Wirtualne biuro dla kontrolera

Rodzaje kontroli

Kontrola może mieć charakter instytucji prywatnej lub państwowej. Kontroler powinien posiadać wystarczającą wiedzę na temat materii, którą kontroluje. Praca takiej osoby wymaga dużej skrupulatności w zakresie wykonywanych zadań. W przypadku kontroli bardzo łatwo jest pominąć określone zjawisko, a przez co wyniki kontroli będą zniekształcone. Monitorowanie kontrolowanych zjawisk powinno się powierzyć specjalistom w danej dziedziny. Dlatego właśnie kontrolę pod względem działania danej jednostki pod względem zgodności z prawem powinien przeprowadzać prawnik. Kontrola taka może dotyczyć, w szczególności poprawności redagowanych umów, czy też kwestii związanych z niezbędnymi przy prowadzeniu działalności i gospodarczej pozwoleniami, zezwoleniami, czy zgodami. Natomiast gdy przedmiotem kontroli jest prowadzenie przez daną jednostkę rachunkowości osobą właściwą do jej przeprowadzenia będzie księgowy lub biegły rewident.

Kontrola państwowa 

Kontrole sprawują też organy państwowe. Bardzo często jest tak, że przedsiębiorca przeprowadza we własnym zakresie kontrolę po to właśnie, aby wykryć nieprawidłowości, które mogłyby być zauważone przy kontroli przeprowadzanej przez organy państwowe. W takim przypadku bowiem przedsiębiorca musiałby się liczyć z nałożeniem określonych sankcji karnych. Kontrolę wewnętrzną zwaną także audytem przeprowadzają specjalnie do tego zatrudnieni pracownicy firmy lub też podmioty trzecie. To drugie rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze gdyż zewnętrzne jednostki patrzą na pracę danej jednostki gospodarczej w sposób znacznie bardziej obiektywistyczny niż jej pracownicy. Ponadto zewnętrzny podmiot ma zapewniony przymiot niezależności co daje mu przewagę nad podporządkowanymi służbowo pracownikami. Kontroler może zamiast wynajmowania lokalu wynająć wyłącznie wirtualne biuro.

Kto może być kontrolerem?

Kontrolerem może być w zasadzie każdy, jednak wskazane jest, aby osoba taka miała odpowiednie przygotowanie. Chodzi tu zarówno o wiedzę w zakresie dziedziny podlegających kontroli o czym była mowa na samym początku artykułu, ale także na temat metodyki kontroli oraz pracy audytora. Wiedzę taka można nabyć na studiach wyższych, a pewnym zakresie także na wszelkiego rodzajach kursach organizowanych przez ośrodki szkoleniowe oraz szkoły wyższe.

Umowa z wirtualnym biurem

Jeżeli chcesz poznać bardziej szczegółową ofertę wirtualnego biura dla kontrolera lub audytora zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania projektu umowy, który po zatwierdzeniu będzie stanowić specyfikacje świadczonych usług w ramach wirtualnego biura. Nasze biura znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.