Wirtualne biuro dla radnego

Zasady organizacji biur politycznych 

Prawie każdy polityk swoją karierę zaczyna do pełnienia funkcji w organach przedstawicielskich samorządu terytorialnego. Podstawowym i najniższym szczeblem podziału terytorialnego jest Gmina. W miasteczkach funkcję urzędu Gminy pełni Burmistrz, zaś w większym miastach funkcje tę pełni Prezydent. Swojego Prezydenta ma między innym miasto Rzeszów. Natomiast w takich miastach jak Jarosław i Przeworsk urzęduje Burmistrz. W przypadku gdy dane miasto ma prawa powiatu mogą być także wyodrębnione mniejsze jednostki. Tak jest w Warszawie gdzie oprócz Urzędu Miasta funkcjonują również Urzędy poszczególnych dzielnic, na czele których stoją Burmistrzowie. Radny to osoba, która powinna znajdować się jak najbliżej swoich wyborców i lobbować na ich rzecz. Dobrze jest gdy radny posiada własne biuro, gdzie może przyjmować interesantów zgłaszających mu swoje sprawy, postulaty. Radny powinien dbać zwłaszcza o interesy miasta lub Gminy w okręgu w którym został wybrany.

Wirtualne biuro dla polityka 

Oferta wirtualnego biura pozwalającego na wynajem lokalu w ramach usługi co-workingowej to doskonałe rozwiązanie dla radnych, którym zależy na godnym reprezentowaniu swoich wyborców. W biurze takim radny może umawiać dyżury, w trakcje których spotykać się będzie z wyborcami. Takie rozwiązanie umożliwi pełną instytucjonalizację funkcji radnego oraz zapewnienie stosownego aparatu pomocniczego. Pracownik wirtualnego biura może uzgadniać terminy dyżurów z radnym, a dzięki temu ten pierwszy będzie mógł skupić się pracy zawodowej oraz działalności społecznej na rzecz małej ojczyzny. Jednocześnie spotkania w wirtualnym biurze zapewniają pełen komfort z uwagi na dostęp do wyposażenia cechującego się najwyższą jakością oraz komfortem użytkowania.

Wynagrodzenie radnego

Radny wykonuje swoje zadania zwykle za symboliczne wynagrodzenie w postaci diety dlatego nie stać go na pokryje kosztów wynajmu biura, a jeżeli nawet jest inaczej nie można wymagać, aby przeznaczał on swoje prywatne pieniądze na ten cel. W przypadku natomiast wirtualnego biura w Rzeszowie opłata jest naprawdę niewielka dlatego nie jest dużym obciążeniem dla budżetu radnego. W przeciwieństwie do najmu radny nie musi również w takim biurze zatrudniać pracownika, który będzie się zajmował odbiorem korespondencki i wykonywaniem innych czynności biurowych, gdyż takie zadania leżą w zakresie usług naszej firmy.

Oferta dla radnych

Jeżeli jesteś politykiem samorządowym i zainteresowała Cię nasza oferta zapraszamy do uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy. Jesteśmy gotowi, aby pomóc Ci w osiągnięciu sukcesu w wyborach samorządowych.