Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wirtualne biuro dla Sądu Arbitrażowego

Na czym polega sądownictwo arbitrażowe?

W dzisiejszych czasach sądownictwo arbitrażowe, inaczej zwane polubownym jest bardzo popularne. Wynika to przede wszystkim z faktu, ze gospodarka naszego kraju się rozwija, a co za tym idzie również złożoność stosunków gospodarczych. Złożone stosunki gospodarcze generują dużą ilość bardzo skomplikowanych sporów. Sądownictwo powszechne jest podstawową formą rozwiązywania sporów. Warto jednak zwrócić uwagę że w Sądach powszechnych wniesienie sprawy łączy się z obowiązkiem wniesienia stosunkowy wysokich opłat. Oczywiście w przypadku sądów powszechnych istnieje możliwość zwolnienia z kosztów sądowych. Dotyczy to jednak wyłącznie osób, które nie są w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie oraz rodziny. Dodatkowo w przypadku sądownictwa powszechnego barierą są sztywno określone minimalne stawki za czynności radców prawnych oraz adwokatów.

Zasady postępowania przed Sądem arbitrażowym

Ponadto arbitraż w stosunku do sądownictwa powszechnego cechuje się znacznie mniejszym formalizmem procesowym oraz mniej skomplikowana procedurą, która ustanawiana jest w ramach regulaminy tego Sądu. Nie należy mylić arbitrażu z mediacją, gdyż ta drugą najczęściej generuje bezcelowe koszty nie załatwiając istoty sporu. Inaczej jest w przypadku arbitrażu, gdyż wyrok tego Sądu ma taką samą moc jak wyrok Sądu państwowego. Posiedzenia Sądu arbitrażowego mogą odbywać się również w wirtualnym biurze na Podkarpaciu. Takie rozwiązanie jeszcze bardziej redukuje koszty sądownictwa polubownego. Jednocześnie wirtualne biuro jest miejscem neutralnym dla obydwu ze stron co jest przejawem zasady równości, która musi obowiązywać w postępowaniu przed Sądem polubownym.

Oferta wsparcia organizacyjnego dla Sądów arbitrażowych

W przypadku skorzystania z oferty wirtualnego biura jedyne znaczące koszty strony postępowania mogą ponieść na wynagrodzenie orzekających w takim Sądzie sędziów. Osoby takie nie muszą spełniać specjalnych wymogów formalnych, wystarczające jest bowiem posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Nie zmienia to faktu, że zalecane jest aby osoby takie przynajmniej posiadały wystarczające wyższe wykształcenie prawnicze co umożliwi im zrozumienie istoty sporu. W ramach obsługi administracyjnej w wirtualnym biurze w Rzeszowie, Jarosławiu lub Przeworsku może być prowadzona obsługa sekretarska takiego Sadu. W ramach tych czynności może być prowadzona bieżąca obsługa spraw w aspekcie administracyjnym oraz wykonywanie innych czynności na zlecenie sędziego. Pracownik wirtualnego biura może również z upoważnienia sędziego zawiadamiać strony o wyznaczonych posiedzeniach i wzywać do uzupełnienia braków podobnie jak sekretarz w sądownictwie powszechnym. Serdecznie zapraszamy Sądy Arbitrażowe do współpracy.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas