Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wirtualne biuro dla syndyka

Na czym polega zawód doradcy restrukturyzacyjnego?

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego jest zawodem wymagającym odporności na stres i umiejętnościami zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Potocznie zawód ten określa się mianem syndyka (jest to de facto jednak z funkcji jaką może pełnić doradca restrukturyzacyjny, ale nie jedyna, dodatkowo może pełnić funkcję nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniu upadłościowym). Do zadań syndyka należy wykonywanie czynności w postępowaniu upadłościowym. Do czynności tych należy w szczególności spis inwentarza czyli spis wszystkich przedmiotów wchodzących w skład masy upadłości i oszacować masę upadłości. Syndyk działa zarówno w przypadku postępowania upadłościowego dotyczącego przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, jak i w przypadku upadłości osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka). Rola syndyka jest bardzo ważna, bowiem dużo zależy od podejmowanych przez niego czynności. Doradca restrukturyzacyjny jest również uprawniony do doradztwa w zakresie sprawa upadłościowych. W związku z nowelizacją w zakresie upadłości konsumenckiej coraz więcej osób fizycznych wnosi o ogłoszenie takiej upadłości.

Wymagania do pełnienia funkcji syndyka 

Aby wykonywać zawód syndyka należy spełnić dość wysokie wymagania kwalifikacyjne. Przede wszystkim należy honorować się polskim obywatelstwem lub obywatelstwem państwa członkowskiego EFTA lub Szwajcarii. Należy również znać język polski w wystarczającym stopniu, aby wykonywać funkcję syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy. Doradca restrukturyzacyjny musi także posiadać wykształcenie wyższe i honorować się odpowiednim doświadczeniem w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Osoba taka nie może być także karana lub widnieć w Krajowym Rejestrze Długów. Ostatnim wymaganiem jest konieczność zdania egzaminu kwalifikacyjnego. Egzamin ten obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii oraz zarządzania. Jego poziom trudności jest stosunkowo wysoki. Najczęściej do egzaminu tego przestępują absolwenci wyższych studiów prawniczych, nie ma jednak wymogu, aby syndyk był prawnikiem. Równie dobrze zawód syndyka może wykonywać absolwent ekonomii, tym bardziej, że aspekty ekonomii w pracy syndyka często mają bardzo istotne znaczenie.  

Rejestracja firmy w wirtualnym biurze

Syndyk może jak najbardziej korzystać z usług wirtualnego biura i zarejestrować swoją Kancelarię restrukturyzacyjną w wirtualnym biurze. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić znaczne koszty. Zapraszamy do współpracy doradców restrukturyzacyjnych z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem miast, w których znajdują się nasze biura, tj. Przeworska, Jarosławia, a także Rzeszowa.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas