Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wybór wirtualnego biura w Krakowie

Informacje na temat lokalizacji wirtualnego biura w Krakowie

 • cena: od 39 zł netto miesięcznie
 • proces zawarcia umowy: maksymalnie 24 godziny
 • lokalizacja: centrum Krakowa - śródmieście
 • usługi: wirtualne biuro Kraków, adres do rejestracji firmy Kraków, adres do rejestracji spółki Kraków
 • nazwa firmy: Wirtualne Biuro Kraków sp. z o.o.
 • dane rejestrowe:  NIP: 5170428314 KRS: 0000989914 REGON: 522960279
 • adres: ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków
 • tel.: + 48 661 745 418
 • e-mail: kontakt@24wirtualne-biuro.pl
 • witryna: https://24wirtualne-biuro.pl/krakow
 • wybor-wirtualnego-biurajpg

  Czy wybór firmy, która świadczy usługi wirtualnego biura w Krakowie jest ważny?

  Tak. Jak przy wyborze każdej usługi ważne jest to kto faktycznie będzie ją wykonywał. Wbrew pozorom zarządzanie korespondencją i sekretariatem małej firmy lub spółki nie jest proste i wymaga zaufania. Korzystając z usług wirtualnego biura powierzasz zewnętrznemu podmiotowi nie tylko odbiór korespondencji , ale swoje dane osobowe. Każdy list, który otrzymasz na adres swojej siedziby jeżeli ma być zeskanowany przejdzie przez ręce pracowników wirtualnego biura. Z uwagi na te fakty warto przed podpisaniem umowy sprawdzić firmę oferującą wirtualne biuro w dostępnych rejestrach oraz opinie na jej temat na forach internetowych. Jeżeli firma ma dobrą opinię i nie znaleźliśmy niczego co może budzić nasze wątpliwości można założyć, że w współpraca z tym podmiotem jest bezpieczna. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na to, czy firma jest zarejestrowana w rejestrze wirtualnych biur oraz czy przestrzega wymogów wynikające z przepisów AML.

  wirtualne-biuro-rachunkowejpg

  Jakiego rodzaju firmy oferują usługę wirtualnego biura w Krakowie?

  Taką usługę oferują przede wszystkim:

  • biura rachunkowe,
  • firmy zarządzające nieruchomościami,
  • podmioty, które wynajmują sale szkoleniowe,
  • biura serwisowane,
  • firmy, które zakładają i rejestrują spółki,

  Biura rachunkowe świadczące usługi wirtualnego biura w Krakowie

  Przed lub po założeniu firmy, nie ważne na jakim etapie przedsiębiorca musi znaleźć buro rachunkowe, jeżeli nie chce samodzielnie zajmować się prowadzeniem księgowości. Wiele biur rachunkowych oferuje także udostępnianie przestrzeni biurowej lub wirtualnego biura. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że ten sam podmiot będzie zarządzał otrzymywaną korespondencji oraz prowadził księgowość Twojej firmy, dlatego otrzymasz jedną fakturę i nie będziesz musiał pośredniczyć pomiędzy firmą zajmującą się prowadzeniem Twojej księgowości, a sekretariatem Twojej firmy. O fakcie, że usługi te są ze sobą powiązane świadczy to, że niemal każde wirtualne biuro zajmuje się księgowością lub posiada zaufane, współpracujące biuro rachunkowe.

  Firmy zarządzające nieruchomościami

  Firmy takie mają dostęp do dużej ilości lokali użytkowych, dlatego oczywistym pomysłem wydaje się ich wykorzystanie ich, w celu prowadzenia wirtualnego biura. Prowadzenie wirtualnego biura wymaga znacznie większego nakładu pracy i kosztów na marketing w porównaniu z tradycyjnym najmem, jednak jest znacznie bardziej dochodowe. Jedno wirtualne biuro może posiadać od kilkuset do nawet kilku tysięcy Klientów, dlatego to dość intratny biznes. Problemem jest wybicie się na tym rynku, bo o ile, w przypadku zwykłego lokalu wystarczy dodać kilka głoszeń we popularnych portalach, to wirtualne biuro wymaga przeprowadzenia konkretnej i rozbudowanej strategii marketingowej, zwłaszcza w takim dużym mieście jak Kraków.

  Podmioty wynajmujące sale szkoleniowe w Krakowie

  Firmy świadczące tego rodzaju usługi zarabiają na wynajmie lub podnajmie sal na mniejsze lub większe szkolenia albo konferencje. Usługami takimi zajmują się zarówno typowe wirtualne biura, jak i hotele oraz klasyczne firmy szkoleniowe, które zarówno wynajmują lokale, jak i dysponują własną kadrą szkoleniowców. Podmioty takie bardzo często samodzielnie organizują szkolenia, takie jak kursy maturalne, czy szkolenia, z zakresu nauki języków obcych. Bardzo duża liczba takich szkoleń jest bezpłatna dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

  Biura serwisowane w Krakowie oferujące wirtualne biuro

  Usługa biura serwisowanego polega na tym, że przedsiębiorca otrzymuje nie tylko lokal na wyłączność, ale także wsparcie administracyjne, które zapewnia między innymi wymianę materiałów eksploatacyjnych w jego gabinecie oraz sprzątanie i dostęp do recepcji, najczęściej 24 godzinny na dobę. Biura takie są popularne zwłaszcza w największych polskich miastach, w tym w Krakowie. Najczęściej oferta ta jest adresowana do zamożniejszych Klientów, dla których ważniejszy jest komfort, niż cena najmu.

  Firmy zajmujące się zakładaniem spółek i firm

  Takie firmy pozyskują Klientów zainteresowanych wirtualnym biurem w Krakowie zwykle na etapie początkowej działalności przedsiębiorstwa Klienta. Przy założeniu spółki lub firmy należy podać adres do rejestracji podmiotu, jeżeli przedsiębiorca go nie posiada może na miejscu uzyskać promesę zawarcia umowy o wirtualne biuro, która stanowi wystarczający tytuł prawny do lokalu siedziby.

  spki-wirtualne-biura-krakowjpg

  W jaki formach działają firmy zajmujące się świadczeniem usługi wirtualnego biura w Krakowie?

  Wirtualne biuro można prowadzić w formie:

  • jednoosobowej firmy lub spółki wpisanej do CEIDG,
  • spółki osobowej wpisanej do KRS,
  • spółki kapitałowej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sadowym,
  • fundacji lub Stowarzyszenia.

  Wirtualne biuro wpisane do CEIDG

  W takiej formie prowadzone są zwykle niewielkie wirtualne biura oferujące adres w mniejszych, powiatowych miastach. Zaletą dla Klienta takiego rozwiązania jest to, że właściciel za swoje zobowiązania względem Klienta odpowiada całym swoim majątkiem. Często też jednoosobowe firmy lub spółki są przekształcane w spółki kapitałowe po upływie okresu preferencyjnego ZUS-u.

  Wirtualne biuro w formie spółki osobowej

  Bardzo rzadko wirtualne biura są prowadzone w takiej formie. Spółka osobowa nie jest dobrym pomysłem w tym przypadku, gdyż koszty jej prowadzenia są zbliżone do spółki kapitałowej, a jednocześnie nie chroni ona prywatnego majątku wspólników oraz nie pozwala zaoszczędzić na składkach do ZUS.

  Wirtualne biuro jako spółka kapitałowa

  Najczęściej wirtualne biura w Krakowie są prowadzone właśnie w tej formie. To zrozumiałe, gdyż spółka kapitałowa taka jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy prosta spółka akcyjna pozwala na optymalne zarządzanie wirtualnym biurem i ograniczenie ryzyka finansowego dla wspólników. Ponadto spółki takie można łatwo sprzedać. Dla Klientów też są zalety takiego rozwiązania, gdyż np. zbycie podmiotu świadczącego usługi wirtualnego biura nie powoduje wygaśnięcia umowy i mogą oni nadal bez przeszkód korzystać z adresu.

  Fundacja lub Stowarzyszenia jako forma wirtualnego biura

  Wbrew pozorom na fundacji i stowarzyszeniu również można zarabiać, oczywiście na tej postawie, że będziemy dla tych podmiotów świadczyć pewne czynności, a nasze wynagrodzenie nie będzie odbiegało od warunków rynkowych. Wirtualne biura w tej formie najczęściej są nastawione na współprace ze start-upami tworząc niejednokrotnie również tak zwane inkubatory przedsiębiorczości. Tego rodzaju fundację i stowarzyszenia są prowadzone nie tylko przez osoby prywatne, ale także instytucje państwowe oraz samorządowe. W tym drugim przypadku jednak głównym motywem dziania nie jest chęć zysku, ale rozwój lokalnych przedsiębiorstw.

  wybr-usugodawcyjpg

  Co warto brać pod uwagę przy wyborze usługodawcy wirtualnego biura?

  Stara prawda życiowa, którą kieruje się wielu przedsiębiorców mówi, że nie warto korzystać z pierwszej lepszej usługi, ale wybrać tę najlepszą. W przypadku wirtualnego biura jest podobnie. Na rynku jest wiele firm, a wybór tej odpowiedniej jest nie lada wyzwaniem. Pewnych rzeczy przed zawarciem umowy o wirtualne biuro ni da się zweryfikować, dopiero praktyka weryfikuje udzielony przez nas kredyt zaufania. Nie mniej jednak już przed nawiązaniem stosunków z danych wirtualnym biurem warto sprawdzić czy:

  • firma jest zarejestrowana we właściwym Rejestrze,
  • jakie opinia ma firma w Internecie,
  • kto jest właścicielem firmy oraz kto nią zarządza,
  • jaki jest wiek firmy, jakie wyniki finansowe osiągnęła firma,
  • firma posiada stronę internetową,
  • czy informację na temat firmy znajdują się w publikach procesowych.

  Wirtualne biuro jest zarejestrowane we właściwym rejestrze

  W tym przypadku nie chodzi tylko o rejestracji spółki w KRS, firmy w CEIDG lub stowarzyszenia w rejestrze prowadzonym przez Starostę, ale także o rejestry branżowe. W przypadku wirtualnego biura jest to jest prowadzony przez Dyrektora Izby Skarbowej. Brak wpisu w tym rejestrze powoduje, że można nie uznać takiej firmy jako partnera godnego zaufania, jeżeli bowiem nie przestrzega ona  swoich obowiązków nałożonych przez prawo to jaką mamy gwarancji, że umowa będzie dokumentem, którym będzie się kierować.

  Opinie o firmie w Internecie

  Opinie o firmie w Internecie to kopalnia wiedzy. Podobnie jest w przypadku firm zajmujących się wirtualnymi biurami. Niestety jednak bardzki trudne jest zweryfikowanie określonej opinii, przede wszystkim tego czy zawarte w niej fakty są rzeczywiście prawdziwe. Opinie pochodzą zarówno od pracowników wirtualnego biura, jak i jego Klientów. Do opinii należy podchodzić zatem z pewnym dystansem i rezerwą jednak nie można ich pomijać przy weryfikacji tego, czy nasz partner w interesach jest osobą godną zaufania.

  Właściciele i managerowie wirtualnego biura w Krakowie

  Właściciel i manager danego wirtualnego biura ma decydujący wpływ na jego funkcjonowanie. Jeżeli nie możemy się osobiście spotkać z managerem  lub właścicielem warto poszukać przynajmniej na jego temat informacji w Internecie, w szczególności na portach zawodowych. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, gdzie te osoby wcześniej pracowały i czym się zajmowały.

  Wiek wirtualnego biura

  To jak długo dana firma działa na rynku na pewno ma znaczenie przy ustaleniu stopnia jej wiarygodności. Jeżeli firma działa już od kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu lat można domniemywać, że jest usługi wirtualnego w Krakowie dobrze się sprzedają. Firmy, które już na starcie sobie nie radzą najczęściej są likwidowane . Jeżeli zatem wirtualne biuro działa na rynku od wielu lat, szansa, że zostanie zlikwidowanie jest znacznie niższa.

  Wyniki finansowe wirtualnego biura

  Niekiedy zdarza się, że dana firma, nie tyko witalne biuro podaje na swojej stronie informację na temat wyników finansowych. Większość wirtualnych biur musi składać sprawozdanie finansowe ze swojej działalności do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane zawarte w tych dokumentach są całkowicie jawne, dzięki czemu każdy zainteresowany, nawet potencjalny Klient wirtualnego biura może się z nimi zapoznać. Niektóre portale internetowe umożliwiają nawet dostęp do danych zwartych w sprawozdaniach finansowych online.

  Strona internetowa wirtualnego biura w Krakowie

  W dzisiejszych czasach strona internetowa to warunek konieczny, w celu zaistnienia w sieci. Brak strony internetowej świadczy o tym, że firma może prowadzić działalności na bardzo małą skalę lub nie być zbytnio profesjonalna. Warto poznać się szczegółowo ze stroną wirtualnego biura nie tylko po to, aby dokładnie poznać jego ofertę, ale także zweryfikować czy są na niej publikowane przydatne treści. Bardzo często wirtualne biura w Krakowie, które posiadają największe doświadczenie i wiedzę zamieszczają na stronie ciekawe, własne publikacje, które są przydatne przedsiębiorcy nie tylko przy wyborze usługodawcy wirtualnego biura, ale także w innych sprawach związanych z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa. Wiedzę fachową najlepiej ocenić po ilości i jakości tworzonych publikacji, a nie na podstawie gołosłownych zapewnień. Warto zwrócić uwagę także na jakość i staranności wykonania strony internetowej, gdyż dobry wygląd wizualny i przydatna treść dobrze wróżą pozytywnej współpracy z wirtualnym biurem.

  Publikacje prasowe na temat wirtualnego biura

  W przypadku gdy natrafiliśmy na wirtualne biuro prowadzone przez większą spółkę bardzo możliwe, że znajdziemy na pozytywne lub negatywne publikacje dotyczące danego wirtualnego biura. Publikacje takie mogą pochodzić zarówno z typowo internetowych portali informacyjnych lub branżowych, a także wersji elektronicznej papierowych gazet lub czasopism. Najczęściej takie źródła wiedzy o wirtualny biurze są najbardziej obiektywne, gdy są napisane są przez osoby, które nie są ani Klientami, ani w jakikolwiek inny sposób związane z firmą.

  spor-wirtualne-biuro-krakowjpg

  Spór z dostawcą wirtualnego biura w Krakowie

  Jeżeli wirtualne biuro w tym mieście nie wywiązuje się ze swoich obowiązków istnieje możliwość dochodzenia swoich spraw przed Sądem. Jak jednak wiadomo czas trwania procesów sądowych Polsce jest długi i są one kosztowne, dlatego, w celu uniknięcia takiej konieczności warto świadomie i z rozwagą wybierać usługodawcę wirtualnego biura. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat na temat wirtualnego biura w Krakowie zapraszam na naszą stronę.   

  Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

  Formularz  kontaktowy 

  Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

  Skontaktuj się z nami

  Znajdź Nas