Wirtualne biuro na bezpłatne porady prawne

Organizacja bezpłatnych porad prawnych

Ostatnio bardzo popularnym zjawiskiem jest organizowanie zarówno przez organy państwowe, samorządowe oraz organizację społeczne punktów bezpłatnych porad prawnych. W takich punktach osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje dotyczące stanu prawnego. W punktach takich nie sporządza się zwykle pism procesowych dla interesantów., a jedynie udziela ustnych porad prawnych. Z punktów bezpłatnej pomocy prawnej mogą zwykle korzystać tylko określone kategorię osób. Są to najczęściej osoby niezamożne, których nie stać na skorzystanie z usług zawodowego prawnika takiego jak adwokat lub radca prawny. Oczywiście w punktach tych pomoc prawna jest w pewnych zakresie ograniczona. Najczęściej przy powstaniu problemu prawnego strona potrzebuje skorzystać z pomocy prawnika w celu sporządzenia stosowanego pisma procesowego. W punkcie bezpłatnych porad prawnych zwykle nie ma takich możliwości co jest sporym utrudnieniem. W punkcie bezpłatnych porad prawnych istnieje natomiast możliwości sporządzenia wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu.

Rządowe punkty bezpłatne pomocy prawnej 

W punktach bezpłatnych porad prawnych prowadzonych przez rząd porad prawnych udzielają adwokaci, radcy prawni oraz prawnicy z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w zakresie świadczenia pomocy prawnej. W organizacjach pozarządowych porad prawnych udzielają prawnicy specjalizujący się w określonej dziedzinie prawa. Zapewnia to odpowiednią specjalizację. Organizację pozarządowe mają bardzo duże doświadczenia w zakresie świadczenia bezpłatnych porad prawnych. Z uwagi na ten fakt to właśnie organizację pozarządowe stanowią filar bezpłatnego poradnictwa prawnego. Punkty bezpłatnych porad prawnych są prowadzone również przy uczelniach wyższych. W miejscach takich porad prawnych udzielają studenci pod nadzorem pracowników uczelni.

Gdzie można spotkać się z adwokatem lub radcą prawnym?

Bezpłatne porady prawne mogą być również udzielane w wirtualnym biurze w Rzeszowie. Jest to korzystne rozwiązanie z uwagi na fakt, że bezpłatne porady prawne udzielane są cykliczne. Dlatego właśnie w tym przypadku możliwe jest skorzystanie z usług wirtualnego biura zamiast wynajmować fizyczny lokal. W ramach usługi co-workingowej istnieje możliwość odbywania dyżurów prawnika świadczącego bezpłatna pomocą prawną w wirtualnym biurze. W ramach usługi administracyjnej istnieje także możliwość umawiania spotkań prawnika z osobami zainteresowanymi skorzystaniem z bezpłatnych porad prawnych. Serdecznie zapraszamy organizację pozarządowe do współpracy w zakresie udzielania bezpłatnych porad prawnych w wirtualnym biurze. Zapraszamy do kontaktu podmioty pomagające obywatelom w rozwiązywaniu ich spraw.