Wirtualne biuro dla mechatronika

Czym jest mechatronika?

Mechatronika to bardzo ważna dziedzina wiedzy. W dzisiejszych czasach większość prac, które dawniej były wykonywane przez ludzi teraz są wykonywane przez maszyny. Czynnik ludzki zajmuje się natomiast sprawowaniem nadzoru i kontroli nad maszynami. Maszyny wykonują czynności monotonne, powtarzalne, które nie wymagają ludzkiej inteligencji. Maszyny są jednak znacznie bardziej wydajne, aniżeli człowiek. W przeciwieństwie do człowieka maszyna może pracować nawet 24 godziny na dobę bez przerw. Nie jest jednak tak, że produkcja maszynowa nie generuje żadnych kosztów. Przede wszystkim zakup samej maszyny jest bardzo kosztowny. Dodatkowo dochodzą koszty związane z utrzymaniem oraz konserwacją maszyny. Urządzenia służące do produkcji pobierają też bardzo dużo energii elektrycznej. Niektóre urządzenia mają charakter półautomatyczny, co oznacza, że pracę wykonuje człowiek jedynie przy pomocy maszyny.

Zawód mechatronika 

Zawód mechatronika jest bardzo ceniony na rynku pracy. Mechatronik zajmuje się projektowaniem oraz naprawą wszelkiego rodzaju maszyn. Oczywiście są osoby, które posiadają odpowiednie kompetencję do wykonywania tego zawodu, a nie ukończyły stosownych studiów, jednak zjawisko to należy do rzadkości. Zazwyczaj jest tak, że aby projektować maszyny należy posiadać odpowiednie przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne. Polskie uczelnie wyższe oferują szeroki zakres oferty w zakresie przygotowania do zawodu mechatronika. Są to zarówno kierunki noszące nazwę mechatronika jak i kierunki powiązane. Istnieje także możliwość wybrania bardziej ogólnego, technicznego kierunku studiów ze specjalizacją mechatroniczną. Studia takie prowadzone są zarówno na szczeblu inżynierskim trwającym trzy i pół roku oraz magisterskim, które trwają 1,5 r. Oba etapy studiowania są zakończone obroną pracy dyplomowej.

Formy świadczenia usług przez mechatronika

Mechatronik świadczy swoją pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej na rzecz określonego zakładu produkcyjnego. Osoba taka może także założyć własną firmę, w szczególności z siedzibą w wirtualnym biurze w Rzeszowie. Rodzaj wykonywanej działalności przemawia za tym, że w tym przypadku gdy nie jest konieczne wynajmowanie fizycznej przestrzeni biurowej ze względu na koszty takiego przedsięwzięcia. Nie mniej jednak jeżeli firma mechatronika się rozwinie konieczne może się stać podpisanie umowy klasycznego najmu bądź podnajmu. Nie oznacza to jednak obowiązku rezygnacji z usług wirtualnego biura, gdyż ta usługa ma o wiele bardziej szeroki zakres niż substytucja umowy najmu ograniczająca koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Zapraszamy do kontaktu z pracownikami wirtualnego biura w Rzeszowie.