Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wirtualne biuro dla kontrolera

Rodzaje kontroli

Kontrola może mieć charakter instytucji prywatnej lub państwowej. Kontroler powinien posiadać wystarczającą wiedzę na temat materii, którą kontroluje. Praca takiej osoby wymaga dużej skrupulatności w zakresie wykonywanych zadań. W przypadku kontroli bardzo łatwo jest pominąć określone zjawisko, a przez co wyniki kontroli będą zniekształcone. Monitorowanie kontrolowanych zjawisk powinno się powierzyć specjalistom w danej dziedziny. Dlatego właśnie kontrolę pod względem działania danej jednostki pod względem zgodności z prawem powinien przeprowadzać prawnik. Kontrola taka może dotyczyć, w szczególności poprawności redagowanych umów, czy też kwestii związanych z niezbędnymi przy prowadzeniu działalności i gospodarczej pozwoleniami, zezwoleniami, czy zgodami. Natomiast gdy przedmiotem kontroli jest prowadzenie przez daną jednostkę rachunkowości osobą właściwą do jej przeprowadzenia będzie księgowy lub biegły rewident.

Kontrola państwowa 

Kontrole sprawują też organy państwowe. Bardzo często jest tak, że przedsiębiorca przeprowadza we własnym zakresie kontrolę po to właśnie, aby wykryć nieprawidłowości, które mogłyby być zauważone przy kontroli przeprowadzanej przez organy państwowe. W takim przypadku bowiem przedsiębiorca musiałby się liczyć z nałożeniem określonych sankcji karnych. Kontrolę wewnętrzną zwaną także audytem przeprowadzają specjalnie do tego zatrudnieni pracownicy firmy lub też podmioty trzecie. To drugie rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze gdyż zewnętrzne jednostki patrzą na pracę danej jednostki gospodarczej w sposób znacznie bardziej obiektywistyczny niż jej pracownicy. Ponadto zewnętrzny podmiot ma zapewniony przymiot niezależności co daje mu przewagę nad podporządkowanymi służbowo pracownikami. Kontroler może zamiast wynajmowania lokalu wynająć wyłącznie wirtualne biuro.

Kto może być kontrolerem?

Kontrolerem może być w zasadzie każdy, jednak wskazane jest, aby osoba taka miała odpowiednie przygotowanie. Chodzi tu zarówno o wiedzę w zakresie dziedziny podlegających kontroli o czym była mowa na samym początku artykułu, ale także na temat metodyki kontroli oraz pracy audytora. Wiedzę taka można nabyć na studiach wyższych, a pewnym zakresie także na wszelkiego rodzajach kursach organizowanych przez ośrodki szkoleniowe oraz szkoły wyższe.

Umowa z wirtualnym biurem

Jeżeli chcesz poznać bardziej szczegółową ofertę wirtualnego biura dla kontrolera lub audytora zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania projektu umowy, który po zatwierdzeniu będzie stanowić specyfikacje świadczonych usług w ramach wirtualnego biura. Nasze biura znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas