Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wirtualne biuro dla Tłumacza

Rola zawodu tłumacza

Zawód tłumacza jest bardzo potrzebny. W ostatnich latach ze względu na migracje ludności, zwłaszcza w ramach Unii Europejskiej co spowodowało znaczny wzrost zapotrzebowanie na usługi tłumaczy. Oczywiście najbardziej popularnym językiem, którego dotyczy usługa tłumaczenia jest język angielski oraz język niemiecki. Jednak w związku z faktem, że Polacy wyjeżdżają również do takich krajów jak Norwegia, Holandia czy Francja również w tym języku bardzo  popularne są ostatnimi czasy tłumaczenia. Zachodzi potrzeba tłumaczenia dokumentów pochodzących z różnych krajów z obszaru całego świata, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy dynamiczny rozwój nabiera nowej jakości.

Tłumacze przysięgli

Istnieje również grupa tłumaczy przysięgłych, którzy zajmują się tłumaczeniem dokumentacji sądowej oraz innych dokumentów mających stanowić dowód w sprawie. Często sądu polskie odrzucają jako dowód w sprawie dokumenty które sporządzone są w innym niż polski język, jeżeli nie są przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Nie wystarczy w takich sytuacjach dołączyć tłumaczenia własnego, czy tłumaczenia innej osoby, chociaż znałaby w sposób biegły taki dany język obcy, jeżeli osoba ta nie jest wpisana na listę tłumaczy przysięgłych

Działalność gospodarcza tłumaczy 

Tłumacz przysięgły może założyć firmę zajmującą się wykonywaniem tego zawodu. Należy jednak pamiętać, że najczęściej tłumacz wykonują swoją pracę w domu, dlatego nie potrzebuje wynajmować biura. Jednak prowadzenie działalności gospodarczej w domu łączy się z pewnymi obostrzeniami. Z uwagi na ten fakt, w przypadku prowadzenia takiego rodzaju działalności gospodarczej warto skorzystać z usługi wirtualnego biura w Jarosławiu, Przeworsku lub Rzeszowie.

Charakterystyka zawodu tłumacza

Tłumacz przysięgły to bardzo trudny zawód, z którym wiąże się duża odpowiedzialność. Wykonywanie tego zawodu wiąże się jednak ze stosunkowo wysokim wynagrodzeniem uzależnionym od pozycji na rynku, a tym samym ilości Klientów. Zwykle tłumacze przysięgli są zatrudnieni są za pośrednictwem agencji pośrednictwa, takie rozwiązanie pomaga tymże zawodom. Na rynku jest duże zapotrzebowanie na usługi tłumaczy, zwłaszcza tłumaczy przysięgłych dlatego należy uznać, że jest to dobry pomysł na dochodowy biznes.

Redukcja kosztów prowadzenia biznesu     

Skorzystanie przez tłumacza przysięgłego z oferty co-workingowej wiąże się ze znacznym zmniejszeniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przy jednoczesnym zredukowaniu formalności związanych z rejestracją firmy we własnym mieszkaniu. Osoby takie często współpracują z adwokatami lub radcami prawnymi, co dzięki skorzystaniu z usługi wirtualnego biura może być znacznie ułatwione.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas