Wirtualne biuro za granicą

Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą

W dzisiejszych czasach wiele przedsiębiorców prowadzi działalności gospodarcze zarówno na terenie Polski jak i na terenie innych krajów, zwłaszcza krajów członkowskich Unii Europejskiej. Prowadzenie działalności gospodarczej w innym państwie europejskim jest dozwolone, a jeżeli państwo to jest członkiem UE na takich samych zasadach jak jego obywatele. Nie dotyczy to natomiast prawa do pracy. O ile zatem Polak może prowadzić działalności gospodarczą na terenie kraju z poza UE nie może tam legalnie pracować jeżeli nie posiada stosownego pozwolenia. Na terenie UE obowiązuje natomiast swoboda przepływy zarówno kapitału jak i pracowników. W przypadku prowadzenia firmy w innym państwie trzeba się liczyć niejednokrotnie z wyższymi kosztami, takimi jak składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne czy kosztami wynajmu lokalu. W niektórych natomiast krajach te opłaty są niższe. Dobrym przykładem jest Wielka Brytania, gdzie obowiązują znacznie mniejsze obciążania podatkowe niż na terytorium Polski, co przejawia się w znacznie wyższej kwocie wolnej od podatku. Oczywiście zarobki ludności i dochody firm są w tych krajach wyższe dlatego państwo uzyskuje znacznie wyższe dochody niż Polska pomimo stosunkowo niskich podatków. W niektórych krajach zaś podatki są znacznie wyższe niż w Polsce. Chodzi tutaj między innymi o kraje Skandynawskie, gdzie podatki zabierają obywatelom znaczna cześć ich przychodów. Państwa te oferują jednak w zamian szeroki zakres usług socjalnych, należy więc powiedzieć, że świadczenia podatkowe są w tym przypadku w pełni ekwiwalentne. W Polsce natomiast podatki są nieco niższe, ale też zakres usług świadczonych przez państwo węższy.

Posiadanie biura za granicą

Posiadanie biura w innym państwie, zwłaszcza w państwie należących do wspólnoty europejskiej świadczy o prestiżu firmy i o tym, że prowadzi ona działalności gospodarczą na dużą skale. W biurze tym można założyć oddział przedsiębiorstwa i ubiegać się także o zamówienia z zagranicy, co pozwoli na zwiększenie przychodów firmy, a w konsekwencji zapewni satysfakcjonujący wynik finansowy. Można oczywiście wynająć biuro za granicą, jednak jest to stosunkowo drogie rozwiązanie w porównaniu to skorzystaniu z oferty wirtualnego biura w Rzeszowie

Nasza oferta 

Nasze firma oferuje przedsiębiorcą z zagranicy dostęp do w pełni wyposażonych lokali w dogodnej lokalizacji w samym centrum dynamicznie rozwijających się miast Województwa Podkarpackiego. Z drugiej zaś strony zachęcamy Polaków do skorzystania z oferty wirtualnych biur poza granicami Polski w takich państwach jak Wielka Brytania, Kanada, USA lub też Niemcy. Współpraca trans-graniczna jest przyszłością nowoczesnej gospodarki opartej na zaawansowanym przepływie informacji, ludzi oraz kapitału.