Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wirtualne biuro dla plantatora

Polska jako eksporter żywności 

Polska jest jednym z największych eksporterów żywności w całej Europie. Po roku 1989 zostały zlikwidowane w Polsce Państwowe Gospodarstwa Rolne. Gospodarstwa te były centralnie zarządzane co stanowiło istotny plus, jednak z uwagi na fakt, że były własnością społeczną nie były dobrze wygospodarowane. Gospodarka, w której przeważą własność prywatna jest znacznie lepiej zarządzana. W dzisiejszych czasach produkty rolne, w tym warzywa i owoce dostarczają głównie plantatorzy prowadzący działalność gospodarczą na dużą. skalę. Osoby takie dysponują odpowiednim sprzętem, zapleczem administracyjnym oraz logistycznym. Plantatorzy sprowadzają najczęściej pracowników z zagranicy, głównie z Ukrainy gdyż polscy pracownicy rzadko podejmują pracę za bardzo niskie wynagrodzenie.

Pracownicy sezonowi 

Plantatorzy bardzo często zatrudniają pracowników na czarno co jest co oczywiście niedopuszczalne. Dopuszczalne jest natomiast stosowanie w tym przypadku umowy o dzieło, gdyż praca zbieracza ma konkretny, materialny rezultat. Najczęściej jednak plantatorzy zatrudniają takie osoby na podstawie umowy zlecenia. Ostatnio popularne jest również korzystanie w tym zakresie z usług agencji pracy tymczasowej. Taka agencja załatwia wszelkie formalności związane zarówno z rekrutacją pracowników, jak i późniejszym ich zatrudnieniem. Jest to wygodne rozwiązanie, gdyż plantator może od samego początku skalkulować koszty przeprowadzenia zbiorów. Wynagrodzenie ww. agencji jest również akordowe, otrzymuje ona zapłatę za zebranie określonych partii owocowców, czy warzyw. Jednocześnie to agencja ponosi odpowiedzialność za wypłatę pracownikom wynagrodzenia. Dlatego właśnie w przypadku powstania sporów pracowniczych lub sporów ze zleceniobiorcami to agencja jest podmiotem wyłącznie legitymowanym biernie w procesie.

Obsługa administracyjna rolników 

Oprócz działalności w terenie plantator musi wykonywać również pewne czynności związane z obsługą administracyjną swojego biznesu. Czynności takie mogą z całym powodzeniem wykonywać pracownicy w wirtualnym biurze w Rzeszowie. Plantację zwykle znajdują się na wsi, jednak spotkania z podmiotami zainteresowanymi kontraktacją płodów rolnych odbywają się zwykle w mieście. Ponadto posiadanie siedziby w mieście świadczy o prestiżu plantatora co również jest brane pod uwagę. W wirtualnym biurze mogą być również załatwiane wszelki formalności związane z dopłatami bezpośrednimi finansowanymi przez wspólnotę europejską. Nasza firma zajmuje się także reklamą, dzięki której plantator może uzyskać dostęp do nowych rynków zbytu towarów, w tym do krajów europy zachodnie, gdzie  polska żywność jest bardzo ceniona. Jednocześnie na terenie UE obowiązuje swobodny przepływ towarów co gwarantuje brak formalności związanych z eksportem.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas