Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wirtualne biuro dla legalizacji pobytu

Jak zalegalizować pobyt Cudzoziemca? 

 Cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski muszą posiadać prawo do pobytu oraz wjazdu na teren naszego kraju. Oczywiście nie obejmuje to osób które co prawda nie posiadają obywatelstwa polskiego, ale są obywatelami wspólnoty europejskiej. Do obywateli osób takich można zaliczyć Niemców, Francuzów, czy też Rumunów. Osoby takie mogą przebywać na terytorium naszego kraju, a nawet podejmować pracę bez wypełnienia jakichkolwiek formalności. Osoby takie nie muszą nawet posiadać paszportu, gdyż wystarczającym dokumentem w celu weryfikacji tożsamości jest dowód osobisty. Osoby takie są również uprawnione do otrzymywania polskich świadczeń socjalnych. Obywatele innych państw takich jak Ukraina, Mołdawia, czy też Rosja w celu wjazdu na terytorium Polski, podjęcia pracy lub wyłącznie pobytu muszą spełnić określone formalności. Podstawowym warunkiem jest tutaj posiadanie paszportu.

Jakie formalności będą niezbędne? 

  Formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na pracę wymagają znajomości polskich procedur, a także języka. Z uwagi na ten fakt większość obcokrajowców powierza załatwienie tych formalności wyspecjalizowanym Kancelariom. Takie rozwiązanie zapienienia oszczędność czasu oraz gwarancję, że czynności te zostaną wykonane w sposób prawidłowy. Oczywiście wykonanie takiej usługi wiąże się z obowiązkiem poniesienia określonych opłat jednak w tym przypadku warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Legalizacją pobytu Cudzoziemców zajmują się przede wszystkim prawnicy, ale także księgowi. Czynności w tym zakresie mają charakter powtarzalny dlatego też w tym przypadku tak ważne jest doświadczenie zawodowe wybranej firmy. Wirtualne biuro w Rzeszowie również świadczy usługi w tym zakresie. Dotyczy to zarówno Cudzoziemców zakładających w Polsce działalność gospodarczą, jak i tych którzy chcą w Polsce podjąć pracę. Nasza oferta jest korzystna z punktu widzenia finansowego. Istnieje również możliwość podjęcia współpracy z agencją pracy tymczasowej. W dzisiejszych czasach coraz więcej Cudzoziemców działa na właśnie rękę, co bez wątpienia jest dla nich korzystniejsze pod względem ekonomicznym, gdyż nie muszą ponosić prowizji pobieranej przez agencję pracy tymczasowej. W przypadku gdy Cudzoziemiec zna biegle język Polski korzystanie z usług pośredników może być bezcelowe, jednak gdy ten język nie jest znany w wystarczający sposób Cudzoziemiec może czuć się w naszym kraju zagubiony i potrzebować fachowej pomocy prawnej i organizacyjnej.

Pomoc w legalizacji pobytu i wjazdu do Polski 

  Wirtualne biuro w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie od lat świadczy usługi dla Cudzoziemców. Nasza oferta jest skierowana zarówno dla Cudzoziemców zakładających własny biznes na terenie naszego kraju, jak i tych którzy podejmują w Polsce pracę

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas