Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Wzór uchwały o powołaniu i odwołaniu członka zarządu

 Uchwała wspólników 

zmianie składu zarządu 

(miejscowość), (data)

nr uchwały:

(numer porządkowy)/ (rok podjęcia uchwały)

Wspólnicy spółki

(nazwa spółki)

(numer KRS)

(numer NIP)

z siedź. 

(adres siedziby spółki)

postanawiają:

I

odwołać:

członka zarządu/prezesa/viceprezesa

w osobie/ osobach :

 1. (Imię i nazwisko), (PESEL odwołanej osoby)
 2. (Imię i nazwisko), (PESEL odwołanej osoby)
II

powołać:

osoby/ osobę:

 1. (Imię i nazwisko), (PESEL powołanej osoby) na stanowisko członka zarządu/prezesa/viceprezesa (wykreśl niewłaściwe) 
 2. (Imię i nazwisko), (PESEL powołanej osoby) na stanowisko członka zarządu/prezesa/viceprezesa (wykreśl niewłaściwe) 

Uchwała wchodzi w życie z dniem (data)

(czytelne podpisy wszystkich wspólników)


Oświadczenie 

członka zarządu o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji oraz wskazanie adresu do doręczeń

Ja,

(Imię i nazwisko powołanego członka zarządu)

(numer PESEL powołanego członka zarządu)

wyrażam zgodę na pełnienie funkcji czlonka zarządu/ prezesa/ viceprezesa spółki:

(nazwa spółki)

(numer KRS)

(numer NIP)

oraz

oświadczam, że mój adres do doręczeń to:

(Adres do doręczeń nowego członka zarządu)

(podpis nowego członka zarządu)

Komentarz:

 1. Niniejszy wzór obejmuje uchwałę wspólników podejmowaną w trybie pisemnym bez zwołania i odbycia zgromadzenia wspólników, w związku z czym na jej podjęcie muszą wyrazić zgodę wszyscy wspólnicy spółki.
 2. Kursywą zaznaczono pola, które należy wypełnić danymi.
 3. W przypadku powołania nowego członka zarządu należy podać czy powołuje się go na stanowisko członka zarządu, prezesa, czy viceprezesa zarządu. 
 4. Uchwałę wspólników powinni podpisać wszyscy wspólnicy spółki.
 5. Oświadczenie członka zarządu powinien podpisać nowy członek zarządu.
 6. Zarząd spółki powinien zgłosić zmiany w składzie zarządu spółki do KRS za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych w terminie 7 dni.
 7. Do zgłoszenia zmian w KRS należy dołączyć skan uchwały wspólników oraz oświadczenie członka zarządu.
 8. W terminie 3 dni od złożenia wniosku o zmianę danych w KRS należy przesłać do Sądu Rejestrowego orginały uchwały wspólników i oświadczenia członka zarządu.
 9. Jeżeli nie wiesz jak wypełnić wzór lub zgłosić zmiany do KRS zadzwoń pod numer 724 046 783 lub napisz. Dane komtaktowe znajdziesz tutaj.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas