Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wirtualne biuro dla sprzedawcy oprogramowania

Rola oprogramowania we współczesnej gospodarce

Rozwój nowych technologii generuje zapotrzebowanie  na nowoczesne oprogramowanie. Oprogramowanie odgrywa bardzo istotną rolę. W dzisiejszych czasach praktycznie każde urządzenie wymaga odpowiedniego oprogramowania. Oprogramowanie to służy sterowaniem tym urządzeniem. Bez oprogramowania dany sprzęt staje się kompletnie bezużyteczny, a co za tym idzie zakup takiego oprogramowania jest koniecznością. Jednocześnie można używać wyłącznie oprogramowania oryginalnego. Niedozwolone jest używanie programów komputerowych bez ważnej licencji dla użytkownika. Dodatkowo nie ma możliwości użytkowania oprogramowania niezgodnie z zawartą ze sprzedawcą tego oprogramowania licencją. Dla przykładu jeżeli kupiliśmy oprogramowanie do użytku niekomercyjnego nie możemy go użytkować na potrzeby użytku komercyjnego. Użytek komercyjny polega na tym, że używamy oprogramowanie w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dla przykładu użytek niekomercyjnego ma miejsce gdy używany oprogramowania komputerowego do realizacji osobistych potrzeb takich jak przeglądanie  prywatnej poczty i tym podobne. Użytek komercyjny polega natomiast na tym, że używamy oprogramowania bezpośrednio lub pośrednio w celu uzyskania zysku. Dla przykładu jeżeli firma korzysta z oprogramowania biurowego użytek ten ma charakter komercyjny.

Branża oprogramowania komputerowego w naszym kraju

Branża sprzedaży oprogramowania komputerowego ma szczególny charakter. W tym przypadku nie ma konieczności sprzedaży oprogramowania znajdującego się na fizycznym nośniku. Istnieje możliwość pobrania oczywiście za stosowaną opłatą oprogramowania z Internetu. W takim przypadku dowodem posiadania licencji będzie dowód zakupu takiego oprogramowania. Ważne jest również to, na ilu zgodnie z zawarta umową licencyjna stanowiskach możemy zainstalować dane oprogramowanie. Nie ma możliwości zainstalowania takiego oprogramowania na większej liczbie stanowisk, gdyż takie działanie będzie stanowić naruszenie prawa podmiotu, któremu przysługują majątkowe prawa do programu komputerowego stanowiącego pewnego rodzaju utwór chroniony prawami autorskimi.  

Oprogramowanie w wirtualnym biurze

W wirtualnym biurze w Rzeszowie może mieć swoją siedzibę sklep internetowy oferujący sprzedaż specjalistycznego oprogramowania komputerowego. W takiej sytuacji w wirtualnym biurze w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie będzie prowadzona wyłącznie obsługa administracyjna lub księgowa takiego podmiotu, a sama sprzedaż będzie dokonywana w formie elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego linku do pobrania legalnego programu komputerowego.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas