Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Wirtualne biuro Warszawa - jak podpisać umowę?

Jak wygląda podpisanie umowy o wirtualne biuro w Warszawie z punktu widzenia Klienta

Zalecamy podpisywanie umów profilem zaufanym. To najprostsza, najbezpieczniejsza i zgodna z wymogami ustawowymi forma podpisu. Nie musisz drukować umowy o wirtualne biuro w Warszawie. Wystarczy ją podpisać profilem zaufanym i nam odesłać. Podpisanie dokumentu profilem zaufanym jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę:  

https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

Następnie należy wybrać dokument z dysku. Po załadowaniu pliku należy wcisnąć przycisk „podpisz” i zostaniemy skierowani do węzła krajowego, gdzie będziemy mogli zalogować się do naszego profilu ePUAP. Po zalogowaniu zostaniemy automatycznie przeniesieni do strony podpisu. Na tym etapie możemy wybrać lokalizację wizualizacji profilu zaufanego w dokumencie PDF. Domyślnie znajdować się ona będzie w prawym, górnym rogu pierwszej strony dokumentu. Na tym etapie można zmienić stronę, na której ma pojawić się wizualizacja podpisu, a także pozycję na stronie. Jest to ważne, w przypadku złożenia kilku podpisów, gdyż w przeciwnym przypadku mogłyby one się na siebie nakładać. Nie jest to problem i dokument jest oczywiście ważny, a sama wizualizacja podpisu nie ma mocy prawnej. Jeden dokument może podpisać kilka osób. W takim przypadku, po podpisaniu dokumentu przez pierwszą osobę, należy go pobrać i ponownie załadować już podpisany dokument w celu złożenia kolejnego podpisu. Taką procedurę można powtarzać dowolną ilość razy, tak aby wszystkie osoby, które mają podpisać dokument, mogły to zrobić. Istnieje też możliwość udostępniania dokumentu na platformie ePUAP, a wówczas nie trzeba za każdym razem ponownie pobierać i załadowywać pliku.

Po podpisaniu umowy o wirtualne biuro w Warszawie przez wszystkie osoby, można go przesłać na adres naszego wirtualnego biura w Warszawie. W odpowiedzi na tę wiadomość prześlemy umowę podpisaną z naszej strony. Po podpisaniu umowy lub w trakcie tego procesu poprosimy także o wypełnienie i podpisanie oświadczeń wskazujących dane beneficjentów rzeczywistych oraz potwierdzającego, że nie zajmują one eksponowanych stanowisk politycznych. Jeszcze nie zdarzyło się nam, aby jakiś nasz klient takie stanowisko zajmował, ale jeżeli by się tak zdarzyło, będziemy musieli żądać dodatkowych wyjaśnień.

umowa-wirtualne-biuro-warszawajpg

Kiedy będą mógł używać adresu wirtualnego biura w Warszawie

Po podpisaniu umowy jeszcze tego samego dnia możesz użyć adresu, w celu rejestracji spółki lub zmiany siedziby spółki. W przypadku, gdy spółka jeszcze nie istnieje, praktykujemy jednak rozwiązanie polegające na udzieleniu zgody na użycie adresu bez zawierania umowy, a dopiero po uzyskaniu numeru KRS dopełniamy wszelkich formalności. Zdajemy sobie sprawę, że naszym klientom zależy przede wszystkim na czasie, dlatego też tak ważne jest dla nas to, aby mogli załatwić wszelkie formalności tego samego dnia, a najlepiej w ciągu kilku, kilkunastu minut. Przedsiębiorcy i tak mają dużo formalności na głowie, dlatego pragniemy im trochę ulżyć i sprawić, aby zawarcie umowy o wirtualne biuro w Warszawie do takich formalności nie należało.

bezprawne-adresujpg

Bezprawne użycie adresu wirtualnego biura w Warszawie – możliwe konsekwencje

Nadal zdarzają się osoby, które podają przy wniosku o rejestrację do KRS adres siedziby, do którego nie posiadają tytułu prawnego. Prawdopodobnie wynika to z przekonania, że nikt nie weryfikuje posiadania tytułu prawnego do adresu. Tak oczywiście nie jest. Urząd Skarbowy wymaga przedłożenia tytułu prawnego do lokalu już przy składaniu formularza NIP-8. Co prawda numer NIP jest nadawany automatycznie po rejestracji podmiotu, podobnie numer REGON. Przedsiębiorca musi jednak złożyć formularz zawierający dodatkowe dane. W przypadku gdy tego nie zrobi lub podana w nim fałszywe dane, np. adres siedziby, do którego nie ma żadnych praw to Urząd Skarbowy nieodłącznie uchyli numer NIP. Bez numeru NIP spółka, czy inny podmiot nie może prowadzić żadnej działalności. Jest on niezbędny. Z uwagi na ten fakt tak ważne jest dopilnowanie formalności związanych z zawarciem umowy o wirtualne biuro w Warszawie, jeżeli korzystamy z jego adresu. W przypadku bezprawnego posługiwania się adresem nie będzie też możliwości zarejestrowania podatnika do VAT. Urząd Skarbowy włączy z firmami, które nie prowadzą rzeczywistej działalności, a brak posiadania tytułu prawnego do lokalu bezsprzecznie świadczy o tym, że sytuacja taka ma miejsce. Ponadto pracownicy wirtualnego biura także weryfikują to, czy ktoś nie posługuje się naszym adresem w sposób bezprawny. Można to łatwo zweryfikować posługując się rejestrem REGON, do którego wpisane są wszystkie organizacje, w tym spółki, fundacje, stowarzyszenia, JDG, a nawet działalności nierejestrowane. Jeżeli jakiś podmiot posługuje się bez tytułu prawnego adresem wirtualnego biura w Warszawie taka sytuacja zostaje niezwłocznie zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (Ministerstwa Gospodarki, który prowadzi ten rejestr), w zależności od tego w którym rejestrze lub ewidencji podmiot jest wpisany. Dodatkowo fakt ten zgłaszany jest do Urzędu Skarbowego.

Istotne jest również to, aby regularnie opłacać usługę wirtualnego biura w Warszawie. Brak zapłaty z jednej strony prowadzi do wypowiedzenia umowy przez wirtualne biuro, a z drugiej strony już sam fakt nieuregulowania takich należności stanowi dla Urzędu Skarbowego podstawę do uchylenia numeru NIP lub odmowy nadania numeru VAT. Urząd skarbowy weryfikuje te okoliczności. Podmiot, który nie płaci za wynajem wirtualnego biura jest dla skarbówki podejrzany. W przypadku rozwiązania umowy o wirtualne biuro należy wykreślić adres ze wszystkich miejsc. Chodzi tutaj nie tylko o państwowe i sądowe rejestry, ale także różnego rodzaju bazy firm. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na usunięcie adresu z usługi Google Moja Firma. Jeżeli umowa podnajmu wygasła w żadnym wypadku w wizytówce Google nie może się pojawić adres wirtualnego biura w Warszawie.

Za bezprawne używanie adresu wirtualnego biura w Warszawie uważa się także posługiwanie się adresem przez osoby bardziej lub mniej związane z Klientem. Dla przykładu jeżeli spółka wykupuje adres wirtualny w Warszawie to nie mogą się nim posługiwać członkowie jej zarządu, czy też jej pracownicy. Takie osoby powinny, jeżeli chcą korzystać z adresu podpisać umowę o wirtualne biuro, w tym przypadku wystarczy najtańszy pakiet mini. Zdarzają się także sytuacje, że adresy są używane przez wspólników spółki cywilnej, gdy umowa o wirtualne biuro dotyczy wyłącznie samej spółki cywilnej. W takim przypadku jeżeli wspólnik spółki cywilnej także chce korzystać z adresu powinien zawrzeć dodatkową umowę. Do takich przypadków podchodzimy w indywidualny sposób, raczej nie zgłaszamy od razu tego rodzaju zachowań do właściwych organów, tym bardziej, jeżeli wynikają one z niewiedzy, tj. są nieumyślne. Niezwłocznie jednak trzeba wyprostować stan prawny, aby był zgodny z obowiązującymi przepisami i zawartą umową.

wirtualne-biuro-warszawa-cennikjpg

Cennik wirtualnego biura w Warszawie

Ceny za usługę wirtualnego biura są zróżnicowane, ale pakiet standardowy, który gwarantuje adres do rejestracji, korespondencji i możliwość fizycznego korzystania z lokalu za dodatkową opłatą zwykle kosztuje od kilkudziesięciu do 100 zł. W naszym wirtualnym biurze w Warszawie wysokość opłaty za wirtualne biuro jest zależna od przyjętego okresu rozliczeniowego oraz wybranego pakietu.

W pakiecie standard koszt wirtualnego biura wynosi 60 zł miesięcznie, w przypadku płatności za 24 miesiące z góry. Jeżeli Klient płaci tylko za 12 miesięcy z góry wówczas opłata jest o 20 zł wyższa i wynosi 80 zł. Istnieje także możliwość opłacania wirtualnego biura w Warszawie przy wykorzystaniu okresu rozliczeniowego trwającego 1 miesiąc. W takim przypadku Klient płaci za każdy miesiąc kwotę 100 zł. Oczywiście podajemy ceny netto, gdyż większość naszych Klientów to czynni podatnicy VAT i kwota netto stanowi dla nich realne obciążenie. Pakiet standard gwarantuje wszystko to co jest potrzebne przedsiębiorcy na start. W ramach tego pakietu udostępniamy adres do rejestracji siedziby, oddziału firmy, a także adres do korespondencji. W ramach tego pakietu korespondencja jest odbierana bez dodatkowych opłat. Chodzi tutaj zarówno o listy polecone, zwykłe, przesyłki kurierskie. Pracownik wirtualnego biura odbiera także przekazy pocztowe oraz przesyłki z potwierdzeniem odbioru. Również powiadomienia mailowe i otrzymanie korespondencji nie są dodatkowo płatne tak jak osobisty odbiór korespondencji. Nie pobieramy też opłat za przesyłanie korespondencji na wskazany adres, oczywiście Klient musi ponieść koszty pocztowe i kurierskie, ale samo nadanie przesyłki jest bezpłatne. Skanowanie korespondencji w tym pakiecie wymaga dodatkowej opłaty w wysokości 2 zł netto od strony. Oczywiście nie musimy skanować listy, możesz je odbierać osobiście bez dodatkowych opłat. W pakiecie tym istnieje także możliwość fizycznego korzystania z lokalu. Koszt takiej usługi wynosi 40 zł netto za godzinę.

W pakiecie premium koszt wirtualnego biura w Warszawie jest nieco wyższy, ale także zależny od przyjętego okresu rozliczeniowego. W przypadku płatności za 24 miesiące opłata wynosi w tym przypadku 100 zł miesięcznie, w przypadku płatności za rok 125 zł miesięcznie i przy płatności za miesiąc 150 zł miesięcznie. Podobnie jak w pakiecie standard podajemy ceny netto. Pakiet premium gwarantuje wszystkie usługi przewidziane dla pakietu standard, a ponadto gwarantuje duży pakiet skanów, który każdego miesiąca jest odnawiany. Jeżeli do Twojej firmy przychodzi stosunkowo dużo korespondencji to najlepszą opcją jest pakiet premium wirtualnego biura w Warszawie. Ponadto w pakiecie premium Klienci korzystają z priorytetowej rezerwacji sali konferencyjnej. Pakiet ten jest doskonały dla osób, które cenią sobie wygodę i brak dodatkowych opłat. Pakiet skanów na pewno wystarczy, dlatego też Klienci w tym pakiecie dokładnie wiedzą ile zapłacą za wirtualne biuro w Warszawie i kwota ta co miesiąc jest taka sama.

W pakiecie mini koszty są najniższe. Przy płatności za 24 miesiące można mieć wirtualne biuro w Warszawie już za 39 zł netto miesięcznie. Można także skorzystać z płatności miesięcznej i rocznej, w tym przypadku opłata za korzystanie z wirtualnego biura w Warszawie wynosi odpowiednio 49 zł netto i 59 zł netto. Pakiet ten nie zapewnia jednak adresu do rejestracji firmy, spółki, stowarzyszenia lub fundacji. Pakiet ten jest odpowiedni wyłącznie dla osób prywatnych, a więc studentów, członków zarządu, rady nadzorczej spółki lub też jej wspólników. Z takiego pakietu mogą korzystać także pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki w sposób zdalny. Jest to typowy pakiet do odbioru korespondencji, dlatego też nie nadaje się do wykorzystania go na potrzeby firmowe.

Nasz cennik jest prosty i przejrzysty, zależało nam na tym dlatego, bo chcemy, aby Klient nie miał problemu z wyborem pakietu i porównaniem ofert. Wiele wirtualnych biur oferuje pozornie niską cenę, jednak potem okazuje się, że aby taka cena była aktualna trzeba spełnić wiele dodatkowych kryteriów i warunków.

Jeżeli chodzi o rabaty to jak najbardziej istnieje możliwość ich naliczenia. Dotyczy to Klientów, którzy korzystają z wirtualnego biura w kilku miastach lub też zawarli umowę o wirtualne biuro w Warszawie dla kilku podmiotów. W takim przypadku istnieje możliwość naliczenia rabatu w sposób indywidualny. Nie praktykujemy negocjowania cen przy standardowych warunkach współpracy. Oferowana przez nas cena wirtualnego biura jest uczciwa i adekwatna w stosunku do nakładu pracy i kosztów, jakie ponosimy. Nie jest to też cena wygórowana.

Aktualizacja cennika wirtualnego biura w Warszawie

W umowie o wirtualne biuro w Warszawie przewidujemy możliwość aktualizacji cennika. Cena nie może jednak być podniesiona dowolnie, a jedynie w zakresie, w jakim wzrosły ceny towarów i usług od ostatniej zmiany cennika, czyli o wskaźnik ogłaszany przez Prezesa GUS. Takie zapisy umowy pozwalają na automatyczną aktualizację cennika bez konieczności podpisywania aneksu do umowy, a ponadto zabezpieczają interesy Klientów wirtualnego biura w Warszawie, którzy wiedzą, jakiej podwyżki mogą się spodziewać. Wskaźnik GUS jest najbardziej miarodajnym wskaźnikiem służącym do aktualizowania cenników, dlatego też zapisy w naszej umowie są uczciwe i gwarantują zabezpieczenie interesów Klienta. Klient może też wypowiedzieć umowę, jeżeli nie zgadza się z aktualizacją cennika wirtualnego biura. Ostatnia podwyżka cen wirtualnego biura oferowanego przez naszą firmę nastąpiła w 2024 r., więc nie należy się spodziewać kolejnej podwyżki przed 2026 r.

Okres trwania umowy o wirtualne biuro w Warszawie

Nasza usługa jest elastyczna. Nie wiążemy Klientów długimi umowami na czas oznaczony, których nie można rozwiązywać wcześniej. Stawiamy na umowy na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia. Dodatkowo, okres wypowiedzenia jest bardzo krótki, gdyż wynosi tylko jeden miesiąc. Ponadto, nie jest wymagane złożenie wypowiedzenia w formie pisemnej. Wystarczy zwykła wiadomość e-mail, to wszystko. Możesz zatem skutecznie wypowiedzieć umowę o wirtualne biuro w Warszawie, korzystając z telefonu lub komputera. Nie musisz w tym celu szukać wzorów wypowiedzenia, wypełniać danych firmy, drukować dokumentów, a potem jeszcze zapakować i nadawać na poczcie. To wszystko nie jest wymagane. Wystarczy, że wyślesz zwykłego maila i sprawa jest załatwiona. Pracownik wirtualnego biura w Warszawie tego samego dnia potwierdził przyjęcie wypowiedzenia. Umowa wygasa zawsze z końcem miesiąca. Stosujemy takie rozwiązanie ze względów rozliczeniowych, aby Klient nie musiał obliczać płatności za część miesiąca. Jeżeli zatem zdecydowałeś się na wypowiedzenie, to warto je złożyć przed końcem miesiąca, tak aby okres wypowiedzenia trwał jak najkrócej. Dla przykładu, jeżeli wypowiesz umowę o wirtualne biuro w Warszawie w dniu 1 stycznia, to umowa wygaśnie dopiero 31 marca, jeżeli natomiast wypowiesz tę samą umowę o dzień wcześniej, tj. 31 stycznia, to umowa wygaśnie już 28 lutego i za marzec nie będziesz musiał płacić. Z nami możesz korzystać z usług wirtualnego biura wtedy, gdy tego potrzebujesz.

korespodencja-wirtualne-biuro-warszawajpg

Jak wygląda procedura odbioru i skanowania korespondencji w wirtualnym biurze?

Pracownik wirtualnego biura w Warszawie odbiera wszelką korespondencję adresowaną do naszych Klientów. Po odebraniu korespondencji, Klient jest zawiadamiany mailowo. Czasami pracownik wirtualnego biura dodatkowo dzwoni do Klienta. W przypadku pakietu premium, korespondencja jest domyślnie skanowana, zaś w przypadku innych pakietów, Klient powinien w wiadomości mailowej sprecyzować, czy chce skorzystać z takiej usługi. Korespondencja jest archiwizowana i czeka na odbiór przez Klienta. Nie wyznaczamy określonego terminu do odbioru korespondencji. Dobrze, gdy jest ona odbierana przynajmniej raz w roku, zwłaszcza gdy jest jej dużo. Magazynowanie korespondencji nie jest dodatkowo płatne, ale jeżeli Klient ma taką możliwość, to zalecamy odbiór listów przynajmniej raz w roku. Oczywiście można odbierać listy częściej, nawet każdorazowo. W przypadku większych paczek wymagamy ich odbioru do tygodnia czasu. Nigdy nie ma z tym problemu, gdyż zazwyczaj takie przesyłki są naszym Klientom potrzebne i odbierają je jeszcze tego samego dnia. Skanujemy dokładnie każdy list, tak aby przedsiębiorca mógł je przekazać do poszczególnych pracowników firmy, jeżeli takich zatrudnia. Do skanowania używamy najnowocześniejszych narzędzi, które zapewniają wysoką jakość digitalizacji dokumentów i automatyzm. Po zeskanowaniu dokumentu, każdorazowo badamy, czy plik zawiera wszystkie strony oraz czy są one zeskanowane wyraźnie oraz w całości. W sytuacji, gdy skan ma wady, wykonujemy operację skanowania ponownie, tak aby Klient otrzymał najwyższej jakości elektroniczną kopię dokumentu.

Wysyłka korespondencji na wskazany adres

Niektóre dokumenty zwarte w listach lub paczkach są przedsiębiorcom korzystającym z usług wirtualnego biura w Warszawie potrzebne w oryginale. W takim przypadku  skan nie wystarczy. W naszej firmie istnieje możliwość odesłania tych dokumentów na wskazany przez Klienta adres fizyczny. Usługa taka nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, oprócz tych które trzeba opłacić na poczcie lub w przy nadaniu paczki u kuriera. Klient może też sam zamówić kuriera, który odbierze zapakowaną przez pracownika wirtualnego biura w Warszawie przesyłkę. Możemy też odesłać cała otrzymaną korespondencję  na wskazany adres w sposób automatyczny. Klient może złożyć taką dyspozycje mailowo.

doradztwo-gospodarczejpg

Doradztwo gospodarcze w wirtualnym biurze w Warszawie

Zakładając własną firmę lub spółkę, na pewno masz wiele pytań co do zasad funkcjonowania biznesu w Polsce. Jako doświadczeni przedsiębiorcy, możemy Ci udzielić zupełnie bezpłatnych porad w tym zakresie. Obsługujemy przedsiębiorców z różnych branż, dlatego doskonale znamy rynek w Polsce. Dzięki naszym poradom możemy Cię uchronić przed wieloma błędami, jakie popełniają początkujący przedsiębiorcy. Za takie doradztwo nie pobieramy żadnych opłat, zależy nam na rozwoju działalności naszych Klientów, gdyż wówczas także się rozwijamy.

biuro-wirtualne-warszawajpg

Jakie podmioty mogą skorzystać z usługi wirtualnego biura w Warszawie?

Z wirtualnego biura w Warszawie możesz skorzystać niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o podmioty zarejestrowane w Polsce, to oferujemy usługę wirtualnego biura dla:

 1. Działalności nierejestrowanych fizycznych,
 2. Jednoosobowych działalności gospodarczych,
 3. Spółek cywilnych,
 4. Spółek jawnych,
 5. Spółek partnerskich,
 6. Spółek komandytowych,
 7. Spółek komandytowo-akcyjnych,
 8. Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 9. Spółek akcyjnych,
 10. Prostych spółek akcyjnych,
 11. Stowarzyszeń zarejestrowanych przez Starostę,
 12. Stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
 13. Stowarzyszeń rejestrowych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 14. Fundacji,
 15. Oddziałów spółek osobowych i kapitałowych,
 16. Oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych,
 17. Przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych,
 18. Osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym studentów, pracowników i menedżerów,
 19. Klubów, zrzeszeń i innych organizacji nieformalnych – w takim przypadku umowę zawierają ich członkowie.

Oferujemy także wirtualne biuro dla podmiotów zagranicznych, w tym spółek europejskich, angielskich spółek LTD, niemieckich spółek GmbH, amerykańskiej spółki LLC i innych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych za granicą.

wirtualne-biuro-warszawa-dokumentyjpg

Jakich dokumentów potrzebuję do zawarcia umowy o wirtualne biuro w Warszawie w imieniu podmiotu zagranicznego?

Jeżeli podmiot ten jest osobą fizyczną, wystarczający będzie paszport. Jeżeli natomiast podmiot jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną, to potrzebujemy odpisu z rejestru, w którym jest on zarejestrowany, umowy lub statutu podmiotu określającego, kto i na jakich zasadach jest upoważniony do reprezentowania tego podmiotu. Nie wymagamy tłumaczenia przysięgłego dokumentu, jednak wymagane jest przedłożenie wskazanych dokumentów w wersji elektronicznej, dzięki czemu będziemy mogli przetłumaczyć dokument we własnym zakresie. W przypadku oddziału przedsiębiorcy zagranicznego nie wymagamy przedłożenia dodatkowych dokumentów, gdyż informacje o zasadach i osobach reprezentacyjnych znajdują się w powszechnie dostępnych rejestrach. Jeżeli chodzi o zagraniczne podpisy elektroniczne, to uznajemy wyłącznie kwalifikowane podpisy elektroniczne oraz podpisy zwykłe, które posiadają certyfikację zgodnie z rozporządzeniem eIDAS 910/2014. W przypadku krajów UE zwykle nie ma z tym problemów. Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny chce podpisać umowę bez przyjazdu do Polski, to wymagamy natomiast poświadczenia podpisu pod umową o wirtualne biuro w Warszawie u zagranicznego notariusza, zawierającego informację o weryfikacji przez notariusza tożsamości osoby składającej podpis. W przypadku, gdy w danym kraju nie istnieje możliwość notarialnego poświadczenia podpisu, wymagamy sporządzenia umowy o wirtualne biuro w formie aktu notarialnego. Przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani w krajach, w których nie funkcjonuje notariat (np. USA), mogą zawrzeć umowę o wirtualne biuro bez przyjazdu do Polski, jeżeli posiadają podpis elektroniczny zgodny z wskazanym powyżej rozporządzeniem unijnym. Te wymogi wynikają z konieczności stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, do czego jesteśmy zobowiązani na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wirtualne biuro, a tradycyjny wynajem- co wybrać?

Oba rozwiązania mają swoje zalety i wady. Nie narzucamy Klientom podjęcia decyzji. Jeśli ktoś chce korzystać z lokalu w sposób fizyczny na wyłączność, to wirtualne biuro nie będzie dobrym rozwiązaniem. Jeżeli jednak przedsiębiorca działa w terenie lub online, wynajem tradycyjnego lokalu będzie go narażał tylko na niepotrzebne wydatki. W dzisiejszych czasach wiele firm na stałe przestawiło się na tryb zdalny. Pracownicy nie są chętni, aby wrócić do biur. Z uwagi na ten fakt, nie warto ponosić wysokich kosztów wynajmu biura, skoro i tak korzysta się z niego tylko czasami. Ponadto, dzięki wirtualnemu biurowi nie musisz ponosić kosztów zatrudniania sekretarki lub innego pracownika administracyjnego. Możesz płacić za usługi pracownika biurowego tylko, gdy takich potrzebujesz, a nie musisz zatrudniać kogoś na pełen etat. Warto zdecydować się na obniżenie wydatków firmy i przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na rozwój, a nie na koszty operacyjne, które nie są niezbędne. Dzięki wirtualnemu biurowi nie musisz także martwić się o zapłatę rachunków za media i inne formalności, które są codziennością przy wynajmie tradycyjnym. Wiele osób ceni sobie to, że może wejść do biura i wyjść po spotkaniu, nie martwiąc się o to, czy zakręciło wodę, zamknęło drzwi itd. Zapewniamy pełną obsługę, dzięki czemu będziesz mógł się skupić na swoim biznesie.

Wirtualne biuro – większa wiarygodność i prestiż

Posiadanie biura w samym centrum Warszawy to nie tylko wygoda, ale także zwiększenie wiarygodności firmy w oczach kontrahentów i klientów oraz podniesienie jej prestiżu. Minęły czasy, gdy posiadanie biura wirtualnego było czymś nieznanym i podejrzanym. Aktualnie wręcz przeciwnie, podmioty, których siedziba znajduje się w wirtualnym biurze, podlegają ścisłej weryfikacji, dlatego są bardziej wiarygodne od tych, które korzystają z tradycyjnych lokali. Można powiedzieć, że jest to paradoks, ale przepisy AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy) spowodowały, że tak właśnie się stało.

Czy wirtualne biuro jest legalne?

Jak wcześniej wspomniano, wirtualne biura działają w ścisłych określonych ramach prawnych. Podmioty udostępniające adres dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych muszą uzyskać wpis w Rejestrze Działalności na Rzecz Spółek i Trustów, a także przestrzegać przepisów AML, które nakazują między innymi dokładną weryfikację tożsamości klientów. Siedziba w wirtualnym biurze to stan akceptowany przez Sąd Rejestrowy i Urząd Skarbowy.

Wirtualne biuro dla osób prywatnych

Jak najbardziej istnieje możliwość skorzystania z usług wirtualnego biura przez osoby prywatne. Nie musisz prowadzić firmy, aby korzystać z prestiżowego adresu do korespondencji. W tym przypadku polecamy pakiet mini, który nie umożliwia rejestracji firmy tak jak pozostałe pakiety, ale do samego odbioru korespondencji jest wystarczający.  


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas