Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wirtualne biuro na sesje Rady Gminy

System samorządowy 

 Zgodnie z Konstytucją RP w Polsce funkcjonuje system samorządowy. Władzę samorządowe podejmują decyzję o zasięgu lokalnym i regionalnym. W samorządach działają organy uchwałodawcze oraz wykonawcze. Organy uchwałodawcze podejmują decyzję w najważniejszych sprawach o charakterze strategicznym, zaś wykonawcze zajmują się wykonaniem tych decyzji lub podejmują je samodzielnie. W Gminie organem wykonawczym jest Wójt, zaś uchwałodawczym Rada Gminy. Rada Gminy do organ kolegialny wybierany w wyborach powszechnych o zasięgu lokalnym. Każdy z radnych reprezentuje interesy określonej miejscowości, osiedla lub ulicy. Rada obraduje w systemie sesji, które są wyznaczane najczęściej raz w miesiącu. Sesję takie mogą mieć charakter zwyczajny lub też nadzwyczajny. Wstęp na sesję ma  co do zasady każdy zainteresowany, a także przedstawiciele radia, gazet oraz telewizji. Sesja jest zwykle nagrywana, a z jej przebiegu jest sporządzany szczegóły protokół. Ważną osobą w trakcie sesji jest przewodniczący, który prowadzi jej obrady. To właśnie ta osoba czuwa nad porządkiem obrad i załatwia sprawy formalne. Bez udzielenia głosu przez przewodniczącego żaden z obecnych nie ma do tego prawa. Przewodniczącego Rady wybierają radni spośród swojego grona. Osoba taka musi się cieszyć autorytetem, a w swojej pracy cechować obiektywizmem i niezależnością. Nie mniej jednak najczęściej przewodniczący jest członkiem największego ugrupowania w Radzie.

Sesja Gminy 

  Sesję Rady Gminy odbywają się zwykle w Urzędzie Gminy w dali konferencyjnej. Jeżeli natomiast w urzędzie nie jest dostępna taka infrastruktura to wówczas jest wynajmowana. Z uwagi na fakt, że sesja jest otwarta dla gości koniecznym jest zapewnianie odpowiedniej ilości miejsc dla publiczności. Istnieje możliwość w tym przypadku wynajmu sali konferencyjnej w ramach usługi wirtualnego biura. Nie jest to sytuacja częsta, jednak jak najbardziej dopuszczalna. Takie rozwiązanie najczęściej nie wymaga ze względu na niską wartość zamówienia zorganizowania przetargu, jednak jak w każdym przepadku organ powinien wybrać ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia przejętych kryteriów. Nasza firma jest otwarta na współpracę z podmiotami publicznymi. Współpraca podmiotów publicznych z podmiotami prywatnymi zawsze przynosi bardzo korzystne skutki w zakresie rozwoju gospodarczego. Partnerstwo publicznoprawne jest przyszłością współczesnej administracji publicznej.

Skontaktuj się z Nami 

  Jeżeli jesteś zainteresowany wynajmem Sali konferencyjnej dla wydarzeń o charakterze publicznym zapraszamy do kontaktu. Nasze biura znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas