Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wirtualne biuro dla statystyka

Istota zawodu statystyka

W dzisiejszych czasach dziedzina jaką jest statystyka jest bardzo ważna. Statystyki są wykonywane na potrzeby badań rynku, czy też badań opinii publicznej. Najbardziej rozpowszechnioną formą statystyki są sondaże wyborcze. Badania takie określają w sposób przybliżony poparcie dla danego polityka, czy tez formacji politycznej. Oczywiście badania takie są zawodne i bardzo często zdarza się, że ich treść odbiega od rzeczywistości. Właśnie w celu określenia ryzyka tego, iż badania okażą się nie odzwierciedlać rzeczywistości należy ograniczyć granice błędu statystycznego. Błąd statystyczny polega właśnie na tym, że z jakiś powodów badanie jest zawodne. Każdy sondaż ma określony poziom błędu statystycznego, a zadaniem statystyka jest ograniczenie tego błędu. W badanach statystycznych ważna jest zarówno wiedza matematyczna jak i statystyczna. Co do zasady statystyka to dział wiedzy matematycznej, jednak w przypadku gdy dotyczy ona zjawisk społecznych również przydatna jest wiedza z zakresu psychologii oraz socjologii. W tym przypadku najistotniejszym jest to, aby dobrać właściwą grupę statystyczną, która będzie reprezentatywna dla całego społeczeństwa. Jest to ważne dlatego, że nie można dopuścić do nadreprezentacji pewnych środowisk, czy grup społecznych gdyż zaburzy to cały wynik badań. Oczywistym wydaje się, że określone grupy społeczne posiadają podobne preferencje w różnych materiach życia. Oczywiście jest to zasada, od której występują wyjątki jednak mają one marginalny, nieistotny charakter.

Rola badań statystycznych

Statystyka odgrywa również duża rolę w procesie konstrukcji i  budowy różnego rodzaju maszyn. Awaria jest zdarzeniem, którego nigdy nie można uniknąć, a często przewidzieć, dlatego właśnie oszacowanie ryzyka awarii jest bardzo ważne. Producent czy sprzedawca musi się w odpowiedni sposób zabezpieczyć przed odszkodowaniami z tego tytułu. W związku z tym faktem zwykle ryzyko to jest przesuwane za stosowaną opłatą na firmy ubezpieczeniowe. Firmy takie muszą oszacować ryzyko powstania zdarzenia objętego ochrona ubezpieczeniowa, a tym samym ustalić wysokość należnej od ubezpieczonego składki.

Charakterystyka pracy statystyka 

Praca statystka bardzo często nie jest atrakcyjna, gdyż wymaga podejmowania czynności monotonnych, szablonowych, ograniczających poziom kreatywności. Praca ta jest podobna do wykonywania profesji księgowego. Nie mniej jednak również w takim zawodzie można się rozwijać pod warunkiem, że jest to pasja danej osoby. Statystyk przeprowadzający ankiety ma również bardzo często kontakt z ludźmi. Nasze wirtualne biuro jest adresowane również do przedsiębiorców prowadzących badania statystyczne. Nasze biura znajdują się w Przewosku, Jarosławiu oraz Rzeszowie

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas