Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Wykreślenie z KRS

Powody wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego 

 W niektórych przypadkach podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym może zostać wykreślony z tego rejestru. Dotyczy to również przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wykreślenie takie może nastąpić również z urzędu. Z urzędu dane przedsiębiorcy są wykreślane najczęściej z powodu negatywnego zachowania podmiotu gospodarczego. Dla przykładu brak tytułu prawnego do zajmowanego na siedzibę spółki lokalu może prowadzić do jej wykreślenia z rejestru. Dotyczy to również sytuacji gdy spółka pierwotnie posiadała tytuł prawny do lokalu, ale w skutek zdarzeń następczych taki tytuł utraciła. Dotyczy to, w szczególności sytuacji gdy wynajmujący wypowiedział umowę najmu i upłynął okres wypowiedzenia, upłynął okres obowiązywania umowy na czas określony, czy też wynajmujący rozwiązał stosunek najmu w trybie natychmiastowym.

Wywiązywanie się z płatności za wirtualne biuro 

  Z uwagi na możliwość wykreślenia podmiotu w KRS warto zwracać uwagę na terminowe płatności za wirtualne biuro. Wirtualne biuro stanowi tytuł prawny do lokalu, a jego wypowiedzenie przez Zleceniobiorcę powoduje, ze Zleceniodawca nie może korzystać z adresu do rejestracji. Dodatkowo brak adresu powoduje brak możliwości doręczenia korespondencji do przedsiębiorcy. Dla przykładu inna firma wytoczyła przeciwko przedsiębiorcy korzystającego z usług wirtualnego biura powództwo. Przedsiębiorca utracił prawo do korzystania z wirtualnego biura, ale nie zaktualizował danych w KRS. W takim przypadku powództwo czy nakaz zapłaty wysłany na stary adres przedsiębiorcy będzie uważane za skuteczne doręczene, bez względu na to, że powód nie będzie się mógł z nim zapoznać.

Skutki wykreślenia z KRS

  Wykreślenie podmiotu z KRS powoduje wyjątkowo ciężkie skutki gdy następuje z urzędu. W takim przypadku, aby reaktywować firmę należy dokonać powtórnej rejestracji co wiąże się z kosztami i przerwą w wykonywaniu działalności gospodarczej. Oczywiście postanowienie w tym zakresie będzie stronie doręczone z pouczeniem o możliwości złożenia środka zaskarżenia. Jeżeli jednak zainteresowany nie wskaże na konkretne zarzuty decyzja o wykreśleniu pozostanie w mocy. Warto kontrolować dane zawarte w krajowym Rejestrze Sądowym. Informacje te służą identyfikacji przedsiębiorców i mają dostarczyć niezbędnych danych jego kontrahentom. W wirtualnym biurze istnieje możliwość sprawdzenia treści wpisu w KRS, gdyż jest ogólnodostępny w Internecie.

Nasza pomoc

  Wirtualne biuro w Rzeszowie jest zlokalizowane w mieście, gdzie znajduje się jeden z Sądów Rejestrowych. Serdecznie zapraszamy do współpracy spółki oraz indywidualne działalności gospodarcze.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas