Wirtualne biuro dla lasu

Struktura własnościowa polskich lasów

W dzisiejszych czasach większość lasów pozostaje w dyspozycji lasów państwowych. Nie zawsze jednak w takim przypadku lasy są dobrze zarządzane. Postuluje się, aby sprywatyzować lasy państwowe. Pomimo faktu, że lasy są w większości państwowe prowadzona jest w nich wycinka na bardzo szeroką skalę co pozbawia obywateli naszego kraju bezcennych zasobów środowiska naturalnego. Jednocześnie dostęp do lasów państwowych również jest ograniczony dla obywateli. Lasy prywatne są natomiast bardzo dobrze zarządzane, gdyż właściciele dbają o swoją własność. Przedsiębiorstwa państwowe są źle zarządzane, gdyż bardzo często w sposób niegospodarny gospodarują środkami. Lasy zyski jakie generują ze sprzedaży drewna przeznaczają przede wszystkim na opłacenie pracowników nadleśnictwa. Wynagrodzenie takich pracowników jest bardzo wysokie, gdyż są to pracownicy sektora publicznego.

Prywatne lasy

Prywatne lasy zarabiają również na wycince drzewa, ale także na turystyce. Lasy te generują bardzo małe koszty utrzymania, a dodatkowo nie są eksploatowane w taki sposób jak lasy państwowe. Lasy te stanowią doskonałą inwestycję, gdyż ich wartość z roku na rok wzrasta. Lasy do doskonała wizytówka naszego kraju. Nie zrozumiałym jest również to, że w prywatnych lasach ograniczona jest możliwość wycinki drzew, natomiast w lasach państwowych w zastraszającym tępię prowadzona jest wycinka drzew. Co prawda polski rząd zmienił prawo tak, aby wycinka lasów na prywatnych posesjach i lasach nie była tak ograniczona. Prawo własności nie powinno być ograniczone, gdyż jest to prawo naturalne przysługuje każdemu człowiekowi. Ograniczenie w zakresie wycinki drzew powinno natomiast dotyczyć lasów państwowych, gdyż stanowią one własność wszystkich Polaków. Środowisko naturalne jest bardzo ważne, zwłaszcza lasy, gdyż lasy produkują ogromną  ilość tlenu potrzebnego do życia.

Dzialność gospodarcza osób posiadających zasoby leśne

Właściciele lasów bardzo często prowadzą działalność gospodarczą w postaci tartaku. Zakład taki zajmuje się pozyskiwaniem oraz obróbką drzewa. Przedsiębiorcy ci sprzedają drzewo zarówno osobą ogrzewającym mieszkanie, a także firmą zajmującym się produkcją przedmiotów wykonanych z drzewa, w szczególności mebli. Tartak nie musi posiadać biura, gdyż czynności w zakresie prowadzenia takiej działalności są prowadzone w terenie albo w zamkniętych halach zimą. Czynności nie należące do przedmiotu merytorycznej działalności gospodarczej mogą być wykonywane w wirtualnym biurze w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli chcesz poznać więcej informacji na temat działalności w przemyśle drzewnym oraz oferty wirtualnego biura zapraszam do kontaktu.