakikolwiek przychody, a tym bardziej dochody. Aktualnie wysokość pełnego ZUS-u wynosi około 1 500 zł. Jest to spora kwota, dlatego warto rozważyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jako alternatywną formę realizacji planowanych projektów biznesowych.

Likwidacja JDG

Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej z pozoru jest prosta, gdyż wystarczy złożyć wniosek o wykreślenie danych przedsiębiorcy z rejestru. W praktyce jednak po wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru nadal jest on stroną zawartych umów, co oznacza, że nadal odpowiada za zobowiązania. Nawet zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do przedsiębiorcy  nie zwalnia go z tych zobowiązań, możliwość oddłużenia stwarza dopiero procedura upadłości konsumenckiej. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialności jest inaczej, jej likwidacja, czy wykreślenie bez przeprowadzenia procesu likwidacyjnego definitywnie kończy jej byt prawny.

Zmiany w CEIDG

Każdy przedsiębiorca powinien aktualizować swój wpis w CEIDG na bieżąca. Zmiany powinny zostać zgłoszone niezwłocznie, jednak, nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę tej zmiany. Zaniechanie tego obowiązku może spowodować nałożenie kary. Zmiana wpisu w CEIDG jest całkowicie bezpłatna, dlatego też nie musisz obawiać się o koszty.

Jakie dane fakultatywne warto podać we wpisie CEIDG?

Przedsiębiorca ma możliwość ujawnienia w CEIDG danych takiej jak numer telefonu, adres poczty elektronicznej, czy adres strony Internetowej. Warto podać te informację w CEIDG, dzięki czemu osoby zainteresowane świadczonymi przez nas usługami lub sprzedawanymi produktami będą w łatwy i wygodny sposób mogły się z nami skontaktować.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca może zawiesić prowadzenia działalności gospodarczej. Muszą być jednak ku temu spełnione następujące przesłanki:

  • nie zatrudnia on  pracowników,
  • w czasie zawieszenia działalności gospodarczej nie będzie on  uzyskiwał z tego tytułu przychodu.

Czy muszę podać powód zawieszenia działalności gospodarczej?

Nie. Możesz zawiesić działalność gospodarczą z dowolnego powodu, a nawet w przypadku jego braku.

Jaki jest maksymalny okres zawieszenia działalności gospodarczej?

Obecnie przepisy nie przewidują maksymalnego okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a wiec możesz zawiesić swoją działalność na rok, dwa, a nawet dłużej. Nie mniej jednak okres zawieszenia nie może być krótszy niż 30 dni.

Czy w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej należy opłacać składki do ZUS?

Nie. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu.

Zakładanie firmy, a wirtualne biuro i księgowość w Rzeszowie

Przed założeniem firmy będziesz potrzebował biura rachunkowego, które poprowadzi jej księgowości, a także usługodawcy, który poprowadzi jej sekretariat. Conventia oferuje bardzo atrakcyjne ceny zarówno na księgowość jak i wirtualne biuro w Rzeszowie.

Czy w Rzeszowie zakładanych jest dużo firm?

Tak, z roku na rok w naszym mieście funkcjonuje coraz więcej firm zarejestrowanych w CEIDG oraz spółek. Rzeszów to bardzo atrakcyjne miasto dlatego też przedsiębiorcy coraz częściej wybierają je na swoją siedzibę zawodową.

W jaki sposób uzyskać potwierdzenie wpisu w CEIDG

Zaświadczenie z CEIDG na temat treści wpisu może uzyskać każdy zainteresowany przez Internet. Usługa ta jest jednak odpłatna, gdy trzeba wówczas uiścić opłatę skarbową od wydania zaświadczenia. Można też wygenerować w portalu wydruk z CEIDG w formacie pdf, który również będzie miał formę dokumentu urzędowego, a jakie wydanie jest całkowicie bezpłatne.

Czy firma zarejestrowana w CEIDG posiada osobowość prawną?

Nie, firma zarejestrowana w CEIDG nie posiada żadnej zdolności prawnej. To Ty jako osoba fizyczna, która ja prowadzi składa oświadczenia woli, zawiera umowy itd. Podobnie sytuacja wygląda, w przypadku spółki cywilnej. Brak osobowości prawnej rodzi daleko idące konsekwencję, przede wszystkim wynikające z tego, że osoba prowadząca tę formę działalności gospodarczej odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzaniem przedsiębiorstwa. Nie możesz również sprzedać firmy lub udziałów w niej, a jedynie zespół składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia przedsiębiorstwa. W przypadku natomiast Twojej śmierci ta forma nie będzie mogła zachować ciągłości, chyba, że zostanie skutecznie przeprowadzona procedura sukcesyjna i wówczas przedsiębiorstwo po Twojej śmierci zostanie objęte zarządem sukcesyjnym.

Pomoc w założeniu firmy online w Rzeszowie

Pomagamy przyszłym przedsiębiorcom w zakładaniu firm spółek stacjonarnie oraz w sposób zdalny, jeżeli nie chcesz wychodzić z domu, aby załatwić wszystkie formalności możemy to zrobić za Ciebie. Obsługa księgowa również nie wymaga od Ciebie przyjeżdżania do biura, gdyż jest to czasochłonne i całkowicie niepotrzebne. W razie potrzeby możesz jednak spotkać się z księgowym osobiście i porozmawiać.

Czy muszę założyć konto dla firmy?

Powinieneś, gdyż znacznie ułatwia to prowadzenie biznesu. Formalnie jednak nie masz takiego obowiązku.

Czy muszę wyrobić pieczątkę firmową?

Nie, ale większość przedsiębiorców ją posiada. Taka pieczątka jest przydatna zwłaszcza przy załatwianiu spraw urzędowych, gdyż wielu urzędników ciągle uważa, że posiadanie pieczątki jest obowiązkiem przedsiębiorcy.

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Możesz umówić się na bezpłatną konsultację, na której dowiesz się wszystkich szczegółów dotyczących współpracy z naszym biurem rachunkowym w zakresie zakładania firm, księgowości i wirtualnego biura w Rzeszowie. Konsultacja jest całkowicie bezpłatna, a możesz uzyskać odwiedzi na wiele nurtujących Cię pytań. Zrób pierwszy krok i zadzwoń, potem pójdzie jak z górki.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas