Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wirtualne biuro dla na dyżur

Jakie zawody wymagają odbywania dyżurów? 

 Wykonywanie niektórych zawodów wymaga odbywania dyżurów. Dyżur pracownika polega na tym, ze nie wykonuje on w tym czasie pracy, a jedynie jest przygotowany i gotowy do jej wykonywania. Odbywanie dyżuru jest bez wątpienia bardzo uciążliwym obowiązkiem dla pracownika. Co prawda w okresie tym nie musi świadczyć pracy, ale nie jest to dla niego również czas odpoczynku. W przypadku natomiast gdy w trakcie dyżuru zajdzie potrzeba wykonywania pracy ten czas nie posiada już cech dyżuru. Za odbywanie dyżuru pracownikowi również przysługuje wynagrodzenie. Pracodawca może opłacać czas pracownika spędzony na dyżurze tak samo jak normalny, zwykły czas pracy lub też wypłacać mu niższe wynagrodzenie. W przypadku gdy mamy do czynienia ze stosunkiem pracy zastosowanie znajdują przepisy kodeksu pracy chroniące interesy pracownika w tym zakresie. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za okres dyżuru nie niższe niż 60 % wynagrodzenia zasadniczego. Jest to zaplata za czas pracownika, którego nie może przeznaczyć np. dla rodziny. W zakresie dyżuru nie obowiązują natomiast minimalne okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego. Jest tak dlatego, że w okresie dyżuru pracownik nie angażuje siły fizycznej, ani nie wykonuje wysiłku intelektualnego.

Kto również musi odbywać dyżury? 

  Dyżury są również odbywane przez ważnych polityków, którzy chcą zapoznać się z lokalnymi i regionalnymi problemami swoich wyborców. Najczęściej osoby takie posiadają własne biura. Tak jest w przypadku posłów i senatorów. Inaczej jest natomiast gdy chodzi o polityków mniejszego kalibru lub dopiero kandydatów do wykonywania funkcji przedstawicielskiej w organach władzy samorządowej, państwowej lub rządowej. Takim osobom najczęściej zależy na ograniczenia wydatków, a temu właśnie służy oferta wirtualnego biura. Takie biuro można wynająć na godziny, a dodatkowo powierzyć mu wszelkie czynności administracyjne, w szczególności te związane z umawianiem interesantów. Dodatkowo nie bez znaczenia jest lokalizacja wirtualnego biura, które powinno mieć swoją siedzibę w centrum miasta.

Gdzie odbywają dyżury pracownicy i przedsiębiorcy prowadzący własną firmę? 

  Niektórzy pracownicy odbywają dyżur w zakładach pracy, inni w miejscach zamieszkania. W tym drugim przypadku najczęściej nie przysługuje wynagrodzenie z faktu odbywania dyżuru. Nie mniej jednak taka forma dyżuru jest także uciążliwa, gdyż pracownik musi być pod telefonem i nie może zaplanować wypoczynku poza swoim miejscem zamieszkania.

Oferta wirtualnego biura

  Wirtualne biuro znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą zapraszamy do kontraktu. Możesz wynająć wirtualne biuro na stałe lub okazjonalnie.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas