Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Zakładanie firm Kraków

Biuro zakładania i rejestracji spółek w Krakowie

ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków

NIP: 6762621904
KRS: 0000982529
REGON: 522590569

Organ rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 5 000 zł w całości pokryty
witryna:
https://24wirtualne-biuro.pl/zakladanie-spolek-krakow
tel.
+48 724 046 783
+48 726 066 462

Na czym polega jednoosobowa działalność gospodarcza?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to po prostu firma prowadzona przez osobę fizyczną, która to firma podlega rejestracji (zewidencjonowaniu) w Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności Gospodarczej.

Kto może założyć firmę w Krakowie?

Działalność gospodarczą może założyć każdy pod warunkiem, że nie orzeczono w stosunku do niego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i posiada chociażby ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Ile trwa założenie firmy w Krakowie?

Firmę w Krakowie można założyć dosłownie w ciągu 15-30 minut. Na nadanie numery NIP oraz REGON nie czeka się zwykle dłużej niż 24 godziny.

Ile kosztuje założenie firmy?

Rejestracja firmy w CEIDG jest zupełnie bezpłatna, nie musisz wnosić żadnej opłaty sądowej, ani urzędowej.

Ile kosztuje pomoc biura rachunkowego przy założeniu firmy?

Jeżeli chciałbyś, aby ktoś pomógł Ci zarejestrować firmę i uzupełnił za Ciebie formularze to w CEIDG oczywiście jest taka możliwość. W przypadku, gdy zamierzasz skorzystać z usług naszego biura rachunkowego będzie Cię to kosztować 100 zł netto, jeśli natomiast zamierzasz skorzystać tylko z usługi założenia firmy to jej koszt wynosi 200 zł netto.

Ile kosztuje prowadzenia księgowości Jednoosobowej Działalności Gospodarczej - JDG?

Ceny biura rachunkowego dla JDG zaczynają się od kwoty 150 zł netto miesięcznie. W ramach tej kwoty otrzymasz:

 • wsparcie indywidualnego księgowego,
 • sporządzanie i wysyłkę wszelkich deklaracji i JPK do Urzędu Skarbowego,
 • dostęp do intuicyjnej aplikacji służącej do wystawiania faktur,
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Jakich dokumentów potrzebuje do założenia i rejestracji firmy?

Przed zgłoszeniem firmy do CEIDG musisz przygotować dowód tożsamości oraz tytuł do lokalu. Tytułem do lokalu może być własność potwierdzona np. odpisem z księgi wieczystej, aktem notarialnym lub aktem nadania ziemi lub prawo do używania lokalu potwierdzone np. umową najmu, dzierżawy, umową o ustanowienie służebności, czy też promesą zawarcia umowy obligacyjnej lub rzeczowej.

Gdzie założyć działalność gospodarczą w Krakowie?

Jak w przypadku każdego miasta musisz złożyć wniosek o wpis tej działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sprawę możesz załatwić w Urzędzie lub online.

W jaki sposób mogę załatwić sprawę?

Wniosek o wpis Twojej firmy do CEIDG możesz załatwić:

 • listownie,
 • telefonicznie,
 • przez Internet,
 • osobiście w Urzędzie.

Jak widać przyszły przedsiębiorca ma szeroki wybór w zakresie formy złożenia wniosku o wpis w CEIDG, nie mniej jednak większość przedsiębiorców decyduje się na złożenie wniosku przez Internet.

Złożenie wniosku do CEIDG w formie listownej

Jeżeli zdecydujesz się na wybór tej metody musisz pobrać z Internetu lub wybrać z Urzędu formularz CEIDG-1, a następnie ręcznie lub komputerowo go uzupełnić. Po uzupełnieniu formularza można go podpisać i wysłać do dowolnego Urzędu miasta lub gminy. Najlepiej jak przesyłka będzie zaadresowana bezpośrednio do komórki organizacyjnej urzędu, która zajmuje się rejestracją działalności gospodarczej.

Złożenie wniosku przez telefon

W takim przypadku musisz skontaktować się z punktem kontaktowym. Konsultant punktu kontaktowego podczas rozmowy telefonicznej wypełni dla Ciebie wniosek do CEIDG na podstawie informacji, które  mu podasz. Przez telefon nie będziesz mógł jednak podpisać i wysłać wniosku. W tym celu musisz podpisać wniosek przez Internet profilem zaufanym lub kwalifikowany profilem elektronicznym, albo też w wybranym Urzędzie miasta lub Gminy. Wniosek wprowadzony prze konsultanta będzie dostępny na serwerze CEIDG po podaniu indywidualnego kodu.

Internetowy wniosek o wpis do CEIDG

Wniosek o wpis do  CEIDG możesz złożyć przez Internet w portalu rządowym. Jest to preferowana metoda złożenie wniosku o wpis w CEIDG.

Złóż wniosek osobiście w Urzędzie

Wniosek o wpis w CEIDG możesz także złożyć osobiście w urzędzie. W takim przypadku pracownik urzędu miasta lub gminy wprowadzi podane przez Ciebie informację do formularza. Pamiętaj, żeby zabrać dowód tożsamości, tak aby urzędnik mógł sprawdzić i zweryfikować Twoją tożsamość.

Gdzie znajduje się punkt obsługi przedsiębiorców w Krakowie?

Jeżeli chcesz założyć firmę bezpośrednio udając się do urzędu możesz umówić się na wizytę w Wydziale Przedsiębiorczości i Innowacji w Urzędu Miasta Krakowa. Sprawy dotyczące rejestracji nowej firmy załatwisz w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców pod adresem: ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro. Większość przedsiębiorców woli jednak skontaktować się z birem rachunkowym, gdyż nie chcą tracić czasu na wizyty w urzędzie i czekanie w kolejce. Możesz w tym celu uda się także do naszego Biura Zakładania Firm w Krakowie.

Jak założyć firmę w Krakowie krok po kroku?

Proces założenie firmy można podzielić na kilka etapów, tj:

 • decyzja o założeniu firmy,
 • uzyskanie tytułu prawnego do lokalu,
 • ustalenie czym firma będzie się zajmować,
 • uzyskanie pozwoleń, zezwoleń lub licencji, jeżeli jest to wymagane
 • złożenie wniosku do CEIDG,
 • zawarcie umowy z biurem rachunkowym,
 • zgłoszenie spółki do VAT,
 • założenie firmowego rachunku bankowego.

Decyzja o założeniu firmy – krok pierwszy

Przed podjęciem decyzji o założeniu indywidualnej działalności gospodarczej warto się zastanowić, czy na pewno jest to optymalna forma prowadzenia naszego biznesu. Pamiętaj, że w przypadku wyboru JDG będziesz podlegał obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, a ponadto będziesz odpowiadał całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy. Sprzedaż przedsiębiorstwa prowadzonego w tej formie jest skomplikowanym procesem. Jeżeli chciałbyś uniknąć tych negatywnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej znacznie lepszym rozwiązaniem jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub prostej spółki akcyjnej.

Uzyskanie tytułu prawnego do lokalu – krok drugi

Firmę możesz zarejestrować w swoim mieszkaniu, jednak pamiętaj, że w przypadku gdy nie stanowi ona Twojej własności, np. użytkujesz je na podstawie umowy najmu to musisz posiadać zgodę właściciela nieruchomości na taką formę korzystania z mieszkania. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie wirtualnego biura w Krakowie gdyż wówczas za niewielką opłatą zyskasz nie tylko adres do rejestracji, ale również wirtualny sekretariat dla swojej firmy. Ponadto adres wirtualnego biura jest znacznie bardziej prestiżowy, niż adres mieszkania. Korzystanie w tym celu z mieszkania jest mało praktyczne, a w oczach kontrahentów i Klientów bardzo często wygląda nieprofesjonalnie.

Ustalenie czym firma będzie się zajmować – krok trzeci

We wniosku do CEID musisz podać jaki przedmiot działalności gospodarczej będziesz wykonywać zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej. Jeżeli masz w tym zakresie wątpliwości możesz się z nami skontaktować, chętnie Ci doradzimy.

Uzyskanie pozwoleń, zezwoleń lub licencji, jeżeli jest to wymagane – krok czwarty

Do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej potrzebna jest licencja zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej, np. rejestru przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz spółek i trustów. Dla przykładu jeżeli chcesz założyć praktyką lekarską musisz posiadać prawo do wykonywania zawodu lekarza, jeżeli natomiast chciałbyś założyć Kancelarię prawną musisz posiadać tytuł adwokata lub radcy prawnego. W praktyce przedsiębiorcy bardzo często świadczą usługi bez wymaganych uprawnień łamiąc w ten sposób prawo. Jeżeli jednak chcesz działać zgodnie z prawem przed założeniem działalności gospodarczej warto zorientować się czy nie potrzebujesz uzyskać w tym celu dodatkowych uprawnień.

Złożenie wniosku do CEIDG – krok piąty

Portal CEIDG prowadzony jest przez Ministra Rozwoju i Technologii. Uzupełnienie wniosku o wpis przedsiębiorcy do CEIDG nie jest trudne. Wystarczy wpisać podstawowe dane oraz uzupełnić prawidłowo wszystkie pola. W niektórych sytuacji system obsługujący wnioski zawiesza się lub pojawiają się innego rodzaju problemy techniczne. W takim przypadku warto skontaktować się z punktem kontaktowym lub biurem rachunkowym. Po wypełnieniu wniosku można go przesłać. Jeżeli przesyłamy wniosek do CEIDG przez Internet możemy go podpisać profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po przesłaniu wniosku pozostaje nam czekać na nadanie numeru NIP oraz REGON, a także zamieszczenie w bazie naszych danych.

Zawarcie umowy z biurem rachunkowym – krok szósty

Każdy przedsiębiorca może samodzielnie prowadzić księgowość. Jeżeli jednak nie masz na to czasu lub po porostu nie wiesz jak to się robi możesz powierzyć sprawy związane z księgowością Twojej firmy naszemu biuru rachunkowemu. Umowę z biurem rachunkowym możesz podpisać także zdalnie.

Zgłoszenie firmy do VAT – krok siódmy

Samo zewidencjonowanie w CEIDG nie powoduje nadania numeru VAT. Jest to zrozumiałe, bo w wielu przypadkach nie musisz posiadać statusu podatnika VAT. Jeżeli jednak rejestrujesz się do VAT warto od razu zwrócić się o nadanie numeru VAT-UE, dzięki czemu będziesz mógł uczestniczyć w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. To nic nie kosztuje, a może kiedyś się przydać.

Założenie firmowego rachunku bankowego.- krok ósmy

Czy posiadanie firmowego rachunku bankowego jest obowiązkowe? Nie, możesz używać, w celu prowadzenia działalności gospodarczej również rachunku prywatnego. Założenie firmowego rachunku bankowego jest jednak zalecane z uwagi na:

 • możliwość upoważnienie do rachunku pracownika firmy,
 • wygodę- masz kontrolę nad wydatkami prywatnymi i firmowymi.

Wiele banków oferuję możliwość prowadzenia rachunku bankowego za 0 zł i brak opłat z tytułu przelewu. Możesz założyć firmowy rachunek bankowy w banku, w którym posiadasz konto osobiste lub też wybrać całkiem inny bank. Chętnie pomożemy Ci dokonać wyboru, sprawdzimy oferty i zarekomendujemy wybór najkorzystniejszej. Możemy też założyć dla Ciebie rachunek bankowy na podstawie pełnomocnictwa udzielone w formie prokury, jeżeli np. przebywasz za granicą i nie chcesz lub nie możesz osobiście odwiedzić placówki danego banku.

Czy mogę w późniejszym okresie przekształcić JDG w spółkę z o. o.?

Tak, ale wiążę to się jednak z dość dużym nakładem czasu i kosztów. miedzy innymi z uwagi na konieczność udziały w tym procesie biegłego rewidenta. Znaczcie taniej i prościej jest założyć nową spółkę. W takim jednak przypadku nie będzie miała zastosowania zasada ciągłości zobowiązań i praw kontraktowych. Oznacza to, że spółka nie stanie jest automatycznie stroną umów zawartych w ramach JDG. W celu przeniesienia praw wynikających z umów i innych stosunków prawnych konieczne będzie podpisanie aneksów do umów lub zawarcia nowych umów na co zgodę musi wyrazić druga strona. Jeżeli zatem planujemy rozwój biznesu najlepiej od razu zdecydować się na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub prostą spółkę akcyjną.

Spółka cywilna

W ramach indywidualnej działalności gospodarczej osoby fizyczne mogą prowadzić także spółkę cywilną. Spółka cywilna jest umową gospodarczą na podstawie, której jej wspólnicy zobowiązują się do realizacji określonego projektu biznesowego. Spółka ta nie ma zdolności prawnej, nie podlega wpisowi do KRS, a jej majątek należy do wspólników. W przypadku gdy osoby fizyczne chcą prowadzić działalność gospodarczą w tej formie muszą jednak uzyskać odrębny wpis do CEIDG. Umowa spółki cywilnej wymaga jedynie zachowania form pisemnej, nie musi być ona zatem sporządzana w formie aktu notarialnego, chyba, że wkład wspólników do spółki stanowią nieruchomości lub inne rzeczy i prawa, do których przeniesienia wymagana jest forma aktu notarialnego Spółka taka posiada również odrębny od jej wspólników numer NIP oraz KRS. Jako biuro rachunkowe prowadzimy księgowość JDG zarówno tych prowadzonych przez jednoosobowego przedsiębiorcę, jak i w ramach spółki cywilnej.

Założyłem już firmę – czy mogę zlecić wam prowadzenie księgowości?

Tak. Jak najbardziej. Podpisujemy umowy o prowadzenie księgowości z nowymi firmami, jak i tymi, które funkcjonują na rynku już od wielu lat.

Dlaczego warto założyć firmę właśnie w Krakowie?

Kraków to duże miasto, dawna stolica polski. Jest to miasto, które jest rozpoznawane w całej Europie, a nawet na świecie. Z uwagi na ten fakt prowadzenie firmy z siedzibą w Krakowie pozytywnie wpływa na jej prestiż i ułatwia budowanie pozytywnego wizerunku firmy w świadomości potencjalnych Klientów.  


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas